Biblioteka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

rok założenia 1955

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Wypożyczanie


Prawo do wypożyczania książek z Biblioteki Wydziałowej mają pracownicy i studenci socjologii, filozofii, politologii oraz stosunków międzynarodowych, a także doktoranci UMK składający egzamin z filozofii. Warunki wypożyczania określają : Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, zatwierdzony przez Senat oraz Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów w bibliotekach Wydziału Humanistycznego, zatwierdzony przez Dziekana. Można przedłużyć okres wypożyczenia samodzielnie przez Internet lub zgłaszając się w Wypożyczalni, pod warunkiem, że na książkę nie czeka inny czytelnik. Rejestracja wypożyczeń dokonywana jest elektronicznie. System Horizon nalicza kary na nieterminowy zwrot książek.

 

Udostępnianie na miejscu


Czytelnicy mają nieograniczony dostęp do podstawowych pozycji literatury z dyscyplin naukowych wykładanych na obu kierunkach studiów (filozofia i socjologia), zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym Czytelni. W Czytelni udostępnia się też pozycje z magazynu zastrzeżone do korzystania na miejscu. Z Czytelni korzystać mogą wszyscy pracownicy i studenci UMK, posiadający legitymację, kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości. Z książkami należy obchodzić się starannie, niedozwolone jest podkreślanie fragmentów tekstu, nanoszenie uwag itp. Czytelnicy nie mogą też samodzielnie wcielać na półki wykorzystanych pozycji.

 

Kopiowanie


Kopiowanie fragmentów książek będących własnością Biblioteki wymaga każdorazowo zgody bibliotekarza, który ocenia stan zachowania obiektu i ewentualne zagrożenia podczas kopiowania. Decyzje bibliotekarza są ostateczne. Na czytelniku spoczywa obowiązek przestrzegania postanowień ustawy o prawie autorskim.

Warto odwiedzić