Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlinePublikacje pracowników Wydziału Chemii od X.2020r.

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

 1. D.Rabiej-Kozioł, M.Krzemiński, A.Szydłowska-Czerniak : Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapesed oil and emulsions./ Materials, 2020. //ZCHA/20/8519.
 2. D.Rabiej,M.Krzemiński, A.Szydłowska-Czerniak : Ferulan oktylu jako dodatek doolejów i emulscji./ Kopernikańskie E-Seminarium Doktoranckei,2020.//ZChA/20/8523.

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

 1. M.Szulc, K.Lewandowska : Wpływ zmiany parametrów syntesy na właściwości otrzymanych karboksymetylochitozanów. / Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8515.
 2. A.Powałka, K.Lewandowska : Wpływ ciężaru cząstkowego biopolimeru na właściwości reologiczne kompozytów biopolimerowych./Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8514
 3. M.Szulc, K.Lewandowska : Characterization of thin chitosan composite films./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528.
 4. M.Szulc, K.Lewandowska : Chitosan derivarives - synthesis and characterization./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8527.
 5. A.Sionkowska,..., K.Lewandowska : Rheological properties of collagen gels after UV treament./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8526.
 6. S.Grabska-Zielińska, A.Sionkowska,..., K.Lewandowska :Physico-chemical characterization and biological tests of silk fibroin/collagen/chitosan materialss, cross-linked by glycoxal solution./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528.

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

Strona w budowie

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

Strona w budowie

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

 1. D.Knozowski, ...,G.Trykowski,... : Silicon oxycarbide-graphite electrodes for high-power energy storage devices./ Materials, 2020. //ZPCh/20/8510.
 2. A.Bieniek, A.P.Terzyk, M.Wiśniewski,...: MOF materials as therapeutic agents, drug carriers, imagign agents and biosensor in cancer biomedicine ; recent advances and perpectives./ Progress in Materials Robust Accessible Science,2020. // KCHMAK/20/8520.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

 1. M.Chrzanowska, A. Katafias, R. van Eldik : Can a nonorganometallic ruthenium(II) polypyridylamine complex catalyze hydride transfer? Mechanistic insight from solution kinetics on the reduction of coenzyme NAD+ by formate. / Inorganic Chem, 2020. //ZCHN/20/8513.

Katedra Chemii Organicznej

Strona w budowie

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 1. F.Monedeiro,...,T. Ligor, B.Buszewski : A review of GC-bsed analysis of non-invasive biomarkers of colorectal caner and related pathways./ Clinical Medicine,2020. // ZCHŚ/20/8509.
 2. P.Pomastowski,..., B.Buszewski : Zinc oxide nanocomposites-extracellular synthesis, physicochemical characterization nad antibacterial potential./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8511.
 3. M.Pajewska-Szmyt,..., B.Buszewski, R.Gadzała-Kopciuch : Synthesis of magnetic molecularly imprinted polymers soebents for isolation of parabens from breast milk./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8512.
 4. T.Tuzimski,...,R.Gadzała-Kopciuch,..., B. Buszewski : Comparison of DAD and FLD detection for identification of selected bisphenols in human breast milk samples and their quantitative analysis by LC-MS/MS./ J.of AOAC International, 2020.// ZChŚ/20/8524.

Katedra Technologii Chemicznej

 1. P.Iwański, B.Igliński,...:Management of by-product ceated bye-sodium brine prification method using carbonization./Sustainable Chem. Engineering, 2020.//ZTCh/20/8522.

Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej

 1. M.Jabłoński : Counterintuitive bond paths: an intriguing case of  theC(NO2)-3 ion./ Chem.Phys.Letters,202. //ZCHK/20/8518.
 2. M.Jabłoński,... : Changes in electron structure of the triple bond in substituted acetylene and diacetylene derivatives. / ChemPhysChem,2020. //ZCHK/20/8517.
 3. M.Jabłoński,... : Study of the influence of intermolecular interaction on classical and reverse substituent effects in para-substituted phenylboranes./ NJC/2020. //ZCHK/20/8516.
 4. M.Barysz,... : AuSi molecule revisited: IOTC/CASPT2 calculations./ Quantum Chemistry, 2020. // ZChK/20/8521