WNoPiB logo małe

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

 

 Wypożyczanie na zewnątrz

Wszystkie książki zgromadzone w magazynach  mogą być wypożyczone poza Bibliotekę na warunkach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  oraz Szczegółowych zasadach udostępniania zbiorów Biblioteki WPiSM. Wypożyczenia są rejestrowane elektronicznie, a system Horizon wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek na adres e-mailowy czytelnika. Istnieje możliwość przedłużania okresu wypożyczenia - przez Internet lub osobiście w Wypożyczalni (o ile na książkę nie czeka inny czytelnik).

Udostępnianie na miejscu

Czytelnicy mają nieograniczony dostęp do podstawowych pozycji literatury z dyscyplin naukowych wykładanych na kierunkach studiów (politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna), zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym Czytelni. Korzystać z niej mogą wszyscy pracownicy i studenci UMK, posiadający legitymację, kartę biblioteczną lub inny dokument tożsamości. Z książkami należy obchodzić się starannie, niedozwolone jest podkreślanie fragmentów tekstu, nanoszenie uwag itp. Czytelnicy nie mogą też samodzielnie wcielać na półki wykorzystanych pozycji. Czytelnia jest monitorowana.

Kopiowanie

Kopiowanie fragmentów książek będących własnością Biblioteki wymaga każdorazowo zgody bibliotekarza, który ocenia stan zachowania obiektu i ewentualne zagrożenia podczas kopiowania. Decyzje bibliotekarza są ostateczne. Na czytelniku spoczywa obowiązek przestrzegania postanowień ustawy o prawie autorskim.

Warto odwiedzić