Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

październik -listopad 2013

1. Acylation and related reactions. / Pt. 1 / ed. by George A. Olah. New York [etc.] : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons, 1964
2. Acylation and related reactions. Pt. 2 / ed. by George A. Olah. New York [etc.] : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons, 1964
3. Alkylation and related reactions. Pt. 1 / ed. by George A. Olah. New York [etc.] : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons, 1964
4. Alkylation and related reactions. Pt. 2 / ed. by George A. Olah. New York [etc.] : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons, 1964
5. Chemical technology : an integral textbook / Andreas Jess and Peter Wasserscheid. Weinheim : Wiley-Vch, 2013
6. Chromic phenomena : technological applications of colour chemistry / Peter Bamfield, Michael G. Hutchings. Cambridge : RSC Publishing, 2011
7. From molecules to functional architecture supramolecular interactions : collected research papers / ed. by Volodymyr I. Rybachenko. Donetsk : East Publisher House, 2012
8. General aspects. Pt. 1 / ed. by George A. Olah. New York ; Intersince Publishers a division of John Wiley & Sons, 1963
9. ISC'2012 : 29th International Symposium on Chromatography [September 9-13, 2012 Toruń, Poland] : abstract book / [eds: B. Buszewski & J. Kowalska]. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
10. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
11. Miscellaneous reactions, cumulative indexes / ed. by George A. Olah. New York [etc.] : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons, 1965
12. Monitoring i analiza wody : chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 3 Konferencja Naukowa = Monitoring and water analysis. Chromatographic methods for the determination of ionic substances / red. nauk. Bogusław Buszewski. Toruń : UMK ; 2013
13. Nanomaterials in drug delivery, imaging, and tissue engineering / ed. by Ashutosh Tiwari and Atul Tiwari. Hoboken: Scrivener Publishing ; 2013
14. Nanomedicine for drug delivery and therapeutics / ed. by Ajay Kumar Mishra. Hoboken : Scrivener Publishing ; 2013
15. Pressure swing adsorption / Douglas M. Ruthven, Shamsuzzaman Farooq, Kent S. Knaebel. New York : VCH Publishers, 1994
16. Proceedings of the 9th International Students Conference "Modern analytical chemistry", Prague, 23-24 September 2013 / ed. by Karel Nesměrák. Prague : Charles University in Prague Faculty of Science, 2013
17. Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-1991 : wyjątkowa kobieta, uczona, nauczyciel i organizator : w setną rocznicę urodzin / Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii. Wrocław : Redakcja "Wiadomości Chemicznych", 2008
18. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii / red. nauk. Józef Ceynowa, Piotr Adamczak. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
19. Scent and chemistry : the molecular world of odors / Günther Ohloff, Wilhelm Pickenhagen, Philip Kraft. Zürich : Verlag Helvetica Chimica Acta ; 2012
20. Sensors : proceedings of the First National Conference on Sensors, Rome 15-17 February, 2012 / editors Francesco Baldini [et al.]. New York : Springer Science + Business Media , 2014
21. Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 23-24.09.2013 : materiały / red. Jacek Namieśnik. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2013
22. Topics in Current Chemistry. Berlin : Springer-Verlag, 1973