Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Zasoby Biblioteki Wydziału Chemii

 

Zbiory Biblioteki Wydziału Chemii (stan z dn. 31.12.2020)

 

książki 21.336 vol.
czasopisma ogółem ok. 383 tytułów, tj. 18380 vol.
   
mikrofisze czasopism 110 tytułów, tj. 14023 mikrofisz
normy (PN,BN,ISO) 9469
prace doktorskie i mgr. 1306 (komplet prac dr archiwizuje B.Gł.)
publikacje pracowników Wydziału 8.996 (głównie publikacje wydane po 1980 r.)

Lista tytułów czasopism dostępnych w ramach konsorcjów: