Biblioteka Wydziału Teologicznego

rok założenia 2003

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Regulamin Biblioteki Wydziału Teologicznego

 

 

I  Postanowienia ogólne:

 1. Biblioteka Wydziału Teologicznego, zwana dalej Biblioteką, działa jako specjalistyczna biblioteka naukowa w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK
 2. Księgozbiór Biblioteki służy przede wszystkim potrzebom pracowników i studentów Wydziału Teologicznego.
 3. Książki wypożycza się wyłącznie za okazaniem karty bibliotecznej lub legitymacji elektronicznej
 4. Korzystając  z czytelni należy uprzednio wpisać się do zeszytu czytelników pozostawić kartę biblioteczną lub legitymację elektroniczną u dyżurującego bibliotekarza
 5.  Zabierając książkę lub czasopismo do kopiowania należy pozostawić legitymację lub inny dokument oraz wypisać kartkę informującą, jakie pozycje są wynoszone z bibliotek
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz konsumpcji i korzystania z telefonów komórkowych

 

II  Zasady udostępniania księgozbioru:

 1. Informacje o publikacjach i czasopismach dostępnych w BWT znajdują się w katalogu on-line
 2. Księgozbiór czytelni jest ogólnodostępny i przeznaczony do korzystania na miejscu. Książki wnoszone do czytelni należy wpisać do zeszytu.
 3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia kurtek
  i płaszczy w szatni, a toreb i plecaków w zamykanych szafkach
 4. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości ceny nowego klucza
 5. Księgozbiór podręczny (oznaczony symbolem Ref) przeznaczony jest do korzystania na miejscu i może być wypożyczony wyjątkowo, tylko na okres, gdy Biblioteka jest nieczynna
 6. Z terminali komputerowych w BWT mogą korzystać Pracownicy, Studenci i Doktoranci BWT. Z komputerów można korzystać wyłącznie w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych
 7. W przypadku naruszenia regulaminu dyżurujący Bibliotekarz lub Kierownik Biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika
 8. W celu wypożyczenia książki należy wcześniej sprawdzić w katalogu on-line czy dana pozycja jest dostępna w księgozbiorze BWT i spisać sygnaturę książki o statusie ?dostępny?
 9. Studenci mogą wypożyczyć do 10 woluminów łącznie z wypożyczeniami z Biblioteki Głównej UMK na okres jednego miesiąca z możliwością trzykrotnego samodzielnego przedłużenia drogą on-line
 10.  Doktoranci mogą wypożyczyć do 20 woluminów łącznie z wypożyczeniami z Biblioteki Głównej UMK na okres trzech miesięcy z możliwością trzykrotnego samodzielnego przedłużenia drogą on-line
 11.  Pracownicy WT mogą wypożyczyć do 30 woluminów łącznie z wypożyczeniami z Biblioteki Głównej UMK na okres jednego roku
 12. Prolongatę terminu zwrotu czytelnik może uzyskać po okazaniu karty bibliotecznej i wypożyczonych książek
 13. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane książki, a w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub inną pozycję (ekwiwalent) ustalony przez Kierownika Biblioteki
 14. W przypadku przetrzymania wypożyczonych książek system Horizon automatycznie nalicza karę. Rozliczenia dokonuje się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej UMK
 15. Biblioteka nie wypożycza czasopism

 

 

REGULAMINY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Regulamin organizacyjny

Regulamin udostępniania zbiorów

Regulamin korzystania z komputerów w BG

Regulamin korzystania z pokoju pracy grupowej

Warto odwiedzić