Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania  (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlinestyczeń-czerwiec 2016

1.

  Atoms in molecules : a quantum theory / Richard F. W. Bader. Oxford : Clarendon Press, 1994
2. Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. 1, Analiza jakościowa, analiza ilościowa klasyczna / pod redakcją Ryszarda Kocjana. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
3. Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna / pod redakcją Ryszarda Kocjana. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
4. Chemia fizyczna / Peter Atkins, Julio de Paula. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
5. Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 1, Główne składniki żywności / pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego, Hanny Staroszczyk. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015
6. Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 2, Biologiczne właściwości składników żywności / pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego, Hanny Staroszczyk. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015
7. Chemistry for engineers / Teh Fu Yen. London : Imperial College Press, 2008
8. Diament : otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem / Lucyna Jaworska. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007
9. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska : praca zbiorowa. Cz. 2, Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb / pod redakcją Przemysława Kosobuckiego i Bogusława Buszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
10. Innovative materials and methods for water treatment : solutions for arsenic and chromium removal / editors Marek Bryjak, Nalan Kabay, Bernabé L. Rivas, Jochen Bundschuh. Boca Raton [etc.] : CRC Press ; 2016
11. An introduction to hydrogen bonding / George A. Jeffrey. New York ; Oxford University Press, 1997
12. An introduction to interfaces & colloids : the bridge to nanoscience / John C. Berg. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2015
13. The lithium air battery : fundamentals / eds. Nobuyuki Imanishi, Alan C. Luntz, Peter Bruce. New York [etc.] : Springer Science+Busines Media, 2014
14. Microencapsulation : innovative applications / edited by Marta Giamberini, Susana Fernandez Prieto and Bartosz Tylkowski. Berlin [etc.] : De Gruyter, 2015
15. Minerały świata : z systemem szybkiego oznaczania / Walter Schumann. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", 2008
16. Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Schroedera. [Kostrzyn] : Cursiva, 2013
17. The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals : an introduction to modern structural chemistry / by Linus Pauling. Ithaca : Cornell Univ. Press, 1960
18. The nature of the hydrogen bond : outline of a comprehensive hydrogen bond theory / Gastone Gilli and Paola Gilli. Oxford : Oxford University Press, 2013
19. Opakowania i pakowanie żywności : wybrane zagadnienia / pod redakcją Krzysztofa Leszczyńskiego i Anny Żbikowskiej. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016
20. Polymer membranes in biotechnology : preparation, functionalization and application / Seeram Ramakrishna, Zuwei Ma, Takeshi Matsuura. London : Imperial College Press, 2011
21. Statystyka i chemometria w chemii analitycznej / James Miller, Jane Miller. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016
22. Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych : [podręcznik] / Piotr Miller, Halina Rawdanowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
23. Żywność prozdrowotna : składniki i technologia / pod redakcją Janusza Czapskiego i Danuty Góreckiej. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015Warto odwiedzić