Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Zbiory w Czytelni Biblioteki Wydziału Chemii

 


    • Księgozbiór dydaktyczny - podręczniki ustawione w podstawowych działach;

    • Księgozbiór podręczny

                              - wydawnictwa encyklopedyczne ogólne,

                             - kompendia, poradniki,

                             - słowniki ogólne,  chemiczne, fizyczne itp.

                                       - słowniki językowe,

                             - tablice chemiczne, fizyczne i matematyczne,

                             - informatory, 

                            - katalogi widm, odczynników wydawnictw krajowych i zagranicznych

                            -  literatura z zakresu BHP (ok. 2000 wol.);

  • Polskie Normy  ( PN) , Branżowe Normy Pl (BN),

  • Czasopisma bieżące krajowe i zagraniczne;