Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Styczeń -grudzień 20171. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii membranowej z wyjaśnieniami = English-Polish and Polish-English explanatory dictionary of membrane terminology / redaktorzy Aleksandra Wolińska-Grabczyk, Maria Tomaszewska, Wojciech Kujawski ;. [S.l.] : Polskie Towarzystwo Membranowe, 2017
2. Chemia materiałów opakowaniowych / Giorgia Caruso, Luciana Bolzoni, Caterina Barone, Izabela Steinka, Salvatore Parisi, Angela Montanari. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
3. Chemical technology : an integral textbook / Andreas Jess and Peter Wasserscheid. Weinheim : Wiley-Vch, 2013
4. Chromatografia i techniki elektromigracyjne : słownik pięciojęzyczny / redaktorzy naukowi Zygfryd Witkiewicz, Ewa Śliwka. Warszawa : Wydawnictwo WNT : 2016
5. Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod redakcją Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2017
6. Exploring chemistry with electronic structure methods / James B. Foresman, Eleen Frisch. Pittsburgh, Pa. : Gaussian, 1996
7. Introduction to applied colloid and surface chemistry / Georgios M. Kontogeorgis and Soren Kiil. Chichestrer : Wiley, 2016
8. Materiały poliuretanowe / redakcja naukowa Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
9. Membrane characterization / edited by Nidal Hilal, Ahmad Fauzi Ismail, Takeshi Matsuura, Darren Oatley-Radcliffe. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2017
10. Molecular driving forces : statistical thermodynamics in biology, chemistry, physics, and nanoscience / Ken A. Dill, Sarina Bromberg. London ; Garland Science, 2011
11. Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Zbigniewa Hubickiego. Lublin ; Grafforma Grzegorz Mazur], 2015
12. Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Zbigniewa Hubickiego. Lublin ; Grafforma Grzegorz Mazur], 2014
13. Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 2, Perspektywy i zastosowania chemii koordynacyjnej / pod redakcją Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
14. Polymerized ionic liquids / edited by Ali Eftekhari. London : Royal Society of Chemistry, 2018
15. Świat nanocząstek : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Świderskiej-Środy, Witolda Łojkowskiego, Małgorzaty Lewandowskiej, Krzysztofa J. Kurzydłowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
16. Technologie hydroenergetyczne : monografia / Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz, Paweł Iwański, Paweł Rzymyszkiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
17. The world without borders : science without borders / eds. Bogusław Buszewski & Marian Jaskuła. Kraków ; Societas Humboldtiana Polonorum, 2012