Biblioteka Instytutu Astronomii

rok założenia 1945

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

 

Prace licencjackie

 • (lic) Brożek, Tomasz "Metody wyznaczania temperatur gwiazd", opiekun - dr A.Niedzielski, Toruń, 2001
 • (lic) Budzisz Grzegorz "Porównanie widm wykonanych na spektrografiw CCS za pomocą szczeliny oraz Image Slicrów Richardsona", opiekun - dr hab. Toma Tomov, Toruń, 2008
 • (lic) Bykowski Wieńczysław, "Fotometria tranzytów planet pozasłonecznych", opiekun - dr Gracjan Maciejewski, Toruń, 2010
 • (lic) Drozd, Katarzyna, "Masowa spektrofotometria gwiazd z użyciem pryzmatu obiektywowego i filtrów blokujących", opiekun - dr.hab. Maciej Mikołajewski, Toruń, 2011
 • (lic) Gładkowski, Marcin "Poszukiwanie podwójnych gwiazd centralnych mgławic planetarnych", opiekun - dr Marcin Hajduk, Toruń, 2010
 • (lic) Górecka Michalina "Identyfikacja nowych gwiazd zmiennych z przeglądu SAVS", opiekun - dr hab. Andrezj Niedzielski, Toruń, 2009
 • (lic) Iwanowska, Aleksandra "Weryfikacja modeli kinematycznych wybranych pozasłonecznych układów planetarnych", opiekun - dr hab. Krzysztof Goździewski, Toruń, 2009
 • (lic) Kłosińska, Magdalena Anna "Krzywe rotacji galaktyk spiralnych", opiekun prof. dr hab. Andrzej Strobel, Toruń, 2008
 • (lic) Karska, Agata "Obiekty post-AGB: V886 Her i podczerwone obrazy mgławic protoplanetarnych", opiekun - dr hab. M.Mikołajewski, Toruń, 2007
 • (lic) Kocur, Tomasz, "Opracowanie testów astronomicznych", opiekun - prof. Andrzej Strobel, Toruń, 2004
 • (lic) Kownacki, Mateusz, "Teoria kwantyzacji grawitacji Nottale'a jako współczesna inkarnacja reguły Titiusa-Bodego", opiekun - dr hab. Krzysztof Goździewski, Toruń, 2010
 • (lic) Ludian, Paweł "Krótka charakterystyka pozasłonecznych układów planetarnych i ich gwiazd macierzystych" + CD, opiekun - dr hab. A.Niedzielski, Toruń, 2005
 • (lic) Mroziński, Michał "Scyntylacje pulsarów na przykładzie PSR B0823+26", opiekun - prof. dr hab. A.Wolszczan, Piwnice, 2005
 • (lic) Pawłowska, Edyta "Krzywa rotacji obszaru lokalnego Galaktyki z danych dla gromad otwartych", opiekun - prof. dr hab. A.Strobel, Toruń, 2006
 • (lic) Radecki, Mieszko "Zmienność emisji maserowej metanolu w obszarach formowania się masywnych gwiazd", opiekun - dr Anna Bartkiewicz, Toruń 2010
 • (lic) Różański, Piotr "Astrometryczny model układu planetarnego z dokładnością mikrosekundową", opiekun - dr hab. Krzysztof Goździewski, Toruń, 2009
 • (lic) Rycyk, Grzegorz "Badanie absorpcji promieniowania gamma w blazarach", opiekun - dr Krzysztof Katarzyński, Toruń, 2012
 • (lic) Snopek, Anna "Symulacje numeryczne oddziaływania galaktyk", opiekun - dr hab. Michał Hanasz, Toruń, 2008
 • (lic) Studziński, Michał "Badanie całkowalności wybranych klas wymiernych jednorodnych potencjałów ", opiekun - dr Maria Przybylska, Toruń, 2010
 • (lic) Szczypiński, Marek "Analiza zmienności strumienia średniego pulsara PSR B0823+26 na podstawie obserwacji wykonanych 32m radioteleskopem CA UMK", opiekun - dr W.Lewandowski, Toruń, 2006
 • (lic) Więcek, Magdalena Maria "Flikering w gwiazdach nowych karłowatych na przykładzie U Geminorum", opiekun - dr Maciej Mikołajewski, Toruń, 2006

 

 

Prace magisterskie

  • (mgr) Adamiak, L. "Statystyczne badania elementów orbit radiometeorów" , opiekun - doc.dr S.Gąska, Toruń, 1969
  • (mgr) Adamów, Monika "Wyznaczanie temperatur efektywnych gwiazd zaawansowanych ewolucyjnie", opiekun - dr hab. Andrzej Niedzielski, Toruń, 2008 (+CD ROM)
  • (mgr) Alwin , R. "Ewolucja gwiazd. Powstanie czerwonych olbrzymów" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska, Toruń, 1964
  • (mgr) Ampel , R."Fotometria fotowizualna okolicy b Cassiopei" , Toruń, 1955
  • (mgr) Augustowski, R. "Badanie różnic w rozkładzie natężeń widma ciągłego między gwiazdami metalicznymi typu Am, a normalnymi typu A", opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń,1967
  • (mgr) Bała, S. "Pomiar parametrów radioteleskopu RT - 3", opiekun - prof. dr hab.S.Gorgolewski, Toruń, 1983
  • (mgr) Baniukiewicz, A. "Periodyczne rozwiązania typu Lapunowa w układzie Ziemia - sztuczny satelita - trzecie ciało", opiekun - dr S.Gąska, Toruń, 1966
  • (mgr) Bereźnicka, Patrycja "Zmienność Fotometryczna Wbranych Gwiazd Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet", opiekun - dr hab. Andrzej Niedzielski, Toruń, 2009
  • (mgr) Bilicki, Maciej "Kosmiczna zależność gęstość-prędkość w modelu sferycznego kolapsu", opiekun - dr hab. M.Chodorowski, Toruń, 2007
  • (mgr) Biesaga, J. "Badania ekstynkcji atmosferycznej w zakresie fotograficznym i fotowizualnym w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach", opiekun - doc.dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1989
  • (mgr) Błach, S. "Pomiar parametrów anten interferometru na częstotliwości 127 MHz", opiekun - prof.dr S.Gorgolewski, Toruń, 1972
  • (mgr) Błaszkiewicz , Leszek P. "Czas: historia, pomiary i znaczenie", opiekun - dr K.Borkowski, Toruń, 1995
  • (mgr) Borek, P. "Tranzystorowy zasilacz stabilizowany do radiometru na 127 MHz dla służby Słońca", opiekun - doc.dr S.Gorgolewski, Toruń, 1967
  • (mgr) Borkowski, Kazimierz M. "Laboratoryjny odbiornik korelacyjny z offsetem częstości", opiekun - dr Z.Turło, Toruń, 1972
  • (mgr) Brodziński, Wojciech "Przezroczystość Wszechświata dla promieniowania gamma", opiekun - prof. dr hab. B.Rudak, Toruń, 2007
  • (mgr) Brożek, Tomasz "Wyznaczanie parametrów fizycznych układów zaćmieniowych DV Boo, V454 Aur i GT UMa", opiekun - prof. dr hab. T.Tomov, Toruń, 2005
  • (mgr) Brzeska, A. "Metoda teorioinformacyjna w przewidywaniu kształtu linii widmowych" , opiekun- dr G.Z.Czajkowski, Toruń, 1972
  • (mgr) Brzozowski, J. "Katalog danych podstawowych dla gwiazd typu OB obserwowanych przez satelitę IUE", opiekun - prof. dr hab. J.Krełowski, Toruń, 1991
  • (mgr) Budzisz, Grzegorz, "Skrypt do automatycznej redukcji widm wykonanych za pomocą spektrografu CCS (Copernicus cassegrain Spectrograph)", opiekun - dr hab. Toma Tomov, Toruń, 2009
  • (mgr) Bukowiecki, Łukasz "Poszukiwanie gwiazd zmiennych w polach gromad otwartych NGC 457 i King 7", opiekun - dr Gracjan Maciejewski, Toruń, 2008
  • (mgr) Burzyński, K.F. "Badania spektrofotometryczne gwiazdy R Scuti" , opiekun - doc. dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1988
  • (mgr) Burzyński, M. "Możliwości testowaniametrycznych teoriigrawitacji w mechanice nieba - praca przeglądowa", opiekun - doc.dr hab.S.Gąska, Toruń, 1982
  • (mgr) But, B., "Rozkład ekscentryczności orbit gwiazd szybkich" , opiekun - prof. dr W.Dziewulski, Toruń, 1961
  • (mgr) Bykowski, Wieńczysław, "Chronometraż tranzytów planet pozasłonecznych", opiekun - dr Gracjan Maciejewski, Toruń, 2010
  • (mgr) Cacha, Wanda, "Wyznaczanie składu chemicznego mgławic planetarnych z LMC na podstawie spektroskopowych obserwacji satelitą Spitzer", opiekun - prof. dr hab. R.Tylenda, Toruń, 2007
  • (mgr) Choinka, A., "Obserwacje ekstynkcji międzygwiazdowej w asocjacji Cas IV" , opiekun - dr R.Ampel, Toruń, 1966
  • (mgr) Cieślak, K., "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej DY Herculis" , opiekun - prof.dr hab. W.Iwanowska, Toruń, 1962
  • (mgr) Czarny, Andrzej "Procedury kalibracyjne odbiornika PHAROS", opiekun - prof. dr hab. A.Kus, Toruń, 2005
  • (mgr) Czart, Krzysztof "Zmienność widmowa gwiazdyHD 191765 (WR 134)" , opiekun - dr A.Niedzielski, Toruń, 2001
  • (mgr) Darowny, Karolina "Wzajemne korelacje linii rozmytych w zakresach 4720-5550 A oraz 6820-8630 A", opiekun - prof. dr hab. J.Krełowski, Toruń,1999
  • (mgr) Dmochowska, A. "Wpływ warunków i czasu przechowywania emulsji fotograficznych na ich czułość", opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1967
  • (mgr) Drążkowski, Jacek "Analiza toruńskich obserwacji pulsara PSR 0329+54. 1) Zjawisko przełączania modów, 2) Zmienność długookresowa energii pulsarów", opiekun - dr Jerzy Usowicz, Toruń, 1985
  • (mgr) Dubiella, Z. "Wskaźnik barwy gwiazdyzmiennej krótkookresowej SW Andromedae" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska,Toruń, 1960
  • (mgr) Duch, M. "Identyfikacja serii Paschena w widmie gwiazdy zmiennej długookresowej R Cas", opiekun - dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1977
  • (mgr) Feiler, Roman, "Modelowanie dżetów w radioźródłach pozagalaktycznych", opiekun - prof. Andrzej Kus, Toruń, 1995
  • (mgr) Fidos, Agnieszka "Spektroskopia bezszczelinowa gwiazd symbiotycznych", opiekun - dr m.Mikołajewski, Toruń, 2006
  • (mgr) Frankowski, Adam "Etap asymptotycznej gałęzi olbrzymów w układach podwójnych " , opiekun - prof.dr hab.R.Tylenda,Toruń, 1998
  • (mgr) Fukacz, F. "Prędkości radialne kometyWest1976 VI" , opiekun - doc. dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1990
  • (mgr) Gajda, Sławomir, "Struktura dynamiczna układu pozasłonecznego ? Arae", opiekun - dr hab. Krzysztof Goździewski, Toruń, 2010
  • (mgr) Gałan, C. "Obserwacje gwiazd zmiennych fotometrem diafragmowym z chłodzonym fotopowielaczem", opiekun - dr M.Mikołajewski, Toruń, 2003
  • (mgr) Gałuszka, A. "Gwiazdy Supernowe", opiekun- prof. dr W.Iwanowska
  • (mgr) Gauer, T. "Badania struktury centrumGalaktyki metodą okultacji w bliskiej podczerwieni", opiekun - prof. dr hab.A.Woszczyk,Toruń,1990
  • (mgr) Gawenda, L. "Analiza widm gwiazdy magnetycznej beta CrB", opiekun - prof. dr hab.A.Woszczyk , Toruń, 1978
  • (mgr) Gawrońska, Grażyna "Wyniki obserwacji radiowych Słońca na częstotliwości 127 MHz w latach1958 - 1977. Zjawiska niezwykłe." , opiekun - prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1977
  • (mgr) Gawroński, Marcin P. "Obserwacje VSOP kwazara 3C 309.1" , opiekun - prof. A.J.Kus,Toruń, 2000
  • (mgr) Gawrysiak, Maciej "Modelowanie pól prędkości mgławic planetarnych centralnego zgrubienia galaktycznego", opiekun - dr hab. K.Gęsicki, Toruń, 2007
  • (mgr) Gąska, Stanisław "Fotometria fotowizualna okolicy Aquila"  
  • (mgr) Gładkowski, Marcin "Poszukiwanie zmiennych gwiazd centralnych mgławic planetarnych w Małym Obłoku Magellana", opiekunowie - dr hab. K. Gęsicki i dr M. Hajduk, Toruń, 2012
  • (mgr) Głębocki, R. "Natężenie pasm TiO i VO w widmach gwiazd o Ceti,RCas, a Cet w zakresie l 6100 - 7900 A" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1961
  • (mgr) Głuszek, Marcin "Modelowanie topografii i pola grawitacyjnego asteroidu 243 Ida", opiekun - dr K.Goździewski, Toruń, 2003
  • (mgr) Goździewski, Krzysztof "Nieosobliwy model pola grawitacyjnego Ziemi" , opiekun - doc. dr hab. A.Drożyner, Toruń, 1987
  • (mgr) Górny, Sławomir "Wpływ wiatrów gwiazdowych na ewolucję jąder mgławic planetarnych . Efekty obserwacyjne", opiekun - doc. dr hab. R.Tylenda, Toruń, 1992
  • (mgr) Górski, K. "Podwójny kwazar 0957+561 A, B - pierwszy obserwowany przypadek działającej soczewki grawitacyjnej", opiekun - prof. dr hab. B.Paczyński, Warszawa, 1980
  • (mgr) Grabikowski, E. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej BS Aqurii", opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1961
  • (?) Gronkowski, P. "Wybuchy komet w zancznych odległościach od Słońca", Rzeszów, 2001
  • (mgr) Grudzińska, S. "Fotometria fotowizualna okolicy Sagitta"
  • (mgr) Grzybek, U. "Opracowanie pomiarów VLBI dla radioźródła 3C84" , opiekun - dr A.Kus, Toruń, 1983
  • (mgr) Grzymkowska, M. "Jednorodność chemiczna gromad otwartych na przykladzie Hiad" , opiekun - prof.dr A.Woszczyk,Toruń,1986
  • (mgr) Haber, G. "Profile linii emisyjnych w mgławicach planetarnych", opiekun - dr K.Gęsicki, Toruń, 1991
  • (mgr) Hajduk, Marcin "Spektrofotometria CH Cygni Kanadyjskim Spektrografem Kopernikańskim", opiekun - dr M.Mikołajewski, Toruń,2003
  • (mgr) Hanasz, J. "Ruchy galaktyczne 60 żóltych i czerwonych podkarłów"
  • (mgr) Hełminiak, Krzysztof "Precyzyjna astrometria układów podwójnych za pomocą optyki adaptywnej", opiekun - dr hab. M.Konacki, Toruń, 2006
  • (mgr) Heinzelova, Alicja "Badanie struktury korony słonecznej za pomocą zakrycia radioźeódła Tau A" - opiekun prof. St. Gorgolewski, Toruń, 1976
  • (mgr) Iwaniszewski, H. "Wyznaczenie ruchu Słońca w przestrzeni w odniesieniu do gwiazd podwójnych metodą Bravais"
  • (mgr) Janaszak, E. "Analiza scyntylacji pulsarów metodą fourierowskich widm mocy" , opiekun - dr A.Wolszczan, Toruń, 1978
  • (mgr) Jankowski, R. "Internet w dydaktyce astronomii" , opiekun - prof. A. Strobel, Toruń 2003
  • (mgr) Jasiński, M. "Zmiany prędkości radialnej gwiazdy e Ursae Majoris" , opiekun -doc. drhab. A.Woszczyk, Toruń, 1979
  • (mgr) Jeneralczuk, J. "Ilościowa klasyfikacja gwiazd", opiekun - dr A.Strobel, Toruń, 1980
  • (mgr) Kabatek-Drążkowska, J. "Spektrofotometryczne badania układu podwójnego beta Lyrae" , Toruń, 1986
  • (mgr) Kaczor, A. "Punkty osobliwe orbit planetarnych", opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1970
  • (mgr) Kanthak, J. "Analiza ruchów mgławic planetarnych w aspekcie populacji" ,opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1962
  • (mgr) Karmiński, F. "Rozwiązania periodyczne typu Lapunowa - Duboszina w układzie Ziemia - satelita - trzecie ciało", opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1971
  • (mgr) Kamiński, Tomasz "Obserwacje gwiazdy V838 Mon i jej otoczenia w trzech najniższych przejściach rotacyjnych molekuły CO", opiekun - prof. dr hab. R.Tylenda, Toruń, 2006
  • (mgr) Karska, Agata "Porównanie własności podczerwonych mgławic planetarnych w Drodze Mlecznej i Wielkim Obłoku Magellana", opiekun - prof. Romuald Tylenda, Toruń, 2009
  • (mgr) Kasperczuk, S. "Płaskie, periodyczne orbity wyznaczone metodą Siegel'a", opiekun - dr S.Gąska, Toruń, 1967
  • (mgr) Kasperek, Dominik "Struktura otoczek maserowych OH czerwonych olbrzymów R LMi i S CrB", opiekun - dr hab. M.Szymczak, Piwnice, 2002
  • (mgr) Katarzyński, Krzysztof "Pomiary zmienności strumienia radioźródeł pozagalaktycznych za pomocą 32 m radioteleskopu", opiekun prof. Andrzej Kus, Piwnice 1997
  • (mgr) Kaźmierczak, Maja "Molekuła C2 w półprzezroczystych obłokach międzygwiazdowych", opiekun - prof. dr hab. J.Krełowski, Toruń, 2007
  • (mgr) Kępa, Andrzej "Zasilacz stabilizowany z cyfrową kontrolą napięcia" , opiekun-prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1974
  • (mgr) Kirejczyk, K. "Badanie libracji za pomocą przekształcenia Poincare" , opiekun- dr A.Maciejewski, Toruń
  • (mgr) Kiszkurno, E. "Prawo ekstynkcji w gwiazdach wczesnych typów widmowych" , opiekun - dr J.Krełowski, Toruń, 1982
  • (mgr) Klata, W. "Przedstawienie geopotencjału w postaci szeregu harmonik sferycznych. Modele wysokiego rzędu", opiekun - doc. dr hab. A.Drożyner, doc. dr hab. S.Gąska, Toruń,1987
  • (mgr) Konieczny, J. "Fotoelektryczne obserwacje widma gwiazdy a 2CVn" , opiekun - prof. dr hab.A.Woszczyk, Toruń, 1987
  • (mgr) Konorski, Piotr "Zastosowanie toruńskiego spektrografu echelle do pomiarów prędkości radialnych gwiazd późnych typów widmowych", opieku - dr hab. Andrzej Niedzielski, Toruń, 2010
  • (mgr) Kopiczeński, W. "Efektywne długości fali emulsji Ilford HP3 32 F 125 i HP3 34 G 200", opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń
  • (mgr) Kowalik Kacper "Niestabilmość grawitacyjna w dyskach protoplanetarnych", opiekun - dr hab. Michał Hanasz, Toruń, 2008
  • (mgr) Koziatek, Paweł "Klasyfikacja widmowa olbrzymów w wybranych układach symbiotycznych i próba ekstrakcji widma gorącego składnika", opiekun - dr hab. M.Mikołajewski, Toruń, 2007
  • (mgr) Krasuski, A. "Rozpraszanie fotonów w polu grawitacyjnym galaktyk" , opiekun - prof. A.Kus, Toruń,1994
  • (mgr) Krawczyk, Sylwia "Przegląd emisji OH w paśmie 18 cm obszarów formowania masywnych gwiazd związanych z maserami metanolu", opiekun - dr hab. M.Szymczak, Piwnice 2003
  • (mgr) Krawczyk, Stanisław "Rozkład energii w widmie ciągłym gwiazdy RU Camelopardalis" ,opiekun - prof.dr W.Iwanowska, Toruń, 1969
  • (mgr) Krełowski, Jacek "Temperatury II rzędu w pompowaniu optycznym" , opiekun - prof.dr R.S.Ingarden, Toruń, 1968
  • (mgr) Krygier, Bernard "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej AR Persei" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska, Toruń, 1958
  • (mgr) Kulesza, B. "Oddziaływanie materii z ośrodkiem zewnętrznym w ramach plazmowego modelu precesujących, relatywistycznych jetów", opiekun - dr A.Kus,Toruń,1987
  • (mgr) Kunert, Magdalena "Obserwacje nowej próbki słabych źródeł CSS instrumentem MERLIN", opiekun - dr A.Marecki, Toruń, 2001
  • (mgr) Kuroczkin, D. "Gwiazdy nadobfite w metale", opiekun - prof. dr W.Iwanowska,Toruń, 1972
  • (mgr) Kus, M. "Toruński katalog obfitości pierwiastków w gwiazdach" , opiekun - dr A.Strobel, Toruń, 1987
  • (mgr) Kus, Andrzej "Tranzystorowy wzmacniacz pośredniej czestości 10.7 MHz do odbiornika radioastronomicznego", opiekun- doc. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1967
  • (mgr) Lamparska, K. " Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej RU Piscium" , opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1967
  • (mgr) Lew, Bartosz "Wyznaczanie wartości lokalnych parametrów kosmologicznych na podstawie analizy fluktuacji mikrofalowego promieniowania tła", opiekun - dr B.Roukema, Toruń, MGR1/2003
  • (mgr) Lewandowski, Marcin "Fotometria gwiazd referencyjnych misji SIM", opiekun - dr hab. A.Niedzielski, Toruń, 2007
  • (mgr) Lewandowski, Wojciech "Chronometraż pulsarów 32 -metrowym radioteleskopem obserwatorium w Piwnicach", opiekun- prof. dr hab. A.Wolszczan, Piwnice, 1997
  • (mgr) Liżewska, Aleksandra "Rekurencyjne radiowo-głośne Aktywne Jądra Galaktyk - obserwacje VLBA", opiekun- dr hab. A. Marecki, Toruń, 2008
  • (mgr) Maciesowicz, B. "Zaprojektowanie i wykonanie montażu paralaktycznego do amatorskiej astrokamery Zeiss 56/250" , opiekun- doc.dr R.Ampel, Rzeszów, 1987
  • (mgr) Magdziarz, A. " Podsystemy Grupy Lokalnej, a quasikwantyzacja przesunięć ku czerwieni", opiekun - prof. dr hab. K. Rudnicki, Kraków, 1997
  • (mgr) Majcher, A. "Wielobarwna fotometria gwiazd zmiennych uzyskana fotometrem diafragmowym w Obserwatorium w Piwnicach w latach 1991-2004", opiekun - dr M.Mikołajewski, Toruń 2004
  • (mgr) Majewska, T. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej CCAnd" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska,Toruń,1959
  • (mgr) Maliszewski, Rafał "Niestabilność grawitacyjna z udziałem pola magnetycznego w ośrodku międzygwiazdowym", opiekun - dr hab. M.Hanasz, Toruń, 2006
  • (mgr) Marek, Michał "Uogólniony model układu planetarnego" opiekun - dr hab. K.Goździewski, Toruń, 2006
  • (mgr) Maron, Napoleon "Wyznaczenie efektywnych długości fali i częstości dla emulsji Ilford Zenith Super Sensitive i Ilford Zenith Special Astronomical" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1963
  • (mgr) Martenka, M. "Parametryzacja wykresów H-R gromad otwartych " , opiekun - dr A.Strobel, Toruń, 1991
  • (mgr) Maszkowski, R. "Odtworzenie rozkładu jasności kwazara 3C309.1 na częstotliwości 8.4 GHz" , opiekun- prof. dr hab.A.Kus,Toruń,1992
  • (mgr) Mazurek, Janusz "Urządzenie do wyświetlania zawartości pamięci odbiornika autokorelacyjnego" - opiekun prof. St. Gorgolewski, Toruń, 1977
  • (mgr) Michałowski, T. "Zmiany krótkookresowe eta UMa", opiekun - doc. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1978
  • (mgr) Michel, J. "Wpływ ruchu orbitalnego Słońca na rozkład orbit małych planet" , opiekun -doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1972
  • (mgr) Miselis, W. "Zastosowanie mikrofotometru trójkanałowego do wyznaczania położeń linii widmowych", opiekun - dr Z.Turło, Toruń, 1980
  • (mgr) Morkowska, B. "Definitywna orbita planetki Posnania" , Poznań, 1965
  • (mgr) Muciek, Marek "Spektrofotometryczna analiza gwiazdy .Cas", opiekun - doc. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1980
  • (mgr) Niedzielski, Andrzej "Gwiazdy Ap w gromadach otwartych", opiekun - prof. dr hab. A.Woszczyk, Toruń,1986
  • (mgr) Niselis, W. "Zastosowanie mikrofotometru trójkanałowego do wyznaczania położeń linii widmowych", opiekun - dr Z.Turło, Toruń, 1980
  • (mgr) Nowak, Grzegorz "Badanie zmienności strumienia milisekundowych pulsarów J1713+0747 oraz B1855+09", opiekun - prof. dr hab. A.Wolszczan, Toruń, 2005
  • (mgr) Nowak, S. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej DY Pegasi" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska, Toruń, 1962
  • (mgr) Nowakowski, L. "Usuwanie wpływu przyczynków dyfrakcyjnych charakterystyki radioteleskopu na radiową mapę nieba. Przypadek jednowymiarowy" , opiekun - prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1973
  • (mgr) Ochojska, Janina "Badanie toruńskiego spektrografu szczelinowego w zastosowaniu do prac spektrofotometrycznych", opiekun - doc. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1980
  • (mgr) Olejniczak, Z.J. "Badania spektrofotometryczne gwiazdy magnetycznej ? Cas przy pomocy toruńskiego spektrografu Cassegraina" , opiekun - doc. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1980
  • (mgr) Oleś, A. "Składowa elektronowo fotonowa wielkich pęków promieniowania kosmicznego na podstawie pomiarów krzywej przejścia , wykonanych na Łomnicy (2636 m n.p.m.) oraz w Krakowie (230mn.p.m.)"
  • (mgr) Opaska, A. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej DQ Cep" , opiekun - prof. W.Iwanowska
  • (mgr) Opłatowski, Cezary, "Wpływ aktywności plamotwórczej Słońca na promieniowanie radiowe na fali 127 MHz", opiekun - dr Jerzy Usowicz, Toruń, 1986
  • (mgr) Oracz, J. "Analiza spektrofotometryczna gwiazdy EI Pegasi" , opiekun - doc. dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1982
  • (mgr) Orłowska, M. "Spektrofotometria widma kometarnego kometyTago - Sato - Kosaka 1969g" , opiekun - doc. dr hab.A.Woszczyk,Toruń,1974
  • (mgr) Owsianik, Izabela "Badanie ewolucji struktury kwazara 3C380" , opiekun - prof. A.Kus, Toruń, 1994 (+SG)
  • (mgr) Papaj, Jacek "Identyfikacja linii emisyjnych serii Paschena oraz linii ziem rzadkich wzbudzanych mechanizmem fluorescencyjnym w widmach gwiazdy zmiennej długookresowej R Cas", opiekun - doc. dr hab. S.Grudzińska, Toruń, 1985
  • (mgr) Patyna, Małgorzata "Badanie polaryzacji promieniowania maserowego OH gwiazdy U Her", opiekun - dr hab. M.Szymczak, Piwnice, 2005
  • (mgr) Pazderska, Bogna "Pomiary gęstości strumienia radiowego mgławic planetarnych na częstotliwości 20 GHz przy użyciu odbiornika OCRA-p", opiekun - prof. dr hab. A.Kus, Piwnice, 2007
  • (mgr) Pazderski, Eugeniusz "Cyfrowy licznik fotonów", opiekun - prof. St. Gorgolewski, Toruń, 1976
  • (mgr) Pętlewski, A. "Wiatr gwiazdowy a rozmyte linie międzygwiazdowe w widmie HD 188209" , opiekun - prof. dr hab. J.Krełowski, Toruń, 2001
  • (mgr) Pleskacz, Andrzej "Klasyfikacja morfologiczna diagramów Hertzsprunga-Russela dla gromad kulistych w Galaktyce", opiekun - dr hab. A.Strobel, Toruń, 2005
  • (mgr) Plewa, T. "Analiza fotometrii CCD starej gromady otwartej NGC 188" opiekun - dr J.Kałużny, Toruń, 1991
  • (mgr) Piotrowski, A. "Budowa i badanie modelu anteny logarytmicznej do spektrografu radiowego" , opiekun - doc. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1969
  • (mgr) Proga, D. "Ocena poczerwienienia i metaliczności gromad otwartych na podstawie danych fotometrii UBV", opiekun - dr A.Strobel, Toruń, 1990
  • (mgr) Przepiórka, Dorota "Studium porównawcze radiogalaktyk i kwazarów na podstawie katalogów NVSS i FIRST", opiekun - dr hab. A.Marecki, Toruń, 2007
  • (mgr) Przygocka, I. "Prędkość radialna gwiazdy 52 Herculis", opiekun - prof. A.Woszczyk, Toruń, 1990
  • (mgr) Puchalski, H. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowejVX Herculis" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska,Toruń,1962
  • (mgr) Pysik, H. "Wskaźnik barwy gwiazdy krótkookresowej DY Pegasi" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1965
  • (mgr) Radecki, M. "Zmienność wybranych blazarów na częstotliwości 30 GHz", opiekun - prof. dr hab. A. Kus, Toruń, 2012
  • (mgr) Radziszewski, W. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennnej krótkookresowej T Sextantis" , opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1960
  • (mgr) Rafalski, Jerzy "Fizyczne pary gromad otwartych w pobliżu Słonca" , opiekun - dr hab. A.Strobel, Toruń, 1993
  • (mgr) Raiter, Anna "Udział gwiazd Populacji III w tworzeniu promieniowania tła w bliskiej podczerwieni", opiekun - prof. dr hab. B.Rudak, Toruń, 2007
  • (mgr) Rochowicz, Krzysztof "Spektrofotometria CQ Cephei" , opiekun - prof. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1989

 • (mgr) Rokita, S. "Odtworzenie rozkładu jasności kwazara 3C147 na częstotliwości 609 MHz", opiekun- dr A.Marecki, Toruń, 1993
 • (mgr) Różański, P. "Modelowanie pozasłonecznych układów planetarnych na podstawie astrometrii mikrosekundowej", opiekun - dr hab. K. Goździewski, prof. UMK, Toruń 2011
 • (mgr) Rzemykowski, M. "Badanie prędkości radialnych gwiazd późnych typów widmowych przy pomocy spektrografu kanadyjskiego" , opiekun - doc. dr hab.A.Woszczyk, Toruń, 1978
 • (mgr) Rybak, M. "Diagramy Hubble'a - Sandage'a i tory ewolucyjne gwiazd w teorii grawitacji Diraca", opiekun - dr B.Krygier, Toruń, 1983
 • (mgr) Rybak, T. "Modelowanie struktur radioźródeł", opiekun - prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1986
 • (mgr) Ryś, E.M. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej YZ Bootis" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska, Toruń, 1961
 • (mgr) Sankiewicz, Lech "Poszukiwanie miernika ekstynkcji międzygwiazdowej", opiekun - prof. dr hab. J.Krełowski, Toruń, 2006
 • (mgr) Sarwa, Weronika "Masowa fotometria gwiazd - poszukiwanie nowych układów zaćmieniowych na niebie północnym" , opiekun - dr A.Niedzielski, Toruń 2003
 • (mgr) Schmidt, Mirosław "Możliwości obserwacji maserów OH radioteleskopem RT-3", opiekun - prof. St. Gorgolewski. Toruń, 1986
 • (mgr) Serafin, Magdalena "Struktura VLBI kwazara 3C286" , opiekun - dr A.Marecki, Piwnice, MGR1/2001
 • (mgr) Seweryński, M. "Rozwój pojęć współrzędnych astronomicznych i czasu na przestrzeni dziejów" , opiekun - dr C.Iwaniszewska,Toruń,1990
 • (mgr) Seweryńska, U. "Historia klasyfikacji widmowej gwiazd" , opiekun dr C.Iwaniszewska, Toruń, 1991
 • (mgr) Siemieniako, Magdalena " Sprzężenie niestabilności Parkera i Balbusa-Hawley'a w dyskach astrofizycznych" , opiekun - dr hab. M.Hanasz, Toruń, 2003
 • (mgr) Sikorski, Jerzy "Termodynamika informacyjna dwóch modów sprzężonych" , opiekun - prof.dr R.S.Ingarden, Toruń, 1970
 • (mgr) Skaba, W. "Absolutna spektrofotometria gwiazdy symbiotycznej CH Cygni w oparciu o widma wykonane teleskopem Schmidta z pryzmatem obiektywowym" , opiekun - dr J.Mikołajewska, Toruń, 1989
 • (mgr) Słonina, M. "Dynamika planet w układach podwójnych gwiazd: γ Cephei", opiekun - dr hab. K. Goździewski, Toruń, 2008
 • (mgr) Słotwińska, E. "Wyznaczenie stałych sensytometru Obserwatorium Astronomicznego UMK dla różnych systemów barwnych" , opiekun - dr R.Ampel, Toruń, 1966
 • (mgr) Snopek, Anna "Populacja radioźródeł na 30 GHz - wpływ na pomiary anizotropii promieniowania reliktowego CMB",opiekun - prof. dr hab. Andrzej Kus, Toruń, 2010
 • (mgr) Soberski, Sebastian "Przegląd nieba na częstości 1.4 GHz" , opiekun - prof.dr hab. A.Kus, Toruń-Bonn-Piwnice, 2001
 • (mgr) Smoliński, J. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowejX Arietis" , opiekun - prof.dr W.Iwanowska,Toruń,1961
 • (mgr) Solecki Tadeusz, "Redukcja obserwacji interferometrycznych Słońca metodami cyfrowymi" - opiekun prof. St. Gorgolewski, Toruń, 1974
 • (mgr) Sosna, E. "Opracowanie materiału obserwacyjnego komety Bradfield'a 1974b" , Toruń, 1978
 • (mgr) Stawikowski, Antoni "Wyznaczenie średniego wskaźnika barwy gwiazdy zmiennej RZ Cephei"
 • (mgr) Stępień, E. "Elipsoida periheliów małych planet" , opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1978
 • (mgr) Stodółkiewicz, J.S. "O stabilnosci magnetograwitacyjnej gazowych ramion spiralnych Galaktyki"
 • (mgr) Strobel, Andrzej "Wyznaczenie efektywnychdługościfalidla emulsji Ilford Hypersensitive Panchromatic Film i IlfordAstraPlate" ,opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń,1965
 • (mgr) Studziński, Michał "Badania całkowalności wymiernych jednorodnych potencjałów", opiekun - dr hab. Maria Przybylska, Toruń, 2010
 • (mgr) Suchomska, Ksenia "Wyznaczenie charakterystyki i możliwości obserwacyjnych nowego spektrografu echelle", opiekun dr hab. Toma Tomov, Toruń, 2010
 • (mgr) Swoboda, Bartłomiej "Badanie wewnętrznej radiowej podwójno-podwójnej radiogalaktyki 1245+676", opiekun - dr hab. Andrzej Marecki, Toruń, 2008
 • (mgr) Szablewski, Marek "Poszukiwanie sygnatur wznowienia aktywności w B 0818+214", opiekun - dr hab. Andrzej Marecki, Toruń, 2009
 • (mgr) Szczepański, M. "Wyznaczanie zależności stosunków natężeń pasm C 2doCN od odległości heliocentrycznej dla komety Arenda - Rolanda 1957 III" , opiekun - doc. dr hab. S.Grudzińska,Toruń, 1974
 • (mgr) Szymański, Z. "Opracowanie bloku kalibracji szumowej" , opiekun - prof. dr S.Gorgolewski, Toruń,1973
 • (mgr) Szymczak, Marian "Pomiary parametrów radioteleskopu RT-3", opiekun - dr Andrzej Kus, Toruń, 1979
 • (mgr) Sybilski, Piotr "Poszukiwanie pozasłonecznych planet poprzez chronometraż zaćmień: symulacje numeryczne", opiekun - dr hab. Maciej Konacki, Toruń, 2008
 • (mgr) Śróbka, M. "Pomiar długości fali i identyfikacja linii emisyjnych komety Tago - Sato - Kosaka 1969g",opiekun- doc. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1972
 • (mgr) Świątek, Agnieszka "Drobna struktura widm dynamicznych AKR (Kilometrowego Promieniowania Radiowego Ziemi)", opiekun - dr R. Schreiber, Toruń, 2002
 • (mgr) Świercz, J. "Badanie orbit układów wizualnie podwójnych na przykładzie gwiazd ADS 102 i ADS9979", opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1990
 • (mgr) Świerczyński, Ernest "V2467 Cygni jako polar pośredni", opiekun - dr hab. Maciej Mikołajewski, Toruń, 2009
 • (mgr) Świerkowski, Jan Mikołaj, "Interdyscyplinarność astronomii na przykładach interakcji ze sztuką współczesną i kulturą", opiekun - dr hab. Maciej Mikołajewski, Toruń, 2010
 • (mgr) Tazuszel, Andrzej "Badanie zmienności radiowej kwazarów i obiektów typu BL Lac" , opiekun - prof. dr hab. A.Kus, Toruń, 2000
 • (mgr) Timofiejew, J. "Zmiany blasku półregularnych gwiazd węglowych" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska,Toruń, 1967
 • (mgr) Tylenda, I. "Badania spektrofotometryczne gwiazdy osobliwej l And" , opiekun - doc. dr hab. A.Stawikowski, Toruń, 1980
 • (mgr) Tylenda , Roman "Obserwacje radiowe Słońca na częstotliwości 327 MHz" , opiekun - dr J.Hanasz, Toruń,1970
 • (mgr) Tymiński, A. "Ograniczone zagadnienie czterech ciał" , opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń,1975
 • (mgr) Typek, J. "Fotometria komet 1967n i 1968c" , opiekun - doc.dr hab. Andrzej Woszczyk , Toruń, 1972
 • (mgr) Wabik, Agnieszka "Zderzające sie wiatry gwiazdowe w układzie podwójnym AO CAS", opiekun - dr Andrzej Niedzielski, Toruń 2003
 • (mgr) Walczewska, Katarzyna "Badania korelacji pomiędzy promieniowaniem rentgenowskim a wysokoenergetyczną emisją gamma w blazarach typu HBL", opiekun - dr Krzysztof Katarzyński, Toruń 2009
 • (mgr) Walentynowicz, Grażyna "Odtworzenie rozkładu jasności kwazarów 3C 286 na czestości 4990 MHz oraz 3C 287 na częstości 327 MHz" , opiekun - dr A.Marecki, Toruń, 1994 (+SG)
 • (mgr) Wegner, Walter L. "Ekstynkcja atmosferyczna w zakresie fotograficznym i fotowizualnym w Piwnicach", opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1964
 • (mgr) Wędrowski, P. "Przebieg prawa ekstynkcji z odległością" , opiekun - doc. dr hab. J.Krełowski,Toruń, 1989
 • (mgr) Wiatr, Robert "Konstrukcja syntetycznych map radiowych oraz trójwymiarowa wizualizacja wyników symulacji MHD z promieniowaniem kosmicznym", opiekun - dr hab. M.Hanasz, Toruń, 2006
 • (mgr) Wiercioch, K. "Statystyczne badania elementów orbit radiometeorów" , opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1970
 • (mgr) Wierzbowska, Agnieszka "Badanie stabilności profilów pulsarów", opiekun - prof. dr habA.Wolszczan,Piwnice,2000
 • (mgr) Więcek, Magdalena Maria "Poszukiwanie okresowości w krzywych blasku wybranych gwiazd symbiotycznych", opiekun - dr hab. Maciej Mikołajewski, Toruń, 2008
 • (mgr) Wikierski, Bogusław "Cyfrowy konwerter do przetwarzania interwałów czasu średniego słonecznego na interwały czasu gwiazdowego oparty na syntezie częstotliwości" , opiekun - dr Z.Turło
 • (mgr) Winogrodzka, M. "Względne niezmienniki całkowe Poincare'go w płaskim , kołowym , ograniczonym zagadnieniu trzech punktów materialnych" , opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń,1986
 • (mgr) Wiśniewski, K. "Absolutna spektrofotometria gwiazdy symbiotycznej CH Cygni w latach 1982- 1988 w oparciu o widma wykonane spektrografem kanadyjskim" , opiekun - dr J.Mikołajewska, Toruń, 1989
 • (mgr) Włodarczak, Jacek "Obserwacje VLBI słabych źródeł klacy CSS", opiekun - dr A.Marecki, Toruń, 2002
 • (mgr) Wojtyłka, J. "Interakcyjny program do symulacji obserwacji i analizy wyników VLBI na IBM PC", opiekun- dr K.Borkowski,Toruń,1991
 • (mgr) Wolak, Paweł "Analiza emisji maserowej OH gwiazdy OH17.7-2.0", opiekun - dr hab. M.Szymczak, Piwnice, 2007
 • (mgr) Wolszczan, Aleksander "Badanie konfiguracji i charakterystyk kierunkowych toruńskiego interferometru do syntezy apertury" , opiekun- doc. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1969
 • (mgr) Zajączkowski, Radomił "Badanie równoczesności zmienności radiowej i optycznej kwazarów", opiekun- prof. drhab. A.Kus, Piwnice, 1998
 • (mgr) Zajczyk, Anna "Spektroskopia wysokiej rozdzielczości RS Ophiuchi", opiekun - dr hab. T.Tomov, Toruń, 2007
 • (mgr) Zalewski, L. "Wskaźnik barwy gwiazdyzmiennej krótkookresowejXZ Draconis" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska,Toruń,1958
 • (mgr) Zdrawkow, Tomasz "Ewolucja zmian widmowych gwiazdy symbiotycznej MWC 560 w latach 1990-2005", opiekun - dr hab. T.Tomov, Toruń, 2005
 • (mgr) Zgorzelska, B. "Wskaźnik barwy gwiazdy zmiennej krótkookresowej RS Bootis" , opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1960
 • (mgr) Zielińska, Monika "Klasyfikacja widmowa gwiazd za pomocą teleskopu Cassegraina-Schmidta", opiekun-dr hab. A.Niedzielski, Toruń, 2006
 • (mgr) Zieliński, Paweł "Wyznaczanie parametrów gwiazd typu widmowego KIII", opiekun - dr hab. A.Niedzielski, Toruń, 2006

 

 

Prace doktorskie

  • (dr) Baran, Andrzej "Wielobarwna fotometria pulsujących podkarłów typu B", opiekun - prof. A.Pigulski, Toruń, 2006
  • (dr) Bartkiewicz (Nieżurawska), Anna "Interferometryczne badania promieniowania maserowego molekuł OH i CH3OH w obszarach powstawania masywnych gwiazd", opiekun - dr hab. M.Szymczak, Piwnice, 2006
  • (dr) Basińska- Grzesik, E. "Efekty separacji grawitacyjnej pierwiastków w pewnych fazach ewolucji galaktyk" ,opiekun - prof. dr hab. W.Iwanowska, CAMK PAN, Toruń, 1977
  • (dr) Bem, J. "Wyznaczanie różnicy długości ASS PAN w Borowcu - Obserwatorium Astronomicznym UAM w Poznaniu", opiekun - prof.dr J.Witkowski, PAN, Wrocław, 1965
  • (dr) Bielicz, E. "Wyznaczanie parametrów atmosfer gwiazdowych metodą odwracania profilów linii absorpcyjnych" , Gdańsk, 1976
  • (dr) Błaszkiewicz, Leszek P. "Analiza zmienności linii maserowych OH gwiazd: R Crt, W Hya, RT Vir", opiekun - prof. drhab. AndrzejJ. Kus, Toruń, D1/2001
  • (dr) Borczyk, W "Badanie gwiazd kataklizmicznych na podstawie równoczesnych obserwacji ultrafioletowych i rentgenowskich" , opiekun - prof. dr hab. A.Schwarzenberg-Czerny, Poznań, 1999
  • (dr) Borkowski, Kazimierz M. "Pomiary promieniowania Słońca na falach metrowych na przykładzie toruńskich obserwacji interferometrycznych na częstości 127 MHz", UMK Toruń, 1979 (+SG)
  • (dr) Breiter, S. "Teoria ruchu Amaltei - piątego księżyca Jowisza" , opiekun - prof. dr hab.E.Wnuk, Poznań, 1994
  • (dr) Chyży, K.T. "Asymetrie i rozmiary liniowe radioźródeł i ich ewolucja kosmologiczna", opiekun - prof. drhab.J.Masłowski, Kraków, 1994
  • (dr) Ciurla, Tadeusz "Szerokości równoważne i profile linii powstających w atmosferach z gradientem prędkości", opiekun - prof. dr A.Opolski, Wrocław, 1965
  • (dr) Dąbrowski, Bartosz "Krótkoczasowe zjawiska radiowej aktywności Słońca" , opiekun - prof. dr hab. A.J.Kus, Piwnice, 2006
  • (dr) Dobrzycka, M. "Wpływ programu obserwacyjnego na obserwowane zmiany szerokości w Borówcu" , opiekun - prof. dr J.Witkowki, Poznań
  • (dr) Dobrzycki, J. "Badanie ruchu komety Holmes'a. Zbliżenie do Jowisza 1906-1913" , Poznań
  • (dr) Domiński, I. "Wyprowadzenie długości Borowca na podstawie własnych obserwacji czasu prowadzonych w kampanii M.R.G. z dokładną analizą urządzeń zegarowych służby czasu", Poznań
  • (dr) Dubiela, Z. "Wpływ pola magnetycznegona absorpcję całkowitą linii widmowych w optycznie grubym gazie", opiekun - doc. dr hab. R.Głębocki, Koszalin, 1976
  • (dr) Dybczyński, P.A. "Perturbacje gwiazdowe w obłoku Oorta" , opiekun - prof. dr hab. H.Hurnik, Poznań,1990
  • (dr) Dziak-Jankowska, Beata "Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności - jąder kometarnych", opiekun - J.Leliwa -Kopystyński, Warszawa, 2007
  • (dr) Flin Piotr, "Cechy morfologiczne gromad galaktyk", opiekun docent Konrad Rudnicki, Kraków, 1974
  • (dr) Gałan, Cezary "Obserwaje i analiza zaćmień w trzech skrajnie długookresowych układach podwójnych: OW Gem, EE Cep i AZ Cas", opiekun - dr hab. Maciej Mikolajewski, Toruń, 2009
  • (dr) Garczyńska, I. "Próba interpretacji czynników powodujących powstawanie promieniowania radiowego w atmosferze Słońca jako silnych fal uderzeniowych" , opiekun - prof.dr J.Mergentaler , Wrocław , 1968
  • (dr) Gawroński, Marcin "Struktury radiowe w kwazarze 3C 309.1 - obserwacje interferometryczne", opiekun - prof. dr hab. Andrzej Kus , toruń, 2008
  • (dr) Głębocki, R. "Badania widma ciągłego gwiazd typów spektralnych A - M w aspekcie populacyjnym" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1965
  • (dr) Godłowski,W. "Pewne cechy strukturalne lokalnej Supergromady" , opiekun - prof. drhab. K.Rudnicki, Kraków, 1991
  • (dr) Goly, A. "Wyznaczanie prawdopodobieństw przejść dla niektórych astrofizycznie ważnych atomów i jonów" , opiekun - prof. A.Opolski, Opole
  • (dr) Goździewski, Krzysztof "Specjalna wersja zagadnienia trzech ciał" , opiekun - dr hab. A.J.Maciejewski, Toruń, 1997
  • (dr) Graczyk, Dariusz "Długookresowe gwiazdy zmienne zaćmieniowe", opiekun - dr hab. A.Maciejewski, Toruń, 2002
  • (dr) Gronkowski, Piotr " Model wybuchu komety 1925 II Schwassmann- Wachmann I ", opiekun - doc. dr hab. S. Gąska, Toruń, 1987
  • (dr) Grudzińska, S. "Identyfikacja linii emisyjnych w zakresie od l 4300 - 8840A w widmie zmiennej, długookresowej o Ceti" , opiekun - prof. dr W Iwanowska
  • (dr) Grzędzielski, S. "Ekspansja gazu z centralnych części Galaktyki"
  • (dr) Hajduk, Marcin, Toruń, 2009
  • (dr) Hanasz, Michał "Badanie stabilności relatywistycznych strumieni plazmy w pozagalaktycznych radioźródłach", opiekun - prof. dr hab. M.Demiański, Toruń, 1993
  • (dr) Hłond, Marek "Fotometr do rejestracji miękkiego promieniowania rentgenowskiego Słońca", Wrocław, 1975
  • (dr) Iwaniszewski, Henryk "Wyznaczenie ekstynkcji międzygwiazdowej i gęstości gwiazd w polu Aquila", opiekun- prof. W.Iwanowska, Toruń, 1961
  • (dr) Jakimiec, J. "Magnetohydrodynamiczne modele plam słonecznych", opiekun - prof. dr J.Mergentaler
  • (dr) Jarzębowski, T. "Zmiany pola magnetycznego i blasku gwiazd" , opiekun - prof. dr A.Opolski, 1960
  • (dr) Jasiński, M. "Wypływ materii z gwiazd hybrydowych w świetle profilów emisyjnych Mg II h i k" , opiekun- prof. drhab R.Głębocki, Gdańsk, 1984
  • (dr) Jastrzębski, T. "Orbita definitywna komety 1914 II / Kritzinger 1914a /", opiekun - prof. dr S.Wierzbiński, Wrocław, 1972
  • (dr) Kankiewicz, Paweł "Wpływ subtelnych efektów grawitacyjnych na ewolucję orbit planetoid zbliżających się do Ziemi", opiekun - prof. dr hab. E. Wnuk, Poznań, 2003, D/2003
  • (dr) Karmiński, F. "Rezonansowy ruch asteroidów. Problem luk w rozkładzie ruchów średnich", opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1977
  • (dr) Karpowicz, M. "Pole prędkości centroidów gwiazd typu B w Układzie Lokalnym", opiekun -prof. dr W.Zonn
  • (dr) Katarzyński, Krzysztof "Badanie zmienności blazarów Mrk 421 oraz Mrk 501 w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego", opiekun - prof. dr hab. Andrzej Kus, Piwnice, D1/2003
  • (dr) Kaźmierczak, Maja "Molekuła C2 jako wskaźnik warunków fizycznych w ośrodku miedzygwiazdowym" , opiekun. prof. Jacek Krełowski, Piwnice, 2011
  • (dr) Konacki, Maciej "Poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym", opiekun - prof. dr hab. A.Wolszczan, Toruń, D1/2000
  • (dr) Kopystecki Eugeniusz, "Automatyczna analiza ciągła dobowych przebiegów poligraficznych snu królika jako podstawa do uproszczonej dokumentacji stanów snu i czuwania", opiekun prof.J.Narębski, Toruń-Białystok, 1975 (w 2.częściach)
  • (dr) Kossacki, K.J. "Wieloskładnikowe mieszaniny skalno - lodowe: modelowanie satelitów lodowych i komet" , opiekun - prof. J. Leliwa-Kopystyński, Warszawa, 1995
  • (dr) Krawczyk, Zygmunt, "Teoretyczna i doświadczalna analiza statycznych i dynamicznych parametrów układu syntezy częstotliwości na przykładzie syntezera pokładowej radiostacji VHF", opiekun doc. C.Lichodziejewski, Warszawa, 1975
  • (dr) Krawiecka, J. "Spektrofotometryczne badanie brzegu tarczy Słońca w widmie ciągłym" , opiekun - prof. dr A.Opolski
  • (dr) Krełowski, Jacek "Interpretacja fizyczna krzywych blasku gwiazd typu R Coronae Borealis" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska,Toruń, 1974
  • (dr) Krempeć, Janina "Spektrofotometryczne badania półregularnych i nieregularnych zmiennych gwiazd węglowych", opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1973
  • (dr) Kruszewski, A. "Statystyczna metoda analizy zmian okresów gwiazd zmiennych" , opiekun - prof. dr W.Zonn,
  • (dr) Krygier, Bernard "Badanie struktury radiowej korony Słońca przy pomocy zakryć radioźródeł przez koronę słoneczną", opiekun - prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1973
  • (dr) Kryszczyńska, Agnieszka "Ruch obrotowy i precesja planetoid, a obserwowane oraz modelowane krzywe zmian jasności", opiekun - dr hab. T.Michałowski, Poznań, 1998
  • (dr) Kunert-Bajraszewska, Magdalena "Wczesne etapy ewolucji zwartych źródeł radiowych - obserwacje interferometryczne", opiekun - prof. A.Kus, Toruń, 2006
  • (dr) Kurpińska, M. "Wyznaczanie wielkości absolutnych gwiazd wczesnych typów widmowych z pomocą 35/37 cm teleskopu Maksutowa z pryzmatem obiektywowym w wybranym polu w gwiazdozbiorze Łabędzia", opiekun- prof. dr E.Rybka, Kraków, 1972
  • (dr) Kus, Andrzej "The 5C7 Survey of Radio Sources by Aperture Synthesis - 5C7 - radiowy przegląd nieba metodą syntezy apertury" , UMK Toruń, 1975
  • (dr) Kwiatkowski Tomasz "Modelling physical properties of asteroids from their lightcurves", opiekun - prof. Andrzej Woszczyk, UMK Toruń, UAM Poznań, 1994 (dr/Kwiatkowski/1)
  • (dr) Lewandowski, Wojciech "Obserwacje pulsarów radioteleskopami w Piwnicach i Arecibo", opiekun - prof. dr hab. A. Wolszczan
  • (dr) Lisicki, A. "Badanie struktury Drogi Mlecznej na styku gwiazdozbiorów Strzały i Orła (Sagittai Aquila)", opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1962
  • (dr) Machalski, Jerzy "Możliwości obserwacyjne 15m radioteleskopu krakowskiego w paśmie 1300 MHz", opiekun prof. K.Kozieł, Kraków, 1971
  • (dr) Madej, J. "Zachowanie się linii Balmera w atmosferach gwiazd magnetycznych" , opiekun - doc.dr hab. K.Stępień, Warszawa, 1981
  • (dr) Maron, Napoleon "Wyznaczanie składu chemicznego gwiazd węglowych " , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1971
  • (dr) Masłowski, J. "Wyznaczenie stałej libracji fizycznej i figury Księżyca na podstawie pierwszej połowy szeregu bamberskiego Hartwig'a" , opikun - prof.dr K.Kozieł, Kraków, 1964
  • (dr) Michalec, Adam, "Widma radioźródeł katalogu 4C w wybranym obszarze nieba", opiekun prof. K.Kozieł, Kraków, 1974
  • (dr) Michałowski, T. "Wyznaczanie rotacji i ruchów precesyjnych małych planet z obserwacji fotometrycznych" , opiekun - prof. dr hab. A.Woszczyk, Poznań, 1986
  • (dr) Mietelski, J. "Wyznacznie stałych libracji fizycznej i figury Księżyca na podstawie kazańskiego szeregu obserwacji heliometrycznych T.Banachiewicza", opiekun - prof.dr K.Kozieł, Kraków , 1964
  • (dr) Migaszewski, Cezary "Dynamika wiekowa układów planetarnych", opiekun - dr hab. Krzysztof Goździewski, Toruń, 2010
  • (dr) Mikołajewski, Maciej "Unikalna gwiazda symbiotyczna CH Cygni", Toruń, 1991
  • (dr) Moczko, J."Wyprowadzenie długości geograficznej Astronomicznej Stacji Szerokościowej w Borowcu, na podstawie własnych obserwacji czasu wraz z dokładną analizą błędów osobistych i instrumentalnych"
  • (dr) Montygierd, M. "Wyznaczanie współrzędnych geograficznych z przejść gwiazd przez almukantarat bieguna", opiekun-doc.dr S.Wierzbiński, Wrocław , 1960
  • (dr) Murawski, W. "An intergalactic cloud in the neighbourhood of the Galactic Pole" , opiekun- prof. dr hab. K.Rudnicki, Kraków, 1979
  • (dr) Niedzielska, Zuzanna "Rozwiązania okresowe w fotograwitacyjnym zagadnieniu trzech ciał " , opiekun - doc. dr hab.S.Gąska,Toruń, 1993
  • (dr) Niedzielski, Andrzej "Spektrofotometria wybranych gwiazd Wolfa-Rayeta" , opiekun - prof. dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1991
  • (dr) Nowak, Grzegorz "Pozasłoneczne układy planetarne. Planery przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie", opiekun - dr hab. A. Niedzielski, prof. UMK, Toruń 2012
  • (dr) Nowakowski, Leszek "Wtórne periodyczności w obserwowanym promieniowaniu radiowym pulsarów" , opiekun- prof. dr S.Gorgolewski, Toruń, 1981 (+SG)
  • (dr) Owsianik, Izabela "Badanie Zwartych Obiektów Symetrycznych" , opiekun - prof. dr hab. A.Kus, Toruń, D1/1999
  • (dr) Pacholczyk, Andrzej G. "Powstawanie ramion spiralnych Galaktyki a mechanizm magnetograwitacyjnej niestabilności"
  • (dr) Paciorek, J. "Linie K i H zjonizowanego wapnia w obszarze aktywnym tarczy słonecznej", opiekun - prof. dr J.Mergentaler, Wrocław , 1964
  • (dr) Paczyński, Bohdan "Wyznaczanie parametrów fluktuacji materii międzygwiazdowej na podstawie zliczeń, gwiazd"
  • (dr) Panchenko, M. "Badania właściwości polaryzacyjnych zorzowego promieniowania kilometrowego Ziemi", opiekun - dr hab. J. Hanasz, Toruń 2004
  • (dr) Popielawska, B. "Dynamika strumieni protonów zewnętrznego pasa radiacyjnego - badanie na podstawie danych z satelity >Interkosmos -5<", opiekun - prof. dr hab. J.Jankowski,Warszawa, 1984
  • (dr) Prętka-Ziomek, H. "Obserwowalne komety międzygwiazdowe perturbacje galaktyczne i planetarne w ruchu komet jednopojawieniowych" , opiekun - prof. dr hab. E.Wnuk, Poznań, 1999
  • (dr) Rogoziecki, P. "Obserwacje i status ewolucyjny wybranych gwiazd kataklizmicznych o skrajnie krótkich okresach", opiekun - dr hab. A. Schwarzenberg-Czerny, Poznań 2004
  • (dr) Rompolt, B. "Spektrofotometryczne badania protuberancji spokojnej" , opiekun - prof. dr J.Mergentaler
  • (dr) Ryś, S. "Asymetrie w strukturach radioźródeł. W poszukiwaniu matematycznego opisu", opiekun- doc. dr hab. J.Machalski, Kraków, 1990
  • (dr) Sikorski, J. "Badanie turbulencji w atmosfeach gwiazd a Boo i a CMi metodą Goldberga - Unno" , opiekun - doc. dr hab. R.Głębocki, Gdańsk, 1974
  • (dr) Sitarski, G. "Teoria ruchu komety okresowej Grogg - Skjellerup" , opiekun - prof. M.Kamieński, Warszawa, 1962
  • (dr) Słyk, Katarzyna "Międzygwiazdowa molekuła CN", piekun - prof. dr hab. Jacek Krełowski, Toruń, 2009
  • (dr) Smak, J. "Ewolucja podolbrzymów w ciasnych układach podwójnych" , Warszawa, 1961
  • (dr) Soida, M. "The observations of magnetic fields in spiral galaxies", opiekun - doc. dr hab Marek Urbanik, Kraków, 2002
  • (dr) Stankiewicz, A. "Fotometria widma ciągłego plam słonecznych" , opiekun - prof. dr J.Mergentaler, Wrocław, 1960
  • (dr) Stec, Bronisław, "Wyładowanie bezelektrodowe typu magnetycznego jako impulsowe źródło światła", opiekun doc. K.Dzięciołowski, Warszawa, 1972
  • (dr) Strobel, Andrzej "Trójparametrowa ilościowa klasyfikacja widmowa gwiazd typów widmowych F, G, K", opiekun- prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1973
  • (dr) Szczodrowska, B. "Orbity okresowe w zregularyzowanym ograniczonym zagadnieniu trzech ciał", opiekun - prof. dr S.Wierzbiński, Wrocław , 1971
  • (dr) Szulakowski, W. "Teoretyczne rozważania nad możliwością wyznaczania fizycznej libracji Księżyca z pomiaru wielkości cieni gór księżycowych" , opiekun prof.dr J.Witkowski, Poznań,1961
  • (dr) Szymczak Marian, "Wybrane mechanizmy asymetrii emisji maserowej rodnika OH w otoczkach gwiazdowych", opiekun - prof. dr hab.Stanisław Gorgolewski, Toruń, 1990
  • (dr) Świderski, Tadeusz, "Wpływ cyfrowego układu fazowej automatycznej regulacji częstotliwości na widmo fluktuacji fazy sygnału wejściowego i na selektywność odbiornika", opiekun doc. C.Lichodziejewski, Warszawa, 1978 (tylko na miejscu)
  • (dr) Tamura, T. "ASCA measurement of the gravitational potential profile in the central region of galaxy clusters" , Tokio, 1997
  • (dr) Turski, W. "O pewnych hipotezach dotyczących powstania roju Giacobinid - badanie przy użyciu elektronowej maszyny cyfrowej"
  • (dr) Usowicz, Jerzy "Nieliniowe metody analizy widmowej astrofizycznych szeregów czasowych ", opiekun- prof.dr S.Gorgolewski,Toruń,1980 (+SG)
  • (dr) Urbanik, Marek "Analiza rozmieszczenia radioźródeł ze względu na wybrane parametry fizyczne", opiekun dr. hab. Andrzej Zięba, Kraków, 1977
  • (dr) Walichiewicz, J. "Metoda i aparatura do fotoelektrycznego rejestrowania przejść gwiazd przez południk przy wyznaczaniu rektascencji" , opiekun - prof. dr E.Rybka
  • (dr) Waniak, W. "Obserwacje i analiza modelowa komy pyłowej komet" , opiekun - prof. dr hab. A.Woszczyk, Kraków, 1995
  • (dr) Wąż, Piotr "Analityczna teoria ruchu Fobosa" , opiekun - prof. dr hab. A. Drożyner, Toruń, 2001
  • (dr) Wegner, Walter."Widmowe badania gwiazd helowych" , opiekun - prof. dr W.Iwanowska, Toruń, 1975
  • (dr) Wernik, A.W. "Wpływ niejednorodnej struktury jonosfery na propagację sygnałów radiowych sztucznych satelitów Ziemi", opiekun - prof. S.Manczarski, Warszawa, 1968
  • (dr) Weselak, Tomasz "Poszukiwanie widm nośników rozmytych linii międzygwiazdowych" , opiekun - prof. dr hab. Jacek Krełowski, Toruń, 2001
  • (dr) Zaleski, L. "Możliwy mechanizm powstania asteroidów" , opiekun - doc. dr hab. S.Gąska, Toruń, 1974

 • (dr) Zarembina D. "Wyznaczenie składu chemicznego gwiazdy metalicznej t UMa" , opiekun - doc.dr hab. A.Woszczyk, Toruń, 1978
 • (dr) Zięba Stanisław, "Promieniowanie radiowe słońca w paśmie 800MHz w latach 1957-1967 ze szzególnym uwzględnieniem obserwacji krakowskich", opiekun prof.K.Kozieł, Kraków, 1971

 

 

Prace habilitacyjne

 • (hab) Dybczyński Piotr A., "Perturbacje gwiazdowe i galaktyczne a źródło komet długookresowych", Poznań, 2005
 • (hab) Gil, Janusz A., "Obserwacyjne ograniczenia na modele emisji radiowej pulsarów", Rzeszów, 1987
 • (hab) Gronkowski Piotr, "Analiza potencjalnych źródeł zjawiska związanych z kolizjami komet, termodynamiczna ewolucją ich jąder orez destrukcją materii kometarnej", Rzeszów, 2007
 • (hab) Machalski, Jerzy, "Badanie przestrzennego rozmieszczenia i ewolucji radioźródeł pozagalaktycznych na podstawie przeglądu nieba >>GB2<<" , Kraków, 1979
 • (hab) Hanasz Michał, "Model szybkiego dynamo galaktycznego", Toruń, 2002
 • (hab) Katarzyński Krzysztof, "Badanie wysokoenergetycznej emisji blazarów typu HBL", Toruń, 2012
 • (hab) Marecki Andrzej, Toruń, 2008
 • (hab) Masłowski Józef, "Radiowy przegląd nieba na częstotliwości 1400 MHz", Kraków, 1973
 • (hab) Michałowski T. "W yznaczanie orientacji osi obrotu oraz kształtu małych planet w oparciu o obserwacje fotometryczne" , Poznań, 1996
 • (hab) Mikołajewski, Maciej, Toruń, 2008
 • (hab) Niedzielski Andrzej, "Badania struktury wewnętrznej wiatrów gwiazd Wolfa-Rayeta na przykładzie HD 4004", Toruń, 2000
 • (hab) Rompolt Bogdan, Wrocław
 • (hab) Roukema Boudewijn,
 • (hab) Szymczak Marian
 • (hab) Tomov Toma,
 • (hab) Wernik, Andrzej W. "Teoria scyntylacji fal radiowych przechodzących przez jonosferę", Warszawa
 • (hab) Woszczyk Andrzej "Ciśnienie atmosferyczne i topografia Marsa w świetle analizy podczerwonych pasm CO2", Toruń, 1970
 • (hab) Zięba Stanisław "Badanie rozmieszczenia obiektów pozagalaktycznych w otoczeniu północnego bieguna galaktyki" , Kraków, 1976

Warto odwiedzić