Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

rok założenia 1969

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

 

 

 1. Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia
 2. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski
 3. Badania Koniunktury.Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu.
 4. Bank
 5. Bank i Kredyt
 6. Bezrobocie Rejestrowane
 7. Bibliografie - Bibliografia Ekonomicznych I Społecznych Zagadnień Pracy. Piśmiennictwo polskie
 8. Bibliotekarz
 9. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 10. Biuletyn Statystyczny
 11. Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 12. Ceduła Giełdy Warszawskiej
 13. Ceny w Gospodarce Narodowej
 14. Cestat Statistical Bulletin
 15. Computerworld Polska
 16. Controlling I Rachunkowość Zarządcza w Firmie
 17. Eko Finanse
 18. Ekonomia. Rynek.Gospodarka.Społeczeństwo
 19. Ekonomia i Środowisko
 20. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 21. Ekonomista
 22. Enter
 23. Eurofakty
 24. Firma i Rynek
 25. Forum Doradztwa Podatkowego
 26. Gazeta Bankowa
 27. Global Business
 28. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 29. Gospodarka Narodowa
 30. Handel Wewnętrzny
 31. Handel Zagraniczny
 32. Humanizacja Pracy.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 33. Impact
 34. Informacja o Sytuacji Gospodarczej Kraju
 35. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województw
 36. Internet
 37. Koszty
 38. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej
 39. Logistyka
 40. MM Magazyn Przemysłowy
 41. Manager
 42. Marketing i Rynek
 43. Marketing Serwis
 44. Marketing w Praktyce
 45. Monitor Rachunkowości i Finansów
 46. Nakłady i Wyniki Przemysłu
 47. Nasz Rynek Kapitałowy
 48. Organizacja i Kierowanie
 49. Państwo i Prawo
 50. PC Kurier
 51. Personel
 52. Poland Quarterly Statistics
 53. Polska 2000 Plus
 54. Polski Rynek Leasingu
 55. Pomorski Przegląd Gospodarczy
 56. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 57. Praktyczny Poradnik Księgowego
 58. Prawo Asekuracyjne
 59. Prawo Bankowe
 60. Prawo i środowisko
 61. Prawo Przedsiębiorcy
 62. Problemy Ekologii
 63. Problemy Jakości
 64. Problemy Rachunkowości
 65. Problemy Rozwoju Budownictwa
 66. Przegląd Budowlany
 67. Przegląd Organizacji
 68. Przegląd Podatkowy
 69. Przegląd Statystyczny
 70. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
 71. Przemysł Spożywczy
 72. Przewodnik Menedżera Zdrowia
 73. Rachunkowość
 74. Rachunkowość z Komentarzem
 75. Rating and Rynek
 76. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 77. Rynek Terminowy
 78. Rynek Pracy
 79. Rzeczpospolita CD
 80. Samorząd Terytorialny
 81. Serwis Admnistracyjno-Samorządowy
 82. Serwis Finansowo-Księgowy
 83. Serwis Prawno-Pracowniczy
 84. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych
 85. Sprawy Nauki
 86. Środowisko
 87. Studia Regionalne i Lokalne
 88. Tele.Net.Forum
 89. Unia Europejska
 90. Wiadomości Statystyczne
 91. Wspólnota Mieszkaniowa
 92. Wynagrodzenia
 93. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 94. Zamówienia Publiczne.Doradca
 95. Zarządzanie Produkcją
 96. Zarządzanie Ryzykiem
 97. Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej

Wykaz w trakcie aktualizacji

Zachęcamy do korzystania z pozycji wydawniczych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dostępnych na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/bydgosz

Warto odwiedzić