Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Publikacje pracowników Wydziału Chemii od X.2020r.

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

 1. D.Rabiej-Kozioł, M.Krzemiński, A.Szydłowska-Czerniak : Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapesed oil and emulsions./ Materials, 2020. //ZCHA/20/8519.
 2. D.Rabiej,M.Krzemiński, A.Szydłowska-Czerniak : Ferulan oktylu jako dodatek doolejów i emulscji./ Kopernikańskie E-Seminarium Doktoranckei,2020.//ZChA/20/8523
 3. M.Kowalik,...,I.Łakomska :Structural Insights into New Bi(III) CoordinationPolymers with Pyridine-2,3-Dicarboxylic Acid:Photoluminescence Properties and Anti-HelicobacterpyloriActivity./ IJ of Molecular Sciences,2020.//ZChA/20/8560
 4. I.Łakomska,..., M.Jakubowski,...,A.Wojtczak :Platinum(II) Complexes with Bulky Disubstitute
  Triazolopyrimidines as Promising Materials for Anticancer Agents./ Materials, 2020.// ZChA/20/8563.
 5. I.Szymańska,...:Nowe związki srebra(I) z karboksylanami o perfluorowanych łańcuchach i tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania./Patent, Biuletyn Urzędu PPatentowego 24/20.//ZChA/20/8572.
 6. L.Berger,..., I.Szymańska,.. : High-purity copper structures from a perfluorinated copper carboxylate using focused electron beams induced deposition and post-puification./ Applied eklectronic Materials,2020.// ZChA/20/8581./ZChA/20/8570.
 7. A.Preuss,..., I.Szymańska,..,:Ruthenium(II) MOCVD presursors for phosphorus -doped ruthenim lauer formation./EurJIC,2020.//ZChA/20/8580./ZChA/20/8569.
 8. I.Szymańska,...: Nowe związki medzi(II) z karboksylanami i z amidynami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania.?Paten, Biuletyn Urzędu Patentowego 16/2020.//ZChA/20/8568.
 9. A. Jastrzębska, S.Kowalska, S.Szłyk : Determination of free tryptophan in beer samples by capillary osotachophoretic method./ Food Analytic Methods,2020.//KCA/208593.
 10. D. Jankowska, M.Barwiołek, T.Muzioł : Synteza, badania spektroskkopowe nowych makrocyklicznych kompleksów cunku(II) z wielodonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymywania cienkich filmów o właściwościach fluoroscencyjnych./ e-zjazd Zimowy SSPTCHem 2020.//KChASS/20/8596.

2021 r.

 1. A.Scigala, E.Szłyk,...,M.Wiśniewski,..., R.Szczęsny : Copper nitride nanowire arrays-comparison of synthetic approaches./Materials,2021.//KChA/21/8626.
 2. A.szydłowska-Czerniak,...: Optimization of Ingredients for Biscuits Enriched with
  Rapeseed Press Cake—Changes in Their Antioxidant and
  Sensory Properties./Appl. Sci. 2021.//KChA/21/8633.
 3. A. Ścigała, E.Szłyk, L.Dobrzańska, ..., R. Szczęsny:  From binary to multinary copper based nitrides – Unlocking the potential of new applications./ Coordination Chemistry Reviews,2021.//ZChASS/21/8379.
 4. I.Łakomska,...:PATENT PL 236786 : Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-α]pirymidyną i sposób jego wytwarzania./Urząd Patentowy ogłoszono: 22.02.2021 WUP 04/21.//KChASS/21/8390.

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

 1. M.Szulc, K.Lewandowska : Wpływ zmiany parametrów syntesy na właściwości otrzymanych karboksymetylochitozanów. / Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8515.
 2. A.Powałka, K.Lewandowska : Wpływ ciężaru cząstkowego biopolimeru na właściwości reologiczne kompozytów biopolimerowych./Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8514
 3. M.Szulc, K.Lewandowska : Characterization of thin chitosan composite films./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528.
 4. M.Szulc, K.Lewandowska : Chitosan derivarives - synthesis and characterization./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8527.
 5. A.Sionkowska,..., K.Lewandowska : Rheological properties of collagen gels after UV treament./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8526.
 6. S.Grabska-Zielińska, A.Sionkowska,..., K.Lewandowska :Physico-chemical characterization and biological tests of silk fibroin/collagen/chitosan materialss, cross-linked by glycoxal solution./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528
 7. A.Sionkowska,K.Lewandowska:The influence of UV light on rheological properties of collagen extracted from silver carp skin./ Materials, 2020.// KChBiK/20/8533.
 8. A.Sionkowska,...:Preparation and characterization of collagen /chotosan composites with silver nanoparticles./Polymer Composites, 2020.// KChBiK/20/8534.
 9. B.Kaczmarek, A.Sionkowska: Surface and antibacterial properties of thin films based on collagen and thymon./ Materials Today Com. 2020.//KChBiK/20/853.
 10. A.Sionkowska ...:Preparation and characterization of new materials based on silk fibroin, chitosan and nanohydroxyapatite./ IJ of Polymer Analysis and Characterization,2020.// KChBiK/20/8535.
 11. A.Sionkowska: Hyaluronic acid as a component of natural polymer blends for biomedical applications: A review./ Molecules,2020.//KChBiK/20/ 8536.
 12. K.Adamiak, A.Sionkowska,..: Current methods of collagen cross-linking : Review./IJ of Biological Macromolecules,2020./.KChBiK/20/853
 13. J.Adamowicz, ...,A.Sionkowska ,...:The development of biomateriał derived from decellularized squid mantle for potential application as tissue engineered uribnary conduit./materials science & engineering c, 2020/ KChBiK/20/8538.
 14. A.Sionkowska,...:Collagen based materials in cosmetic applications: A review./Materials, 2020. // KChBiK/20/8539.
 15. S.Mitura, A.Sionkowska,...: Biopolymers for hydrogels in cosmetics : review.? J of Materials Science : Materials in Medocine,2020. //KChBiK/20/8540.
 16. B.Kaczmarek, K.Lewandowska, A.Sionkowska : Modification of collagen properties with frulic acid,/ Materials, 2020. //KChBiK/20/8541.
 17. A.Dodero,...,A.SionKowska: Chitosan-based electrospum membranes : Effects of sodium viscosity, coagulant and crosslinker./ Carbohydrate Polymers,2020.// KChBiK/20/8531
 18. K.Lewandowska : Miscibility studies of hyaluronic acid and poly(vinyl alcohol) blends in various solvents./ Materials,2020.//KChBiK/8530
 19. .J. Kozłowska,... : Hydrogel-based materials for delivery medicinal plant extracts – preliminary studies./Biomaterials,2020.//KChBiK/20/8561. 
 20.  M.Szulc, K.Lewandowska: Application of polysacharides in medicine./UK-Polnad Bioinspired Confere.//KChBiK/20/8562.A.Sionkowska: Preparation nad characerization of collagen/chitosancomposites with silver nanoparticles./Polymer Composites,2020. // KChBiK/20/8535.
 21. A.Sionkowska :Preparation nad characerization of collagen/chitosancomposites with silver nanoparticles./Polymer Composites,2020. // KChBiK/20/8535.
 22. N.Stachowiak, J.Kowalonek, J.Kozłowska: The influence of cocamidopropyl betaine on the mechanical  and thermal properties of polymers fim./Enigeering of Biomaterials, 202.//KChBiK/20/8597.
 23. N.Stachowiak,J. Kowalonek,  J.Kozłowska :Polymer matrices containing microparticles based on sodium alginate and pectin with surfactant as a substitute for wet wipes./UK-Poland Bioinspired Materials Conference,2020/ KChBiK/20/8587.
 24. N.Stachowiak, J.Kowalonek, J.Kozłowska : Filmy polimerowe jako ekologiczny substytut chusteczek nawilżanych - badanie właściwości mechanicznych i powierzchniowych./ IX KSSNP, Toruń, 2020./  KChBiK/20/8607.
 25. N.Stachowiak,J. Kowalonek, J. Kozłowska : Badanie właściwości matryc polimerowych zawierających mikrocząstki z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego./ Kopernikańskiego E-Seminarium Doktoranckiego..2020.// KChBiK/20/8605.
 26. A.Dodero,..,A.Sionkowska,...: electospun membranes:Effects of solution viscosity, coagulant and crosslinker./ Carbohydrate Polymers, 20202. // KChBiK/20/8622.
 27. S. Grabska-Zielińska, A.Sionkowska,..: Physico-chemical characterization and biological tests of collagen/silk fibroin/ chitosan scaffolds cross-linked by dialdehyde starc.//KChBiK/20/8621.

2021 r.

 1. M.Szulc, K.Lewandowska: Wykorzystanie potencjału pochodnych chitozanu w kosmetologii./II Sympozjum Biomateriały w Medycynie i KOsmetologii, Toruń, 2021.// KChBiK/21/8629.
 2. W.Prus-Walendziak, J.Kozłowska : Design of Sodium Alginate/Gelatin-Based Emulsion Film
  Fused with Polylactide Microparticles Charged with Plant Extract.\/ Materials,2021.//KChBiK/21/8630.
 3. M.Szuk, K.Lewandowska: Charakterystyka i zastosowanie pochodnych chitozanu w medycynie./ Biofizyka a Medycyna, 9/2020.// KChBiK/21/8625.
 4. J.Kozłowska, W.Prus. :Preparat kosmetyczny do oczyszczania i złuszczania naskórka oraz sposób jego wytwarzania. / Opis patentowy nr 236187 PL B1. 2020. //KChBiK/20/8635.
 5. W. Prus-Walendziak, J.Kozlowska : Lyophilized Emulsions in the Form of 3D Porous Matrices as a
  Novel Material for Topical Application/ Materials,2021.// KChBiK/21/8636.
 6. M.Szulc, K.Lewandowska : Application of chitosan and chitosan derivatives in comsteics. / Natutral products application ..., 2021. // KChBiK/21/8381.
 7. A. Dodero , ... , A. Sionkowska , ...: Effect of Crosslinking Type on the Physical-Chemical Properties and Biocompatibility of Chitosan-Based Electrospun Membranes./ Polymers 2021,//KChBiK/21/8386.

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

 1. E.Czarnecka, J.Nowaczyk : Synteza biodegradowalnego superabsorbentu./ I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 2020. // ZChF/20/8529.
 2. I.V.Blonskaya,..., K.Olejniczak,...: Elucidating the roles of diffusion and osmotic flow in controlling the geometry of nanochannels in asymmetric track-etched membranes./J.of Membrane Sience,2020.//ZCF/20/8557.
 3. M.Mirzayev,...,K.Olejniczak,...: Thermophysical behavior of boron nitride and boron trioxide ceramics copmounds with igh energy electron fluence and swift heavy ion irradiated./J.of Alloys and Compounds,2020./KChF/20/8558.
 4. E.Czarnecka, J.Nowczyk : Sythesis of biodegradable superabsorbents./National Scientific e-Conference "e-factoryof science".,2020.//KChF/20/8574
 5. E.Jakubowska, M.Gierszewska, J.Nowaczyk, E.Olewnik-Kruszkowska : The role of a deep eutectic solvent in changes of physicochemical and antioxidative properties of chitosan-based films./ Carbohydrate Polymers,2020.//KChF/20/8616.
 6. P.Szczepański : Some critical remarks about amthematical model used for the description of transpost kinetics in polymer inclusion membrane system./ Membranes,2020.// KChF/20/8615.
 7. H.S. Shamkhi,.., S.Koter : Experimental and modeling studies on simultaneous extraction of Pb2+, Cu2+, and Cd2+ from diluted acidic aqueous solutions by emulsion liquid membrane./Chemical Engineering Communications,2020.KChF/20/8582.
 8. A.D.Z. Albdiri,..,S.Koter : Modeling of lead ions transport through a bulk liquid membrane./Desalination and Water Treatment.2020.// KChF/20/8583.
 9. P.Bakonyi, S.Koter,.., W.Kujawski,... : Posibilities for the biologically-assisted uilization of CO2-rich gaseous waste treams generated during membrane  technological separation of biohydrogen./ Journal of CO2 Utilization,2020.//KCHF/20/8584.
 10. W. Ziemba,.., S.Koter,.., A.P Terzyk: Opening the  internal structure for transport of ions : improvement of the  sructural and chemical properties of single-walled carbon nanohorns for supercapacitor electrodes./ RSC Avances,2020.// KChF/20/8585.
 11. J.Park,...,S.Koter,, W.Kujawski,... : Comaparative evaluation of CO2 fixation of microalgae strains at various CO2 aeration conditions./ Waste and Biomass Valorization,2020.// KChF/20/8586.
 12. W.Kujaski,..., I.Koter, S.Koter : Analysisi of membrane transport equations for reverse electrodialysis (RED) using irreversible thermodynamics./ Molecurar Sciences,2020.// KChF/20/8587.
 13. P.Bakonyi,..., S.Koter,..., W.Kujawski,... : Feasibility study of polyetherimide membrane for enrichment of carbon dioxide from synthetic biohydrogen mixture and subsquent utilization scenario using microalgae./ Energy Research,2020.// KChF/20/8588.
 14. E.Czarnecka, J.Nowaczyk : Swelling properties of biodegradable superabsorbent polymers./ Sustainable Chem . Engineering,2020.// KChF/20/8618.
 15. J.Kujawa,..., G.Wrzeszcz,...,W.Kujawski : Physicochemical and magnetic propertes of functionalized lanthanide oxides with enhanced hrydrophobicity./ Applied Surface Sience,2020.// KChF/20/8595.

 

 
2021 r.

 

 1. J.Kujawa,..., I.Koter, B.Ośmiałowski,..., W.Kujawski: Molecular decoration of ceramic supports for highly effective enzyme immobilization - material approach./ Materials,2021.// ZChF/21/8623.
 2. G.Li, W.Kujawski,..., J.Kujawa : The effects of PEI hollow fiber substrate characteristics on PDMS/PEI hollow fiber membranes for CO2/N2 separation./Membranes, 2021.//KChF/21/8627.
 3. K. Knozowska ,.. J. Kujawa ,..., W. Kujawski :Fluorinated MOF-808 with various modulators to fabricate high-performance hybrid membranes with enhanced hydrophobicity for
  organic-organic pervaporation./ Separation and Purification Technology,2021.//KChF/21/83/8.
 4. S. Al-Gharabli, ..., W. Kujawski, J. Kujawa: How Can the Desert Beetle and Biowaste Inspire Hybrid Separation Materials for Water Desalination?/ ACS Applied Materials & Interfaces,2021.//KChF/21/8383.
 5. G. Li, ..., J. Kujawa , ...,W. Kujawski : Fabrication of Polydimethysiloxane (PDMS) Dense Layer on
  Polyetherimide (PEI) Hollow Fiber Support for the Efficient CO2/N2 Separation Membranes./ Polymers 2021, 13, 756.// KChF/21/8384.

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

 1. E.Klimiec, H.Kaczmarek : Polyolefin Composites as Piezoelectric Materials: Properties and Applications./Polymers2020.// KChBiP/20/8544.
 2.  M. Emami,..., A.Kozakiewicz,...: CU(II)-hydrazide coordination cmpound supported on silica gel as an efficient and recyclable =heterogeneous catalyst for green click sinthesi of B-hydroxy-1,2,3-triazoles in water./ ACS Omega,2020.//KChBiP/ 20 8545.
 3.  Z.Shaghaghi,..., A.Kozakiewicz: Iron(III) copmlexes with N2O2-donor salophen and azide ligands: crystal structure, experimental and theoretical studies./ J.of Molecular Structure,2020.//KChBiP/20/8586.
 4. M.Sebghati,...,A.Kozakiewicz : Association of non-covalent interactions C-H...X (X=O,F,Cl,pi with hydrogen bond interactionns N-H...O in molecular assembly of new  phosphoramides: a combined x-ray crystallography and topology (AIM and hirshfeld) analysis./Inorganic Chemistry,2020.//KChBiP/20/8549.
 5. K.Gholinad,...,A.Kozakiewicz: Two new micro-isostructural metal-organic polymers based on mixed-ligand copper(I): structures and selectove sensing of nitro explosives in water./Appl Organomet Chem, 2020.//KChBiP/20/8550.
 6. R.Bikas,...,A.Kozakiewicz: 1D azido bridged Cu(II) coordination polymer with 1,3-oxazolidine ligand as an effective catalyst for green click synhsis of 1,2,3-triazoles./Appl Organomet Chem. 2020.//KChBiP/20/8551.
 7.  F.Rafiee,...,A.Kozakiewicz :Synthesis, characterization and assessment of anti-quorum sensing activity of copper(II)-ciprofloxacin complex againnst Pseudomonas aeruginosa PAO1./ AMB Express,2020//KChBiP/20/8559.
 8. N.Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozłowska : Effect of plasticizer and surfactant on the properties of poly (vinyl alcohol)/ chitosan films./ IJ of Biological Macromolecules,2020.// KChBP/20/87596.
 9. D. Chomicki,..., J.Kowalonek,... : Physico-chemical and light-induced properties of quinoline azo-dyes polymers./Milecular Sciences,20202.//KChBP/20/8598.
 10. M.Chylińska, H.Kaczmarek,..., J.Kowalonek./ Polymers,2020.// KChBP/20/8597.
 11. W.Prus-Walendziak, J.Kozłowska: Biofizyczne parametry skóry po aplikacjji filmów emulsyjnych na skórę./Kopernikańskie Sympozjum Studentów nauk Przyrodniczych, Toruń 2020.// KChBP/20/8599.
 12. M.Nasibipour,..A.Wojtczak,..: A biradical oxo-molybdenum complex containing semiquinone and o-aminophenol benzoxazole-based ligands./ RSC Avances.//KChBP/20/8614.
 13. I.Łakomska,...,A.Wojtczak: Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticaner agents./ Materials,2020.// KChBiP/20/8613.
 14. M.Nasibipour,...,A.Wojtczak: Ancillary ligand electro-activity effects towards phenyl acetylene homocoupling reaction by a nickel(II) complex of a non-innocent O-amino phenol ligand: a mechanistic insight./ RSC Advances,2020.// KChBiP/20/8612.
 15. Y.S. Pour,..,A.Wojtczak,..: Valence tautomerism in catecholato cobalt Bisphenolate) diamine complexes as models for Enzyme-Substrate aducts of catechol dioxygenases./Polyhedron,202.//KChBiP/20/8611.
 16. S.Rayati,..., A.Wojtczak : A manganese(III) Schiff base complex immobilized on silica-coated magnetic nanoparticles showing enhanced electochemical catalytic performance toward sulfide and alkene oxidation./ RSC Advances,2020.//KChBiP/20/8610.
 17. J.Mruk,L.Pazdreski, J.Ścianowski, A.Wojtczak: Structural and NMR spectroscopic studies of 2-phenylsulpyridine and its analogues or derivatives and their Au(III) chloride complexes./Inorganica Chimica Acta,2020.//KChBiP/20/8609.
 18. W.Prus-Walendziak,...,J.Kozłowska: Microcapsules with herbal preparations for dermatological applications./UK-Poland Bioinspured Materials confeence,2020.//KChBP/20/8600.

2021 r.

 1. B.Królikowski,.., H.Kaczmarek : Patent 235140: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych.//KChBiP/21/8604

 

 

 

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

 1. D.Knozowski, ...,G.Trykowski,... : Silicon oxycarbide-graphite electrodes for high-power energy storage devices./ Materials, 2020. //ZPCh/20/8510.
 2. A.Bieniek, A.P.Terzyk, M.Wiśniewski,...: MOF materials as therapeutic agents, drug carriers, imagign agents and biosensor in cancer biomedicine ; recent advances and perpectives./ Progress in Materials Robust Accessible Science,2020. // KCHMAK/20/8520.
 3. K.Krutul,..., A.Olejniczak: Radiation hardness studies of pin-diode detectros irradiated with heavy ions./ Acta Physica Polonica B, 2020.//ZPCh/20/8553.
 4. V.Lackova,...,A.Olejniczak,...: Bio-inoranic nanocomposites of lysozyme amyloid fibrils and magnetic nanoparticles of different shape anisotropy./ J.of Magnetism and magnetic Materials,2020.// ZPCh/20/8554.
 5. A.A.Nabijev, A.Olejniczak,...,: Nano-ZrO2 filled high-density polyetylene composites :structure, themal properties, and  the influence y-irradiation./ Polymer Degradation and Stability,2020.//ZPCh/20/8555.
 6. N.A.Nebogatikova,..,A.Olejniczak,..: Fluoinated grafhene nanoparticles with 1-3 nm electrically active graphene quantum dorts./ Nanotechnology,2020.//ZPCh/20/8556.
 7. K.Kuśmierek,...,S.Biniak,..: Adsorption and electrodegradation of phenoxyacetic acids on various activited carbons./Int.J.Electrochem.Sci.,2020.//KChNMAK/20/8573.
 8. B.Lesiak, G.Trykowski,...,: CHemical and structural mproperties of reduced graphene oxide-dependence on the reducing agent./ J.Materials Sci\,2021.// KChMAK/20/8579.
 9. M.Wiśniewski , A.P. Terzyk : Non-thermal plasma-assisted catalytic CO2 conversion over Zn-TCPP 2D catalyst./Adsorption,2020.//KChNMAK/20/8589.

2021 r.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

 1. M.Chrzanowska, A. Katafias, R. van Eldik : Can a nonorganometallic ruthenium(II) polypyridylamine complex catalyze hydride transfer? Mechanistic insight from solution kinetics on the reduction of coenzyme NAD+ by formate. / Inorganic Chem, 2020. //ZCHN/20/8513.
 2. O.Impert, A.Kozakiewicz, G.Wrzeszcz, A.Katafias, ..., R.van Eldik : Characterizaction of a mixed-valence Ru(II0/Ru(III)ion-pair complex, unexpected high-frequency electron paramagnetic resonance evidence for Ru(III)-Ru(III) dimer coupling./Inorganic Chemistry,2020.// ZChN/20/8547.
 3. M.Chrzanowska, A.Katafias, A.Kozakiewicz, R.van Eldik : Seric electronic tuning of he reactivity of [Ru(II) (terpy) (N^N)CL] Cl./ Inorganica Chimica Acta, 2020.// ZChN/20/8548.
 4. P.Piszczek,..,A.Radtke : Oxo-titanium(IV) complex/polymer composites-synthesis, spectroscopic characterization and antimicrobial acivity test./ Molecular Sciences,2020.//KChN/20/8607.

2021 r.

 1. M.Ehlert, A.Radtke,..., P.Piszczek :Assessment of Titanate Nanolayers in Terms of Their Physicochemical and Biological Properties./ Materials,2021.// KChN/21/8631.
 2. J.Polaczek,... R.van Eldik : Mechanistic Studies on the Reaction between Aquacobalamin and
  the HNO Donor Piloty’s Acid over a Wide pH Range in Aqueous Solution./ Inorg. Chem. 2021.// KChN/21/8380.
 3. D.Chatterjee, ..., A.Katafias , Rudi van Eldik :Electrochemistry of Ru(edta) complexes relevant to small molecule transformations: Catalytic implications and challenges./ Coordination Chemistry Reviews,2021.// KChN/21.

Katedra Chemii Organicznej

 1. G.Osipowicz,..., M.Bosiak,...,: Slotted bone point from Tłokowo - rewritten story of a unique artefact from Mesolithic Poland./ Praehistorische Zeitschrift, 2020.// ZChOrg/20/8542.
 2. M.Krzemiński, A. Kmieciak,...: Nowe terpenowe B-alkilowane oksazaborolidyny i sposób ich otrzymywania./Paten, Biuletyn Urzędu Patentowego 24/20220, ZChOrg/20/8571.
 3. Z. Rafiński, M.Krzemiński : Patent 236200: Nowe terpenowe sole triazoliowe i sposób ich otrzymywania..//KChOrg/20/8603
 4. M. Obieziurska-Fabisiak,,..., J.Ścianowski : Phenylselanyl group incorporation for "Glutathione peroxidase-like" activity modulation./ Milecules, 2020.//KChOrg/20/8602.

2021 r.

 1. Tatyana N. Moshkina,..., B.Ośmiałowski,.. : Substituted 2-(2-hydroxyphenyl)–3H-quinazolin-4-ones and their difluoroboron complexes: Synthesis and photophysical properties./Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2021.// KChOrg/21/8634.
 2. ,..., A. Tafelska-Kaczmarek,...: Microbial Synthesis of (S)- and (R)-Benzoin in Enantioselective Desymmetrization and Deracemization Catalyzed by Aureobasidium pullulans Included in the Blossom Protect™ Agent./Molecules,2021.//KChOrg/21/8389.

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 1. F.Monedeiro,...,T. Ligor, B.Buszewski : A review of GC-bsed analysis of non-invasive biomarkers of colorectal caner and related pathways./ Clinical Medicine,2020. // ZCHŚ/20/8509.
 2. P.Pomastowski,..., B.Buszewski : Zinc oxide nanocomposites-extracellular synthesis, physicochemical characterization nad antibacterial potential./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8511.
 3. M.Pajewska-Szmyt,..., B.Buszewski, R.Gadzała-Kopciuch : Synthesis of magnetic molecularly imprinted polymers soebents for isolation of parabens from breast milk./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8512.
 4. T.Tuzimski,...,R.Gadzała-Kopciuch,..., B. Buszewski : Comparison of DAD and FLD detection for identification of selected bisphenols in human breast milk samples and their quantitative analysis by LC-MS/MS./ J.of AOAC International, 2020.// ZChŚ/20/8524.
 5. A.Rodzik,..., M.Sprynskyy, B.Buszewski :The study of zinc ions binding to alfa s1 -, beta- and k-Casein./ Molecular Sciences,2020.// ZChŚ/20/8543.

 6. D.Piesik,..., B.Buszewski,...: Effect of Lugud Sp. feeding and saponin application on volatiles released by quinoa./Pak.J.Botanica, 2020.// ZChŚ/20/8552.
 7. M.Ligor,,..., R.Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski : Determination of neonicotinoids in honey samples oriinated from poland and other world countries./Molecules, 2020.//KChŚB/20/8578.
 8. M.Złoch,..., J.Rudnicka, B.Buszewski :Use of Lactobacillus paracasei starin for zearalenone binding and metabolization./ Toxicon,2020.// KChŚB/20/8577.
 9. B.Buszewski,...,M.Sprynskyy,...: Interactions of zinc aqua complexes with ovalbumin at the forefront of the Zn2+/ZnO-OVO hybrid complex formation mechanism./Applied Surface Science, 2020.// KChŚB/20/8576.
 10. W.Brzozowska, M.Sprynskyy,..., B.Buszewski: "Ousourcing" diaoms in fabricaion of metal-doped D biosilica./ Materials, 220.//KChŚB/20/8575.
 11. A.Gołębiowski,..., T.Kowalkowski,..., B.Buszewski : Isolation and self-associationstudies of beta-lactoglobulin./Molecular Sciences,2020.//KChBŚ/20/8608.
 12. A.Kilanowska,.., S.Studzińska : Zastosowanie cieczy  jnowych jako modyfikatorów fazy ruchomej w chromatografii cieczowej./ Wiadomości Chemiczne,2020.//KChŚB/20/8592.
 13. A.Kilanowska,..., S.Studzińska : Studying in vitro metabolism of he first and secon generation  of antisense oligonucleotides with the use of ultra-high-performance liquid chromatogrpahy coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry./ Analutical and Bioanalytical Chemistry,2020.//KChŚB/20/8591.
 14. R.rola,..., S.Studzińska: Improved sample preparation method for fast LC-MS/MS analysis of vitamin D metabolites in serum./ J.of Pharmeceutical and Biomedical Analysisi.// KChŚB/20/8590.
 15. G. Sagandykova,..., M.Szultka-Młyńska,..., B.Buszewski : Combination of electrochemical unit and ESI-MS in fragmentation of flavonoids./ Phytochemical Analysis,2020.// KChŚB/20/8594.
 16. W.Brzozowska,, M.Sprynskyy,..., B.Buszewski : "Outsourcing" diatoms in fabrication of metal-doped3D biosilica./ Materials,2020.// KChŚB/20/8606.
 17. Z.Kubasheva, M.Sprynskyy,..., B.Buszewski : Synthesis and antibacterial activity of (AgCl, Ag)NPs/diatomite hybrid composite./ Materials,2020.// KChŚB/20/8605.
 18. A.P.Nowak, M.Sprynskyy,... B.Buszewski,...: Diatoms biomass as a joint source of biosilica and carbon for lithium-ion battery anodes./ Materials,2020.//KChŚB/20/8604.
 19. A.Rodzik,..., M.Sprynkyy, B. Buszewski : The study of Zinc ions bining to alphasi-, beta- and k-casein./ Molecular Sciences,2020.// KChŚB/20/8603.
 20. B. Buszewski,..., M.Sprynskyy,...:A study of zinc ions immobilization by beta-lactoglobulin./Colloids and Surfaces A,2020.// KChŚB/20/8602.
 21. E.Olewnik-Kruszkowska,..., MGierszewska,..., M.Sprynskyy : Effect of diatomaceous biosilica and talc on the properties of dielectric elastomer based composites./ Energies,2020.// KChŚB/20/8601.
 22. E. Olewnik-Kruszkowska,...,: Biodegradation of polylactide-based composites with an addition of a compatibilizing agent in different environments./ International Biodeterioration & Biodegradation,2020.//ChŚB/20/8620.
 23. I.Tarach, E.Olewnik-Kruszkowska,..., MGierszewska,...: Influence of the tree essential oil and poly(ethylene glycol on antibacterial and physicochemical properties of polylactide-based films./ Materials,2020.// KChŚB/20/8619.
 24. R.Gadzała-Kopciuch,..,B.Buszewski : Analytical approaches and preparation of biological, food and environmental samples for analysis of zearalenone and its metabolites./Rev. in Analytical Chem.,2020.// KChŚB/20/8617.
 25. K.Krzemińska, Sz.Bocian,...,B.Buszewski : Srface properties of stationary phases with emedded polar group based on secondary interaction, zeta potential measurement and  linear solvatation energy ralationship studies./Journal of Chromatography A,2020.//KChŚB/20/8624

2021 r.

 1. I.A. Ratiu,..., M. Ligor,..., B.Buszewski :Effects of growth conditions and cultivability on the content of cyclitols in Medicago sativa./ Inter.Jour. og Envir. and Techn.,2021.// KChŚB/21/8584
 2. T.Tuzimski,...,M.Szultka-Młyńska,..., B.Buszewski: Determination of Cytotoxic Activity of Selected Isoquinoline Alkaloids and Plant Extracts Obtained from Various Parts of Mahonia aquifolium Collected in Various Vegetation Seasons. / Molecules,2021.//KChŚB/21/8632.
 3. Railean-Plugaru V,..., B.Buszewski : Use of Lactobacillus paracasei isolated from whey silver nanocomposite synthesis: Antiradical and antimicrobial properties against selected pathogens./ J. Dairy Sci, 2021,s.2482-2498.//KChŚB/21/8385.
 4. I. Ratiu  , T. Ligor, ..., B. Buszewski: Volatile Organic Compounds in Exhaled Breath as Fingerprints
  of Lung Cancer, Asthma and COPD./ Journal of Clinical Medicine,2021.// KChŚB/21/8387.
 5. W. Brzozowska, I. Wojtczak, M. Sprynskyy, B. Buszewski : 3D Ornamentowane zdefiniowane struktury krzemionki otrzymane przez okrzemki./Przemysł Chemiczny 100/3 (2001).//KChŚB/21/8388.
 6. T.Tuzimski,..., Małgorzata Szultka-Mły ńska,..., B.Buszewski : Determination of Cytotoxic Activity of Sanguinaria canadensis Extracts against Human Melanoma Cells and Comparison of Their Cytotoxicity with Cytotoxicity of Some Anticancer Drugs./MOlecules, 2021.// KChŚB/21/8391.
 7. M.Złoch,..., B.Buszewski : Study on carbapenemase-producung bacteria by matrix-assisted laser desorption/ionization approach./ PLOS ONE, 18, 2021.//KChŚB/21/8394.

Katedra Technologii Chemicznej

     1. P.Iwański, B.Igliński,...:Management of by-product ceated bye-sodium brine prification method using carbonization./Sustainable Chem. Engineering, 2020.//ZTCh/20/8522.

2021 r.

 1. B.Igliński,... U.Kiełkowska,...: Comparison of metals content in peatlands with different anthropopressure in Welski Landscape Park(Poland)./ Sustainable Chemical Engineering, 2021./ KTCh/21/8395.
 2. G. Piechota, B.Igliński : Biomethane in Poland - current status, potential, perspective and development./ Energies, 2021.// KTCh/21/8396.


Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej

 1. M.Jabłoński : Counterintuitive bond paths: an intriguing case of  theC(NO2)-3 ion./ Chem.Phys.Letters,202. //ZCHK/20/8518.
 2. M.Jabłoński,... : Changes in electron structure of the triple bond in substituted acetylene and diacetylene derivatives. / ChemPhysChem,2020. //ZCHK/20/8517.
 3. M.Jabłoński,... : Study of the influence of intermolecular interaction on classical and reverse substituent effects in para-substituted phenylboranes./ NJC/2020. //ZCHK/20/8516.
 4. M.Barysz,... : AuSi molecule revisited: IOTC/CASPT2 calculations./ Quantum Chemistry, 2020. // ZChK/20/8521
 5. M. Jabłoński, ... : On differences in substituent effects in substituted ethene and acetylene derivatives and their boranyl analogs./ Structural Chemistry,20202.// ZChK/20/8567.
 6. M.Jabłoński : A critical overrview of current theoretical methods of estimating the energy of intramolecular interactions. / Molecules, 2020.// ZChK/20/8566.

2021 r.

 1. M. Pawlak, ..., P. Jankowski :Kinetic Isotope Effect in Low-Energy Collisions between Hydrogen
  Isotopologues and Metastable Helium Atoms: Theoretical Calculations Including the Vibrational Excitation of the Molecule./JCTC,2021./ZChK/21/8637.