Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Dydaktyka - Chemia

INFORMATORY, POMOCE

1.Katalog bibliotek UMK -pomoc w wyszukiwaniu, zamawianiu,  przedłużaniu zob.    http://opac.bu.umk.pl/webpac/pomoc.html#prolong

2. Angielski dla chemika - http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/angielski_dla_chemika.html

3. Chemical Utilities - zbiór darmowych programów chem.(przeglądarka widm, kalkulator mas molowych zw. chem. i inne)  http://home.kpn.nl/~vheeswijk/ChemUtil.html

       zob. też widma poniżej strony w  WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - SDBS

4.Układ okresowy pierwiastków oraz więcej zob.http://www.periodni.com/   zaawansowany   kalkulator naukowy obliczający m.in. masy molowe zob. też poniżej - FILMY, pomoce

Jak pisać pracę magisterską (strona tytułowa, przypisy, bibliogr.  inne)

http://www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl/images/web_elements/file/jak%20pisa%C4%87%20parc%C4%99%20magistersk%C4%85.pdf

Jak przygotować poster  http://www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl/images/web_elements/file/jak%20przygotowa%C4%87%20poster.pdf

 Jak przygotować prezentację http://www.biomedlab.ichip.pw.edu.pl/images/web_elements/file/jak%20przygotowa%C4%87%20prezentacj%C4%99.pdf

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA -miniporadnik  http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/14012013-zasadysporzadzaniaprzypisowibibliografii.pdf

ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI

Słownik biochemiczny i biotechnologiczny ang-pol,pol-ang http://www.tradovium.pl/SBBA/ang/p/index.php?k=ap&l=p

Słownik naukowo techniczny an.-pol. i pol. -ang. http://www.1a.biz.pl/slownik/

Słownik pojęć chemicznych   http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/ind/ind.htm

ChemiCool- słownik terminów chem. w języku ang. http://www.chemicool.com/dictionary.html

Dictionary.com- zbiór słowników z zakresu chemii w języku angielskim http://www.alphadictionary.com/directory/Specialty_Dictionaries/Chemistry/

Encyklopedia pestycydów - http://www.alanwood.net/pesticides/class_pesticides.html

Pharmacopoeia- internetowa wersja farmakopei-http://apps.who.int/phint/en/p/docf/

KARTY CHARAKTERYSTYK

ECHA lista substancji zarejestrowanych wyszukiwarka -http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances

REACH / CLP Karty Charakterystyk wyszukiwarka-    http://www.poch.com.pl/1/karty-charakterystyk,0,0

Terminologia  

Common ChemistrySynonimy nazw związków chemicznych http://www.commonchemistry.org/

Organic Chemistry Info - http://www.chem.wisc.edu/areas/organic/index-chem.htm  Wybrane informacje na temat reakcji organicznych, stałych fizycznych, spektroskopii NMR, właściwości i nomenklatury związków organicznych oraz wykaz odnośników internetowych

Nomenclature of Organic Chemistry IUPAC - http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/#search

Nomenclature of Inorganic Chemistry IUPAC -  http://old.iupac.org/publications/books/rbook/Red_Book_2005.pdf

BAZY - zob. też na stronie Bibl. Chemii ZAKŁADKĘ ZASOBY - Bazy komputerowe

PubChem - https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/    baza danych związków chemicznych, substancji, aktywności biologicznej, tu znajdziesz struktury i dostęp do artykułów   

TOXNET -https://toxnet.nlm.nih.gov/  do przeszukiwania baz danych dotyczących toksykologii, niebezpiecznych chemikaliów, zdrowia środowiskowego i toksycznych uwolnień

WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH- wyszukiwanie, budowa, nazewnictwo, rysowanie struktur , WIDMA

CAS (SciFinder, STN)- http://www.cas.org/index

ChemIDplus - identyfikacja zw.chem. rysowanie http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/

Chemspider -   http://www.chemspider.com/  Systematic Name, Synonym, Trade Name, Registry Number, SMILES, InChI or CSID

MolPort rysowanie struktur– https://www.molport.com/shop/index

NIST Chemistry WeBook - dane termodynamiczne http://webbook.nist.gov/chemistry/

SDBS Spectral Database for Organic Compounds -(widma IR, NMR...) http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
 

WYSZUKIWARKI                                                                            

Google Scholar   http://scholar.google.pl/

ResearchGate  http://www.researchgate.net/ Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów.Przy poszukiwaniu literatury naukowej, internauci mogą korzystać z takich baz danych jak: PubMed, ArXiv, IEEE, CiteSeer, czy NASA Library.

CEON - Centrum Otwartej Nauki dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych w otwartym dostępie Wirtualnej Biblioteki Nauki-  dostęp do abstraktów i pełnych tekstów    http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/general.action?cid=44b3c302-df17-4508-a1fb-1e88d801e2c3

FILMY, pomoce, prezentacje, pdf

Inżynieria biomateriałowa (biomimetyka i inne- pdf) - http://www.pg.gda.pl/mech/kim/ziel/7%20Inzynieria%20biomaterialowa.pdf

Materiały biomimetyczne (prezentacja) -https://prezi.com/as791_vmp069/materiay-biomimetyczne/

Filmy - wirtualne eksperymenty (reakcje redox, twardość wody, pomiary ph, dysocjacje elektrolityczną i inne) http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/filmy/filmy.htm

Eksperymenty w chemii - http://www.chemicum.com/chemistry-videos/

Pierwiastki chemiczne seria interesujących filmów http://periodicvideos.com/ oraz http://www.youtube.com/user/periodicvideos?feature=watch

Otwarte Zasoby Edukacyjne AGH : zob.wybrane poniżej

CHEMIA    http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/    :  zawiera informacje dotyczące : Budowa materii ; Stany skupienia materii ; Typy nieorganicznych związków chemicznych i ich nomenklatura ; Kinetyka i statyka chemiczna ; Reakcje chemiczne ; Chemia roztworów ; Elektrochemia ; Elementy chemii organicznej i chemii polimerów ; orbitale Zanieczyszczenia i ochrona środowiska

FIZYKA http://open.agh.edu.pl/course/category.php?id=4    zawiera :  Symulacje komputerowe z fizyki : Fizyka - podręcznik ; Interpretacja grawimetryczna pośrednia ; Testy z fizyki ; Fizyka metali ; Nadprzewodnictwo ; Fizyka ; e-Fizyka ; Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej ; Od atomu Rutherforda do atomu Schroedingera ; Rzeczywista struktura materii ; Teoria pasmowa własności elektronowych ciał stałych ; Physics - Computer simulations

Wstęp do fizyki kwantowej -http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka/c_fizyka_at_i_kw/wyklady.html

Rozdział I – Promieniowanie cieplne
Rozdział II – Kwanty a elektrony
Rozdział III – Efekt Comptona
Rozdział IV – Teoria (model) Bohra atomu
Rozdział V – Teoria Sommerfelda
Rozdział VI – Zasada odpowiedniości
Rozdział VII – Cząstki i fale
Rozdział VIII – Orbitalny moment magnetyczny elektronu
Rozdział IX – Mechanika (fizyka) kwantowa
Rozdział X – Równanie Schroedingera niezależne od czasu
Rozdział XI – Atom jednoelektronowy
Rozdział XII – Spin i własny moment magnetyczny elektronu

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA http://open.agh.edu.pl/course/category.php?id=35    :   Zawiera informacje : Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Technologie Ochrony Środowiska ;wskaźniki wody, prawodawstwo, normy/dyrektywy, odpady, technologie, utylizacja i inne

DLA NAUCZYCIELI

SCHOLARIS  http://www.scholaris.pl/  portal wiedzy, pomocy dla nauczycieli

FILMY edukacyjne -http://www.operon.pl/liceum_i_technikum/chemia/filmy_edukacyjne

WARSZTAT BADACZA -zob. też na stronie Bibl. Chem. zakładka linki

MONOGRAFIA, ARKUSZ WYDAWNICZY, czasopisma punktowane i inne    http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/monografia-i-arkusz-wydawniczy-%E2%80%93-definicje-i-patologie/

ZOTERO https://www.zotero.org/ darmowe, łatwe narzędzie, które pozwala  zarządzać bibliografią i cytowaniami, pomaga wyszukać, zebrać, zorganizować dokumenty

Mendeley    https://www.mendeley.com/   pomaga zorganizować swoje badania np. automatyczne generowanie bibliografii, łatwe importowanie dokumentów z innych programów badawczych

ZOTERO CZY MENDELEY zob. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zotero-czy-mendeley/

 

Warto odwiedzić