Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Styczeń - wrzesień 2013

Atlas of mass spectral data. Vol. 1, Molecular weight: 16.0313 to 142.0089 / Ed. by E. Stenhagen, S. Abrahamsson, F. W. McLafferty. New York [etc.] : Interscience Publishers, 1969

2.

Atlas of mass spectral data. Vol. 2, Molecular weight: 142.0185 to 213.2456 / Ed. by E. Stenhagen, S. Abrahamsson, F. W. McLafferty. New York [etc.] : Interscience Publishers, 1969

3.

Biomasa w energetyce : monografia / Roman Buczkowski [et. al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012

 

 

4.

Challenges in molecular structure determination : with solutions at extras.springer.com. / Manfred Reichenbächer, Jürgen Popp. Berlin ; Springer-Verlag, 2012

5.

Chemia żywnoœci : praca zbiorowa. T. 3, Odżywcze i zdrowotne właœciwoœci składników żywnoœci / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012

6.

The cyannine dyes and related compounds / Frances M. Hamer. New York ; Interscience Publishers a division of John Wiley, 1964

7.

Forenscic science : a very short introduction / Jim Fraser. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010

8.

Fulereny : 20 lat póŸniej / Andrzej Huczko, Michał Bystrzejewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

9.

Iloœciowa analiza chemiczna : metody wagowe i miareczkowe / Edward Szłyk [et.al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012

10.

Introduction to membrane science and technology / Heinrich Strathmann. Weinheim : Wiley-VCH, 2011

11.

ISC'2012 : 29th International Symposium on Chromatography [September 9-13, 2012 Toruń, Poland] : abstract book / [eds: B. Buszewski & J. Kowalska]. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

12.

Materials science of membranes for gas and vapor separation / ed. by Yuri Yampolskii, Ingo Pinnau, Benny Freeman. Chichester : John Wiley, 2007

13.

Nanorurki węglowe : czarne diamenty XXI wieku / Andrzej Huczko. Warszawa : BEL Studio : 2004

14.

Organic Syntheses : an annual publications of satisfactory methods for the preparation of organic chemicals. New York : J. Wiley & Sons, 1921

15.

Physical chemistry / Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005

16.

Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnštrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych / Katafias Anna. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012

17.

The role of the solvent in chemical reactions / E. Buncel, R. A. Stairs and H. Wilson. Oxford ; Oxford University Press, 2003

18.

Six-membered heterocyclic nitrogen compounds with three condensed rings / C. F. H. Allen. New York ; Interscience Publishers, 1958

19.

Solutions manual to accompany physical chemistry / Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005

20.

Techniki elektromigracyjne : teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego. Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2012

21.

Technologia chemiczna : przemysł nieorganiczny / Krzysztof Schmidt-Szałowski [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013