Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

grudzień 2013

1. 75 lat Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Moœcickiego : [praca zbiorowa / pod red. Barbary Witowskiej-Mocek. Warszawa : [s.n.], 1997
2. Akademicki zbiór zadan z chemii ogólnej / Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro ; 2013
3. Badanie substancji biologicznie aktywnych w surowcach roœlinnych i produktach naturalnych z zastosowaniem łšczonych technik chromatograficznych / Magdalena M. Ligor. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
4. Carbon nanotubes and their applications / ed. by Qing Zhang. Singapore : Pan Stanford Publishing, 2012
5. Chemia fizyczna. 4, Laboratorium fizykochemiczne / red. nauk. Ludwik Komorowski, Andrzej Olszowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
6. The chemical biology of DNA damage / ed. by Nicholas E. Geacintov and Suse Broyde. Weinheim : Wiley-VCH, 2010
7. Color chemistry : syntheses, properties, and applications of organic dyes and pigments / Heinrich Zollinger. Zürich : Verlag Helvetica Chimica Acta ; 2003
8. Computational nanoscience / ed. by Elena Bichoutskaia. Cambridge : RSC Publishing, 2011
9. Coordination chemistry : metal complexes, transition metal chemistry with lanthanides and actinides / P. L. Soni & Vandna Soni. Boca Raton [etc.] : CRC Taylor & Francis ; New Delhi : 2013
10. Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywnoœci / Edward Szłyk [et al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
11. Electromigration techniques : theory and practice / editors Boguslaw Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michal Szumski. Berlin ; Springer, 2013
12. Fundamentals of time-dependent density functional theory / Miguel A. L. Marques [et al.] (eds.). Berlin ; Springer-Verlag, 2012
13. Geochemistry / Willam M. White. Oxford : Willey-Blackwell A John Willey & Sons, Ltd, Publication, 2013
14. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2013
15. Molecular excitation dynamics and relaxation : quantum theory and spectroscopy / Leonas Valkunas, Darius Abramavicius, TomᚠMančal. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2013
16. Orbital interactions in chemistry / Thomas A. Albright, Jeremy K. Burdett, Myung-Hwan Whangbo. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013
17. Responsive membranes and materials / editors D. Bhattacharyya [et al.]. Chichester : John Wiley & Sons, 2013
18. Słownik biochemiczny i biotechnologiczny : angielsko-polski / Tadeusz Górecki. Kraków : Tradovium, 2013
19. Solid state physics : an introduction / Philip Hofmann. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012
20. Solution manual to accompany Elements of physical chemistry / David Smith. Oxford : Oxford University Press, 2013
21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : wspomnienia absolwentów : plon trzeciego konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Izabela Walczyk. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013