Biblioteka Wydziału Humanistycznego

rok założenia 2012

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

 

Biblioteka Collegium Maius została formalnie powołana do życia z dniem 1 lutego 2012 r. zarządzeniem Rektora UMK. Powstała w wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego, Biblioteki Katedry Filologii Klasycznej oraz zbioru Międzynarodowego Ośrodka Studiów Hellenistycznych KOINONEMA. Poszczególne biblioteki miały oczywiście swoją wcześniejszą historię. Gromadzenie zbiorów służących polonistom oraz klasykom rozpoczęli w 1945 r. twórcy i organizatorzy toruńskiego Uniwersytetu, traktujący księgozbiór jako narzędzie niezbędne w pracy filologa. Przez minione dziesięciolecia, mimo zmian organizacyjnych jakim podlegały zarówno Katedry i Instytuty jak i biblioteki im towarzyszące, księgozbiór nieustannie się rozrasta i służy pracownikom i studentom w ich pracy dydaktycznej i naukowej. Jest to księgozbiór specjalistyczny, w którym znajdują się rzadkie publikacje  dotyczące literatury, języka i kultury greckiej, łacińskiej, polskiej, bułgarskiej, serbskiej, albańskiej, rosyjskiej, czeskiej. W części polonistycznej szczególnie interesujące i cenne są dzieła zgromadzone w okresie tworzenia zrębów toruńskiej polonistyki. Wśród nich znajduje się partia książek przewiezionych z Wilna ( księgozbiór Koła Polonistów USB), wolumeny  przejęte z opuszczonych księgozbiorów podworskich, dzieła zakupione i podarowane przez różne wydawnictwa, antykwariaty i osoby prywatne, fragmenty księgozbiorów profesorów USB i UMK. Wiele książek to pierwodruki, szczególnie z literatury  okresu pozytywizmu, Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego; niektóre noszą ślady własności poprzednich właścicieli, ich podpisy i exlibrisy oraz dedykacje. Równie cenne i unikalne są dzieła zgromadzone przez filologów klasycznych. Nie ograniczamy się jednak do przechowywania dzieł starych; księgozbiór jest wciąż uzupełniany o aktualne wydawnictwa z zakresu literatury greckiej, łacińskiej, polskiej, rosyjskiej, serbskiej, chorwackiej, bułgarskiej, a także językoznawstwa, teorii literatury, folklorystyki, historii sztuki, filmoznawstwa i teatrologii, antropologii kultury, muzykologii, historii filozofii, historii i kultury starożytnej i nowożytnej Grecji, historii i kultury starożytnego Rzymu. W momencie powstania Biblioteki CM zbiory liczyły około 98 000 książek i czasopism.

Warto odwiedzić

Dokumenty do pobrania