Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

kwiecień-sierpień 2012

1. ok�adka Electroanalysis with carbon paste electrodes / Ivan �vancara [et al.]. Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Taylor & Francis Group, 2012
2. ok�adka Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla ksi��ki / oprac. zesp� pod red. Kamili Grz�dzi�skiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012
3. ok�adka Fruit and cereal bioactives : sources, chemistry, and applications / ed. by �zlem Toku�glu, Clifford Hall III. Boca Raton : CRC Press, 2011
4. ok�adka Handbook of carbon nano materials. Vol. 1, Synthesis and supramolecular systems / editors Francis D'Souza, Karl M. Kadish. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2011
5. ok�adka Handbook of carbon nano materials. Vol. 2, Electron transfer and applications / editors Francis D'Souza, Karl M. Kadish. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2011
6. ok�adka Handbook of high-resolution spectroscopy. Vol. 2, From MW to IR and UV spectroscopy / ed. Martin Quack, Fr�d�ric Merkt. Chichester : Wiley, 2011
7. ok�adka Membranes for membrane reactors : preparation, optimization and selection / ed. by Angelo Basile, Fausto Gallucci. Chichester : John Wiley and Sons, 2011
8. ok�adka Molecular electromagnetism : a computational chemistry approach / Stephan P. A. Sauer. Oxford : Oxford University Press, 2011
9. ok�adka Nanomateria�y in�ynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne / red. nauk. Krzysztof Kurzyd�owski, Ma�gorzata Lewandowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
10. ok�adka Podr�czny s�ownik gleboznawczy angielsko-polski, polsko-angielski / Przemys�aw Charzy�ski, Marcin �witoniak. Toru� : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko�aja Kopernika, 2011
11. ok�adka Podstawy, aplikacje, przysz�o�� : XII Og�lnopolska Szko�a Membranowa Toru� - Ja�d��wki, 2012 / red. Wojciech Kujawski & Karolina Jarzynka. [S.l. : s.n.], 2012
12. ok�adka Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wac�aw Kr�likowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
13. ok�adka Pracownia fizyczna wspomagana komputerem / Henryk Szyd�owski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
14. ok�adka Preparatyka i analiza zwi�zk�w naturalnych / Regina Kasprzykowska [et al.]. Gda�sk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, 2009
15. ok�adka Problems in chemical thermodynamics with solutions / Maka Aleksishvili, Shota Sidamonidze. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2002
16. ok�adka Programowanie dzia�a� na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych : poradnik praktyczny / Bogdan Kosowski. Krak�w : Szko�a Aspirant�w Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, 2006
17. ok�adka Promieniowanie UV a �rodowisko / Lidia Latanowicz, Jolanta Latosi�ska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
18. ok�adka Przysz�o�� energetyczna wojew�dztwa Kujawsko-Pomorskiego : monografia / Pawe� Rzymyszkiewicz [et al.]. Toru� : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko�aja Kopernika, 2012
19. ok�adka Reakcje kwas�w i zasad w chemii analitycznej / Adam Hulanicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
20. ok�adka Silikonowe kompozyty ceramizujace na os�ony przewod�w elektrycznych = Ceramizable silicone rubber-based composites for electrical wires / pod red. Dariusza M. Bieli�skiego, Zbigniewa P�dzicha. Krak�w : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012