Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Historia Biblioteki Wydziału Chemii

Biblioteka Instytutu Chemii (od 1.09.1993) Biblioteka Wydziału Chemii rozpoczęła swoją działalność 17 stycznia 1971 r. Powstała przez połączenie pięciu bibliotek zakładowych; Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej, Zakładu Chemii Ogólnej, Zakładu Chemii Organicznej i Zakładu Technologii Chemicznej. Początkowo Księgozbiór liczył 12 tys. Książek, 60 tytułów czasopism bieżących oraz ok. 3000 norm. Liczbę czasopism uzupełniał depozyt 60 tytułów czasopism tzw. zachodnich, wypożyczonych ze zbiorów Biblioteki Głównej. Tymczasowo Biblioteka zajmowała pomieszczenia o powierzchni 50 m 2 przy ul. Grudziądzkiej 7. W kwietniu 1974 r. Biblioteka zajęła  specjalnie do tego celu przeznaczone pomieszczenia w nowym budynku Instytutu przy ul. Gagarina 7, o łącznej powierzchni ok. 500 m 2. W nowych pomieszczeniach zbiory Biblioteki zajęły odpowiednie miejsce umożliwiające ich właściwą prezentację i udostępnianie. W roku 1977 włączony został ostatni Księgozbiór Zakładu Mineralogii i Krystalografii. Pierwszym kierownikiem Biblioteki został mgr Wacław Mackiewicz, a od 1986 r. mgr Iwona Łyczywek. Dzisiaj Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, wszystkie ksiażki i czasopisma wraz z zasobem rejestrowane są w komputerowym katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej, łącznie ponad 36 tys. wol. Dodatkowo Biblioteka dysponuje 9470 normami oraz gromadzi publikacje pracowników Wydziału od 1980 r., rejestrowane w  bazie Bibliografii pracowników UMK od roku  1986-. Najnowsze publikacje  prezentowane są w czytelni. Poprzez udział Uczelni w konsorcjach czytelnicy mają dostęp do ok. 250 tytułów czasopism dziedzinowych i baz; SCOPUS, Web od Science, REAXYS.

Od 1995 r. w czytelni Biblioteki organizowane są coroczne wystawy nowości zagranicznego rynku wydawniczego, umożliwiające pracownikom i studentom bezpośredni dostęp do najnowszej literatury oraz trafny jej zakup.

 

Prezentacja 40 lecie Biblioteki Wydziału Chemii (1971-2011)

Warto odwiedzić