Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

rok założenia 1977

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Historia Bibiblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Przez lata swojego istnienia Biblioteka WPiA podlegała wielu zmianom, aby rozkwitnąć i dążyć do ulepszenia. Biblioteka WPiA powstała w wyniku scalenia Bibliotek Zakładowych naszego Wydziału.    Kierowali nią kolejno:  1. mgr Adam Piskorski - 1977 - 1978 2. dr Grażyna Grabarczyk - 1978 - 1983 3. mgr Jolanta Bednarska -- 1983 - 1994 4. mgr Grażyna Kasprzak -- 1994 - 2000 5. mgr Ludmiła Ossowska-Hahn -- 2000 - 2004 6. mgr Marzenna Cupa -- 2004 - 2009 7. mgr Jolanta Bednarska -- 2010 8. mgr Joanna Panek --  2011 - .

 

Nad możliwością utworzenia jednej wspólnej Biblioteki dla Wydziału Prawa i Administracji dyskutowano już w roku 1966. Na Wydziale funkcjonowało wówczas 15 Bibliotek Zakładowych. Ich wspólny księgozbiór szacowano na ok. 26 000 woluminów. Tworzono katalogi, uzupełniano zbiory, jednak do scalenia jednostek nie doszło. W latach 1973-1974 istniało już 19 Bibliotek Zakładowych, z których największy księgozbiór posiadała Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa (ok. 5400 woluminów). W styczniu 1974 roku wspólne zasoby Bibliotek Zakładowych wynosiły ok. 50 000. W dokumentacji znajdujemy wzmiankę o kolejnych planach połączenia Bibliotek. Dnia 1 października 1977 roku czytelnikom udostępniono Bibliotekę Wydziałową. Był to jeden pokój - czytelnia na 10 miejsc, jedno miejsce do pracy dla bibliotekarza oraz pomieszczenie magazynowe na książki. Nad wszystkim czuwał jeden bibliotekarz. Zatem trudno było sprawić, by Biblioteka stała się centrum realizacji potrzeb czytelników. Sytuacja zmieniła się, gdy we wrześniu 1978 roku Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie - czytelnie na 30 miejsc. Stworzono katalog alfabetyczny; dokumentację prowadzono na bieżąco. Uzupełniano księgozbiór, a wydawnictwa UMK otrzymywano w formie darów. Rok 1978 był pierwszym pełnym rokiem działalności Biblioteki Wydziałowej. Księgozbiór liczył wówczas 3 185 woluminów książek i 277 woluminów czasopism.  W roku tym wypożyczono 612 woluminów. Na miejscu skorzystano z 153 egzemplarzy.

 

Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło 1 października 1978 roku. W roku 1986 do jej dyspozycji oddano kolejne 20m kwadratowych. W maju 1988 r. przyznano dodatkowe 1/2 etatu. W latach 90-tych zaczęło wzrastać zainteresowanie zbiorami Biblioteki. Bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń magazynowych dawnej "Harmonijki". Niestety warunki nie spełniały oczekiwań odwiedzających Bibliotekę. Pomieszczenie nie było wygłuszone, a cyrkulacja powietrza zła. W tym czasie w Katedrze Prawa Karnego istniała Biblioteka z jednym etatem bibliotekarskim. W roku 1994 połączono ja z Biblioteką Wydziału Prawa i przyznane nowe pomieszczenie. Od tego momentu Biblioteka posiadała 3 etaty bibliotekarskie.

 

XXI wiek diametralnie zmienił  wizerunek Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UMK. W lipcu 2000 roku przeniesiono ją do nowego budynku Collegium Juridicum przy ul. Gagarina 15, obecnie ul. Władysława Bojarskiego 3. Dziekanem Wydziału obecnie jest dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK.

 

Dziś Biblioteka posiada 5 etatów. Zajmuje powierzchnię 2 170 metrów kwadratowych (2 poziomy w tym 670 metrów zajmują Wypożyczalnia,  Czytelnia Studencka - na 80 miejsc, Czytelnie Profesorska - na 16 miejsc, 2 magazyny, pomieszczenie biurowe oraz terminale komputerowe). Natomiast 1 500 m kwadratowych zajmuje magazyn w piwnicy. A piwnice z magazynem górnym łączy winda towarowa. Zbiory gromadzone w Bibliotece maja charakter naukowo-monograficzny. Odwiedzający nas użytkownicy mogą na miejscu skorzystać z czasopism bieżących polskich i zagranicznych, książek z aktualnym stanem prawnym (w czytelni studenckiej - wolny dostęp).

 

Do dyspozycji Użytkowników Biblioteka posiada prawnicze programy komputerowe: Lex Omega, Polska Bibliografia Prawnicza. Na terenie Biblioteki organizowane są wystawy tematyczne np. okazji Jubileuszy, Konferencji czy Wystawy Sztuki.   Materiały o historii Biblioteki WPiA zebrała i opracowała Pani mgr Marzenna Cupa na podstawie sprawozdań (autorstwa Pani dr Grażyny Grabarczyk, Pani mgr D. Poklewskiej, Pana mgr Adama Piskorskiego) z działalności Wydziału i Biblioteki ze zbiorów Biblioteki Głównej działu Dokumentów Życia Społecznego.  

 

Warto odwiedzić