Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

sierpień -grudzień 2015

1. Antimicrobial polymers / ed. by José M. Lagarón, María J. Ocio, Amparo López-Rubio. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012
2. Chemistry / Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby. New York : McGraw-Hill Education, 2016
3. Chromatografia żelowa / D. Berek [et al.]. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989
4. Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod redakcją Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015
5. Farmakopea Polska. T. 1 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
6. Farmakopea Polska. T. 2 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa : LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
7. Functionalization of graphene / edited by Vasilios Georgakilas. Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2014
8. Handbook for the chemical analysis of plastic and polymer additives / Michael Bolgar, Jack Hubball, Joseph Groeger, Susan Meronek. Boca Raton [etc.] : CRC Press : 2016
9. Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych, 18-21 pździernika 2015 : XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa Toruń-Przysiek, 2015 / Polskie Towarzystwo Membranowe. Toruń : [s.n.], 2015
10. Klejenie tworzyw sztucznych : wprowadzenie do technologii / Marek M. Bernaciak. Piaseczno : [s.n.], 2015
11. Lithium-ion batteries : fundamentals and applications / edited by Yuping Wu. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2015
12. Molecular metal-metal bonds : compounds, synthesis, properties / edited by Stephen T. Liddle. Weinheim : Wiley-VCH, 2015
13. Nanomaterials, polymers, and devices : materials functionalization and device fabrication / edited by Eric S. W. Kong. Hoboken : Wiley, 2015
14. Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 1, Podstawy chemii koordynacyjnej / pod red. Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
15. Sedymentacja cząstek ciała stałego : podstawy teorii z przykładami zastosowań / Ryszard Błażejewski. Warszawa : PWN, 2015
16. Smart membranes and sensors : synthesis, characterization and applications / edited by Annarosa Gugliuzza. Hoboken : Wiley : 2014
17. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności / pod red. Doroty Witrowej-Rajchert i Piotra Pawła Lewickiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012
18. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego / pod red. Marty Mitek i Krzysztofa Leszczyńskiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014
19. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii / pod red. Mirosława Słowińskiego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014
20. Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gniewosz i Edyty Lipińskiej. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013