Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Czasopisma elektroniczne w Bibliotece Wydziału Chemii

Informacje o dostępie do pełnotekstowych baz i czasopism elektronicznych zamieszczane są na stronie WWW Biblioteki Głównej

Bazy i czasopisma elektroniczne (lista A-Z) - http://www.bu.umk.pl/czytelnia_online

Katalog Czasopism Elektronicznych: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,guest&custid=s9243587&groupid=main&profile=pfi

Lista regensburska http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/     gromadzi informacje o naukowych czasopismach elektronicznych udostępniających w wersji pełnotekstowej minimum 50% artykułów. Z komputerów pracujących w sieci UMK jest dostęp do przeszło 21 000 tytułów w wersji pełnotekstowej

Konsorcja UMK dostęp do elektronicznych wersji czasopism - łącznie 244 tyt czasopism dziedzinowych. Informacje o bazach i dostępie do czasopism elektronicznych aktualizuje mgr Barbara Kmiecikowska, tel.wew. 4495, w przypadku problemów należy kontaktować się z w.w. osobą.

 1. American Chemical Society (+archiwa) - 34 tyt.- komplet
 2. SpringerLINK- dostęp od 1995 r.- ok. 25 tyt. chemicznych
 3. Science Direct (Elsevier) - dostęp od 1995 r.- 80 tyt. chemicznych  lub jako                                 baza danych   ScienceServer w ICM(dla komputerów o zarejestrowanych numerach IP z terenu instytucji należących do Konsorcjum Elsevier) Wybierz Browse, aby przeglądać czasopisma według tytułów lub dziedzin. Wybierz Search, aby przeszukać zawartość bazy wg. autorów, słów kluczowych itp.               
 4. Wiley   Blackwell - dostęp od 1997 r. - ok 40 tyt. chemicznych
 5. Royal Society of Chemistry - dostęp od 1841 r. - 49 tyt. Dodatkowo w roku 2011 dostęp do RSC eBook (2 pakietów) : Materials and Nano 26 tyt. oraz Tutorial Chemistry Texts and Paperback series - 41 tyt. Dostęp do czasopism prenumerowanych do roku 2013   (od 1.01.2014 r. dostęp ograniczony, informacja przy tytułach)

 

Artykuły, Czasopisma związane z biomimetic, biopolymers, bionanocomposites - w open acces http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-691370760&_sort=r&_st=13&view=c&md5=5b840f2eae97302fc643d5714f1bc652&searchtype=a

Bioinspiration & Biomimetics     http://iopscience.iop.org/1748-3190

Progress in Polymer  http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796700/39/5

zob. też konsorcja  ACS np Biomacromolecules, Wiley np. Advanced Materials, Elsevier np. Polymer

CZASOPISMA W OPEN ACCESS

Lista czasopism chemicznych i wydawców   http://www-jmg.ch.cam.ac.uk/data/c2k/cj/

Wydawnictwa Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access

Czasopisma Chem.- chemia org. strony http://www.newchemistry.eu/kontakt/czasopisma-online/

Czasopisma chemiczne dostępne bezpłatnie w Internecie - katalog opracowała Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/rsc.htm

Wybrane tytuły czasopism w open ACCESS

International Food Risk Analysis Journal     http://www.intechopen.com/journals/international_food_risk_analysis_journal

International Journal of Water Sciences http://www.intechopen.com/journals/international_journal_of_water_sciences

Nanomaterials and Nanotechnology http://www.intechopen.com/journals/nanomaterials_and_nanotechnology

Nature        www.nature.com/nature/index.html      

Nature Chemistry http://www.nature.com/nchem/index.html

polskie   zob. tez ZASOBY-  BAZY KOMPUTEROWE - Arianta

 1. Archives of Environmental Protection   http://aep.czasopisma.pan.pl/
 2. Biuletyn Urzędu Patentowego http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup
 3. Chemia Analityczna (1992-2009) http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/index.
 4. Elektronika Praktyczna dostęp do pełnych tekstów (za wyjatkiem roku bieżącego) http://ep.com.pl/archiwum.html
 5. Environment Protection Engineering http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html
 6. Inżynieria Biomateriałów  http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum.html
 7. Inżynieria i Ochrona Środowiska  http://is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html
 8. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych - http://www.degruyter.com/view/j/oszn
 9. Polimery   http://www.ichp.pl/polimery/   lata poprzednie - pełen tekst, nr bieżące w danym roku- abstrakty
 10. Wiadomości Chemiczne http://old.chem.uni.wroc.pl/wiadchem.html
 11. Wiadomości Urzędu Patentowego i Wiadomości Urzędu Patentowego http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup

Polecane linki do czasopism  z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych- dostęp do pełnych tekstów udostępnionych na stałe lub czasowo :

 1. http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open_Access_1.htm#j
 2. http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm
 3. http://www.doaj.org/doaj?func=browse&
 4. http://www.freemedicaljournals.com/
 5. http://www.hindawi.com/journals

 katalog stron chemicznych -  Chemistry sites and journals

Lista tytułów czasopism dostępnych w ramach konsorcjów: