Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania  (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlineZasoby Biblioteki Wydziału Chemii

 

Zbiory Biblioteki Wydziału Chemii (stan z dn. 31.12.2016)

 

książki 21.097 wol.
czasopisma ogółem ok. 382 tytułów, tj. 18362 wol.
   
mikrofisze czasopism 110 tytułów, tj. 14023 mikrofisz
normy (PN,BN,ISO) 9469
prace doktorskie i mgr. 1303 (komplet prac dr archiwizuje B.Gł.)
publikacje pracowników Wydziału 8.109 (głównie publikacje wydane po 1980 r.)

Warto odwiedzić

Lista tytułów czasopism dostępnych w ramach konsorcjów: