Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Bazy komputerowe Biblioteki Wydziału Chemii

Bazy faktograficzne

 • REAXYS - Od 1 stycznia 2011 udostępniana jest nowa baza, która zawiera komplet danych z baz CrossFire Belstein, CrossFire Gmelin oraz Patent Chemistry Database. Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie chemię i dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, substancje chemiczne, własności substancji chemicznych i ich pomiar. Zasięg chronologiczny  od 1771- Baza Reaxys jest udostępniana on-line: http://han3.uci.umk.pl/han/reaxys/. W odróżnieniu od dotychczasowego interfejsu CrossFire dla baz Beilstein i Gmelin, Reaxys jest bazą ogólnodostępną. 

  Sprawdź wymagania techniczne

  Dostęp z Wydziału Chemii UMK oraz z domu dla pracowników i studentów Wydziału Chemii UMK!!!

Bazy bibliograficzne

 • EXPERTUS  - Bibliografia publikacji pracowników UMK Obejmuje informacje o publikacjach pracowników UMK od 1986-. Dane o publikacjach pracowników Wydziału Chemii dotyczą kompletu prac, bieżąco uzupełniane  z linkami ocen parametrycznych. Dostęp - http://212.122.203.4/splendor/umk/

Current Contents : Physical, Chemical and Earth Sciences (1994-2004),   dostęp w czytelni

BAZY POLECANE

Chemical Databases - różne BAZY DANYCH CHEMICZNYCH http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/  np.zob.ponizej

ChemIDplus Baza danych o związkach chemicznych http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/

ChemSub baza danych na temat substancji chemicznych http://chemsub.online.fr/ lub http://chemsub.online.fr/chemsearch/

Chemical Synthesis Database -zawiera substancje z odniesieniem do syntezy i właściwości fizycznych    http://www.chemsynthesis.com/

Enzyme Nomenclature Database (ExPASy)  http://enzyme.expasy.org/          

Organic Compounds Database -Wyszukiwanie w bazie danych przez temperaturę topnienia, temperatura wrzenia, współczynnik załamania światła, masy cząsteczkowej, wzór, długości fal UV, masowych absorpcji szczyty widmowych, i / lub rodzaje chemiczne http://www.colby.edu/chemistry/cmp/cmp.html

 • ACADEMIC SEARCH COMPLETE - zawiera pełne teksty artykułów z publikacji naukowych od 1865 dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO zaznaczając odpowiednią bazę i wyszukując tytułu czasopisma z listy tytułów (uwaga pełny dostęp do Nature Chemistry tylko do zasobów archiwalnych czyli edycji starszych niż 12 miesięcy)
 • AGRICOLA - (baza abstractowa) zawiera rekordy bibliograficzne z biblioteki National Agricultural Library, cytowania z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem od 1970 roku dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO zaznaczając odpowiednią bazę
 • AHFS Consumer Medication Information - dostarcza informacji o lekach dla pacjentów. Aktualizowana co miesiąc dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO zaznaczając odpowiednią bazę
 • Applied Science & Technology Source - obejmuje szeroki zakres informacji na temat badań i rozwoju w dziedzinach nauk stosowanych i informatyki. Dostęp do pełnych tekstów dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO zaznaczając odpowiednią bazę. (uwaga dla niektórych tytułów ograniczenia -pełny dostęp  tylko do zasobów archiwalnych czyli edycji starszych niż 12 miesięcy)
 • ARIANTA - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2600 tyt. polskich czasopism elektronicznych od 1996  r. z dostępem do pełnych tekstów (udostępnionych przez wydawcę na stronie www), abstraktów lub spisu treści. Znajdziemy tu  także  ISSN, Impact Factor i inne http://www.arianta.pl/
 • Green FILE -  zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje publikacje na temat globalnego ocieplenia, , energii odnawialnej, recyklingu, zanieczyszczenia środowiska i innych. Baza obejmuje indeksy, abstracty i pełne teksty rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access). dla użytkowników  UMK wejście przez bazę EBSCO zaznaczając odpowiednią bazę.

INNE

 ScienceServer w ICM(dla komputerów o zarejestrowanych numerach IP z terenu instytucji należących do Konsorcjum Elsevier)  Wybierz Browse, aby przeglądać czasopisma według tytułów lub dziedzin. Wybierz Search, aby przeszukać zawartość bazy wg. autorów, słów kluczowych itp.

CEON - Centrum Otwartej Nauki dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych w otwartym dostępie Wirtualnej Biblioteki Nauki- dostęp do abstraktów i pełnych tekstów

Karty charakterystyk BHP  zob. zakładka  dydaktyka

MAK - Bazy danych Biblioteki Narodowej - MAK