Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych

rok założenia 1973 

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

 

 

Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych  UMK  od 1973 r. mieści się  na parterze budynku wzniesionego w 1909 r. dla Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego a obecnie będącego siedzibą Wydziału Sztuk Pięknych.


Można przyjąć, że  biblioteka  istnieje od  września 1945 r., gdy dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Jako placówka biblioteczna sensu stricto działa od początków lat pięćdziesiątych XX w. Jej główny zasób powstał w wyniku scalenia księgozbiorów zakładowych.


Obecnie nasz księgozbiór liczy 24055 wol. książek i 3954 wol. czasopism. O polityce gromadzenia zbiorów decydują potrzeby związane z prowadzeniem badań naukowych i działalnością dydaktyczną. Rozwój księgozbioru opiera się w głównej mierze na planowanych zakupach książek i czasopism oraz darach, a także prowadzonej wymianie bibliotecznej  z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wszystkie nabytki biblioteki od czerwca 2001 r. są dostępne w komputerowym katalogu Horizon. Starszy księgozbiór jest również sukcesywnie wprowadzany.


Powierzchnia biblioteki wynosi 134 m2: czytelnia na 24 miejsca  z wypożyczalnią  oraz dwa pokoje magazynowe . Do dyspozycji czytelników jest 6 stanowisk komputerowych.

Warto odwiedzić