Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Styczeń-czerwiec 2014

1. Carotenoids : physical, chemical, and biological functions and properties / ed. by John T. Landrum. Boca Raton [etc.] : CRC Press ; 2010
2. Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym / Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta Ziegler-Borowska, Dariusz Kędziera. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
3. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz. 1 / Józef Góra, Anna Lis. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012
4. Najcenniejsze olejki eteryczne. Cz. 2 / Anna Lis. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013
5. Nanocomposites with biodegradable polymers : synthesis, properties and future perspectives / ed. by Vikas Mittal. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011
6. Nanoscale science and technology / ed. by Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley and Mark Geoghegan. Chichester : John Wiley & Sons, 2005
7. Naturalne związki organiczne / Aleksander Kołodziejczyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
8. Technologia chemiczna : ćwiczenia rachunkowe / Krzysztof Schmidt-Szałowski [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
9. Technologie helioenergetyczne : monografia / Bartłomiej Igliński [et al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
10. Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu / Jacek Nowaczyk. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
11. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014