Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Styczeń -grudzień 20171. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii membranowej z wyjaśnieniami = English-Polish and Polish-English explanatory dictionary of membrane terminology / redaktorzy Aleksandra Wolińska-Grabczyk, Maria Tomaszewska, Wojciech Kujawski ;. [S.l.] : Polskie Towarzystwo Membranowe, 2017
2. Chemia materiałów opakowaniowych / Giorgia Caruso, Luciana Bolzoni, Caterina Barone, Izabela Steinka, Salvatore Parisi, Angela Montanari. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
3. Chemical technology : an integral textbook / Andreas Jess and Peter Wasserscheid. Weinheim : Wiley-Vch, 2013
4. Chromatografia i techniki elektromigracyjne : słownik pięciojęzyczny / redaktorzy naukowi Zygfryd Witkiewicz, Ewa Śliwka. Warszawa : Wydawnictwo WNT : 2016
5. Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod redakcją Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2017
6. Exploring chemistry with electronic structure methods / James B. Foresman, Eleen Frisch. Pittsburgh, Pa. : Gaussian, 1996
7. Introduction to applied colloid and surface chemistry / Georgios M. Kontogeorgis and Soren Kiil. Chichestrer : Wiley, 2016
8. Materiały poliuretanowe / redakcja naukowa Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
9. Membrane characterization / edited by Nidal Hilal, Ahmad Fauzi Ismail, Takeshi Matsuura, Darren Oatley-Radcliffe. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2017
10. Molecular driving forces : statistical thermodynamics in biology, chemistry, physics, and nanoscience / Ken A. Dill, Sarina Bromberg. London ; Garland Science, 2011
11. Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Hubickiego. Lublin ; Grafforma Grzegorz Mazur], 2015
12. Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Zbigniewa Hubickiego. Lublin ; Grafforma Grzegorz Mazur], 2014
13. Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 2, Perspektywy i zastosowania chemii koordynacyjnej / pod redakcją Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
14. Polymerized ionic liquids / edited by Ali Eftekhari. London : Royal Society of Chemistry, 2018
15. Świat nanocząstek : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Świderskiej-Środy, Witolda Łojkowskiego, Małgorzaty Lewandowskiej, Krzysztofa J. Kurzydłowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
16. Technologie hydroenergetyczne : monografia / Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz, Paweł Iwański, Paweł Rzymyszkiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
17. The world without borders : science without borders / eds. Bogusław Buszewski & Marian Jaskuła. Kraków ; Societas Humboldtiana Polonorum, 2012

lipiec-grudzień 2016

.

 1. Analiza statystyczna w laboratorium / Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016
2. Angular momentum in quantum mechanics / by A. R. Edmonds. Princeton : Princeton University Press, 1996
3. Atomic physics : precise measurements and ultracold matter / Massimo Inguscio and Leonardo Fallani. Oxford : Oxford University Press, 2015
4. Atoms in molecules : an introduction / Paul Popelier. Harlow [etc.] : Prentice Hall, 2000
5. Biomateriały / Jan Marciniak. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013
6. The chemical bond. 1, Fundamental aspects of chemical bonding / ed. by Gernot Frenking and Sason Shaik. Weinheim : Wiley-VCH, 2014
7. The chemical bond. 2, Chemical bonding across the periodic table / ed. by Gernot Frenking and Sason Shaik. Weinheim : Wiley-VCH, 2014
8. Computational chemistry / Guy H. Grant, W. Graham Richards. Oxford [etc.] Oxford University Press, 2005
9. Discovering chemistry with natural bond orbitals / Frank Weinhold, Clark R. Landis. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012
10. Environmental data analysis and practice : practice using SPSS and MatLab / Joon Ha Kim. Hopkinton : Balaban Desalination Publications, 2016
11. Enzymy w technologii spożywczej / redakcja naukowa Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort. Warszawa : PWN, 2016
12. Essentials of computational chemistry / Christopher J. Cramer. Chichester : John Wiley & Sons, 2004
13. Farmakologia Goodmana & Gilmana. T. 1 / red. Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007
14. Farmakologia Goodmana & Gilmana. T. 2 / red. Laurence L. Brunton. Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007
15. Farmakopea Polska. T. 1 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
16. Farmakopea Polska. T. 2 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
17. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Cz. 1, Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod redakcją Renaty Gadzała-Kopciuch i Bogusława Buszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
18. Gemmologia / Wieslaw Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak. Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2011
19. Innowacje w opakowaniach żywności i napojów : rynki, materiały, technologie / redakcja naukowa Neil Farmer. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
20. Intermolecular interactions : physical picture, computational methods, model potentials / Ilya G. Kaplan. Chichester : John Wiley & Sons, 2006
21. Introduction to computational chemistry / Frank Jensen. Chichester : John Wiley & Sons, 2007
22. Inżynieria biochemiczna / Stanisław Ledakowicz. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014
23. Materiały polimerowe : struktura, właściwości, zastosowanie / Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
24. Metal dihydrogen and s-bond complexes / Gregory J. Kubas. New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001
25. Modern physical organic chemistry / Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty. Mill Valley : University Science Books, 2006
26. Modern quantum chemistry : introduction to advanced electronic structure theory / Attila Szabo, Neil S. Ostlund. Mineola ; Dover Publications, Inc., 1996
27. Molecular modeling basics / Jan H. Jensen. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010
28. Molecular modelling for beginners / Alan Hinchliffe. Chichester : Wiley, 2008
29. Molecular modelling : principles and applications / Andrew R. Leach. Harlow : Pearson Education, 2001
30. Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne / redakcja naukowa Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
31. Nanotechnologia w praktyce : praca zbiorowa / pod redakcją Kamili Żelechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
32. Obliczenia biochemiczne / Alojzy Zgirski, Roman Gondko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
33. Physics of atoms and molecules / B. H. Bransden and C. J. Joachain. Harlow : Prentice Hall, 2003
34. Polymer solutions / Lesław Huppenthal. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
35. The quantum theory of atoms in molecules : from solid state to DNA and drug design / ed. by Chérif F. Matta and Russell J. Boyd. Weinheim : Wiley-VCH, 2007
36. Spektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją Kamilli Małek. Warszawa : PWN, 2016
37. Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności / Marek Ludwicki, Michał Ludwicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015
38. Theoretical treatments of hydrogen bonding / ed. by Dušan Hadži. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, 1997
39. Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii żywności oraz wpływu pokarmu na farmakoterapię : intoksykacje i inne zagrożenia zdrowia naturalnymi składnikami żywności, dodatkami i zanieczyszczeniami / Jürgen Stein, Tanja Gaschott, Dietrich Mebs, V. Wrocław : MedPharm Polska, 2016

sierpień -grudzień 2015

1. Antimicrobial polymers / ed. by José M. Lagarón, María J. Ocio, Amparo López-Rubio. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012
2. Chemistry / Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby. New York : McGraw-Hill Education, 2016
3. Chromatografia żelowa / D. Berek [et al.]. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989
4. Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod redakcją Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015
5. Farmakopea Polska. T. 1 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
6. Farmakopea Polska. T. 2 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
7. Functionalization of graphene / edited by Vasilios Georgakilas. Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2014
8. Handbook for the chemical analysis of plastic and polymer additives / Michael Bolgar, Jack Hubball, Joseph Groeger, Susan Meronek. Boca Raton [etc.] : CRC Press : 2016
9. Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych, 18-21 pździernika 2015 : XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa Toruń-Przysiek, 2015 / Polskie Towarzystwo Membranowe. Toruń : [s.n.], 2015
10. Klejenie tworzyw sztucznych : wprowadzenie do technologii / Marek M. Bernaciak. Piaseczno : [s.n.], 2015
11. Lithium-ion batteries : fundamentals and applications / edited by Yuping Wu. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2015
12. Molecular metal-metal bonds : compounds, synthesis, properties / edited by Stephen T. Liddle. Weinheim : Wiley-VCH, 2015
13. Nanomaterials, polymers, and devices : materials functionalization and device fabrication / edited by Eric S. W. Kong. Hoboken : Wiley, 2015
14. Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 1, Podstawy chemii koordynacyjnej / pod red. Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
15. Sedymentacja cząstek ciała stałego : podstawy teorii z przykładami zastosowań / Ryszard Błażejewski. Warszawa : PWN, 2015
16. Smart membranes and sensors : synthesis, characterization and applications / edited by Annarosa Gugliuzza. Hoboken : Wiley : 2014
17. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności / pod red. Doroty Witrowej-Rajchert i Piotra Pawła Lewickiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012
18. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego / pod red. Marty Mitek i Krzysztofa Leszczyńskiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014
19. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii / pod red. Mirosława Słowińskiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014
20. Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gniewosz i Edyty Lipińskiej. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013Lipiec -grudzień 2014 r.

1. Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
2. Analiza śladowa : zastosowania / oprac. pod red. Ireny Baranowskiej. Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2013
3. Atkins' physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula. Oxford : Oxford University Press, 2014
4. Bioinspiration and biomimicry in chemistry : reverse-engineering nature / ed. by Gerhard F. Swiegers. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2012
5. Chemia bionieorganiczna w ćwiczeniach laboratoryjnych : podręcznik dla studentów chemii środków bioaktywnych i kosmetyków / Agata Bartyzel, Magdalena Makarska-Białokoz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
6. Chemia w kosmetyce i kosmetologii / Zenon Sarbak, Barbara Jachymska-Sarbak, Agnieszka Sarbak. Wrocław : MedPharm Polska, 2013
7. Chemia w pożywieniu : jak działają dodatki do żywności i dlaczego nam szkodzą / Hans-Ulrich Grimm. Białystok : Vital, 2014
8. Chemistry / Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl. Andover : Cengage Learning EMEA, 2014
9. Colloid and surface chemistry : a laboratory guide for exploration of the nano world / Seyda Bucak, Deniz Rende. Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, 2014
10. Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych / Oleg M. Demchuk, Małgorzata Topyła, Katarzyna Kapłon. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
11. Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2014
12. Elements of physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula. Oxford : Oxford University Press, 2013
13. Grapher : podręcznik użytkownika / Zbigniew Galon. Kraków : Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o., 2014
14. How to do a research project : a guide for undergraduate students / Colin Robson. Chichester : Wiley, 2014
15. Inorganic chemistry / Mark Weller [et al.]. Oxford : Oxford University Press, 2014
16. Inżynieria materiałowa / Marek Blicharski. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014
17. Liquid chromatography : fundamentals and instrumentation / Salvatore Fanali [et al.]. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2013
18. Mechanizmy reakcji organicznych / Władysław Majewski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
19. Medicinal chemistry approaches to personalized medicine / ed. by Karen Lackey and Bruce D. Roth. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014
20. Membrany : teoria i praktyka. Z. 4 / red. Romuald Wódzki. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
21. Metrologia chemiczna : sztuka prowadzenia pomiarów / Ewa Bulska. Warszawa : Wydawnictwo Malamut, 2012
22. Nanorurki węglowe : otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania / Andrzej Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
23. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2013
24. Oxidation of amino acids, peptides, and proteins : kinetics and mechanism / Virender K. Sharma. Hoboken : Wiley, 2013
25. Photochemistry and photophysics : concepts, research, applications / Vincenzo Balzani, Paola Ceroni, and Alberto Juris. Weinheim : Wiley-VCH, 2014
26. Podstawy biotechnologii przemysłowej : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Bednarskiego i Jana Fiedurka. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012
27. Podstawy fizyki. 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
28. Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
29. Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
30. Podstawy fizyki. 4 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
31. Podstawy fizyki. 5 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
32. Podstawy fizyki : dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów / M. A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
33. Podstawy fizyki statystycznej / Kerson Huang. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
34. Podstawy fizyki : zbiór zadań / Jearl Walker. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
35. Polymer electrolyte fuel cells : science, applications, and challenges / edited by Alejandro A. Franco. Singapore: PAN Stanford Publishing, 2013
36. Pracownia chemii nieorganicznej i związków kompleksowych / Paweł Urbaniak, Marek Zieliński, Józef Dziegieć. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
37. Przetwórstwo rolno-spożywcze : wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne i energetyczne / red. nauk. Agnieszka Kaleta i Janusz Wojdalski. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
38. Science research writing : for non-native speakers of English / Hilary Glasman-Deal. London : Imperial College Press, 2014
39. Solution manual to accompany Elements of physical chemistry / David Smith. Oxford : Oxford University Press, 2013
40. Student solutions manual to accompany Atkins' Physical chemistry / Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta. Oxford : Oxford University Press, 2014
41. Technologie aeroenergetyczne / Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński, Marcin Cichosz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
42. Toruński słownik biograficzny. [T.] 1- / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998
43. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. T. 1, Tworzywa ogólnego zastosowania / Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012
44. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. T. 2, Polimery specjalne i inżynieryjne / Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012
45. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. T. 3, Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów / Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012
46. Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi / Michał Bodzek, Krystyna Konieczny. Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2011
47. Wybrane zagadnienia z chemii kosmetyków : dla studentów kosmetologii / Ewelina Sieradzka, Halina Milnerowicz. Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2013
48. Zbiór zadań z olimpiad chemicznych L-LIX / red. nauk. Marek Orlik, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk. Warszawa : PWN, 2014Styczeń-czerwiec 2014

1. Carotenoids : physical, chemical, and biological functions and properties / ed. by John T. Landrum. Boca Raton [etc.] : CRC Press ; 2010
2. Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym / Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta Ziegler-Borowska, Dariusz Kędziera. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
3. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz. 1 / Józef Góra, Anna Lis. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012
4. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz. 2 / Anna Lis. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013
5. Nanocomposites with biodegradable polymers : synthesis, properties and future perspectives / ed. by Vikas Mittal. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011
6. Nanoscale science and technology / ed. by Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley and Mark Geoghegan. Chichester : John Wiley & Sons, 2005
7. Naturalne związki organiczne / Aleksander Kołodziejczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
8. Technologia chemiczna : ćwiczenia rachunkowe / Krzysztof Schmidt-Szałowski [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
9. Technologie helioenergetyczne : monografia / Bartłomiej Igliński [et al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
10. Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu / Jacek Nowaczyk. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
11. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014Strona 1 z 4