Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Zasady korzystania z BIF od 1.X.2020

Szanowni Czytelnicy!

Podstawowe zasady i zakres korzystania z BIF od 1.X.2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r., Załącznik nr 5

1. Ze względów bezpieczeństwa, Czytelnicy wchodząc do biblioteki zobowiązani są podać

niezbędne dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego.

2. Na terenie biblioteki Czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Zdjęcie osłony możliwe jest w momencie zajęcia miejsca przy stoliku.

3. Przed wejściem do bibliotek należy odkazić ręce płynem dezynfekującym.

4. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do doraźnych poleceń obsługi, szczególnie

w kwestiach związanych z reżimem sanitarnym.

5. Limit osób jednocześnie przebywających w przestrzeni bibliotecznej:

1 - osoba przy ladzie bibliotecznej w wypożyczalni

7 – osób w czytelni, w wolnym dostępie

6. Czytelników przejawiających symptomy infekcji prosi się o niekorzystanie osobiście z bibliotek.

7. Książki zwrócone do biblioteki poddane będą 72 godzinnej kwarantannie.

Po upływie kwarantanny książki zostaną zdjęte z kont czytelników.

Warto odwiedzić