Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

rok założenia 1969

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania  (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlineLex i Legalis

Od 1 lutego 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą korzystać z dwóch systemów informacji prawnej:

  • Lex (dostawca: Wolters-Kluwer),
  • Legalis (dostawca CH Beck).

            Informacje o obu systemach są dostępne na stronach internetowych Biblioteki Uniwersyteckiej w tzw. czytelni online:

 
            Obie bazy są także dostępne przez Centralny Punkt Logowania - lista usług internetowych:

  • System informacji prawnej – Legalis,
  • System Informacji prawnej – Lex.

Dostępy testowe

Szanowni Państwo

Zachęcamy do korzystania z aktualnych dostępów testowych zainstalowanych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej

Szczegóły na : http://www.bu.umk.pl/bazy_testowe

  

Wiedza on-line bezpłatny dostęp do elektronicznych wydań

 

Ogólnopolski projekt „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, zorganizowany został przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

UWAGA!!

Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki udziałowi w programie Związku Banków Polskich pt. "Wiedza on-line", otrzymują bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących wydań pism:

  • "Miesięcznik Finansowy BANK",
  • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • "Kurier Finansowy",
  • "Finansowanie Nieruchomości",
  • "Europejski Doradca Samorządowy".

 

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu wystarczy zrejestrować się na stronie www.aleBank.pl i otrzymać dostęp do: bieżących i archiwalnych wydań pism (dostępnych on-line na portalu).

Prosimy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji: "Student", "Nauczyciel akademicki" lub "Słuchacz studiów podyplomowych"

Wydawnictwa Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Zachęcamy do korzystania z pozycji wydawniczych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dostępnych na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/bydgosz

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Szanowni Czytelnicy,

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, dostępny na stronie:

https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Q3AuHB/36_Regulamin_udostepniania_zbiorow_BU.pdf


Istotną zmianą, obowiązującą od dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, tj,. od 1 kwietnia 2013, jest zmiana daty dzieł wypożyczanych poza Bibliotekę - nie wypożycza się już dzieł wydanych przed 1960 r.! (pracownicy naukowi mogą wypożyczać książki wydane po 1918 r.).

Strona 1 z 2

Warto odwiedzić