Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

styczeń-marzec 2012

1. okładka Advances in research and technology of rapeseed oil : monograph. Pt. 3 / ed. Edward Szłyk. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
2. okładka Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc / Tomasz Ligór. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
3. okładka Basic chemical theromdynamics / E. Brian Smith. Oxford : Imperial College Pres, 2008
4. okładka BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010
5. okładka Ceramic membranes for separation and reaction / Kang Li. Chichester : John Wiley & Sons, 2007
6. okładka Chemia środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
7. okładka Chemical thermodynamics : with examples for nonequilibrium processes / Byung Chan Eu, Mazen Al-Ghoul. Singapore [etc.] : World Scientific, 2010
8. okładka The chemistry of nanostructured materials. Vol. 2 / ed. Peidong Yang. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2011
9. okładka Ćwiczenia ratownicze / Maciej Schroeder. Poznań : SA PSP, 2002
10. okładka Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych : materiał szkoleniowy dla szefów obrony cywilnej powiatów i gmin / Łucja Jasińska, Ryszard Grosset. Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej : 2006
11. okładka Foundations of organic chemistry : unity and diversity of structures, pathways and reactions / David R. Dalton. Hoboken : Wiley, 2011
12. okładka Group theory and chemistry / David M. Bishop. New York : Dover Publications, Inc., 1993
13. okładka Introduction to quantum mechanics : with applications to chemistry / by Linus Pauling and E. Bright Wilson. New York : Dover Publications, 1985
14. okładka Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera / Ernst Mutschler [et al. Wrocław : MedPharm Polska, 2011
15. okładka Lectures on quantum mechanics / by Paul A. M. Dirac. Mineola : Dover Publications, 2001
16. okładka Mathematics for quantum chemistry / Jay Martin Anderson. Mineola ; Dover Publications, Inc., 2005
17. okładka Membrane distillation : pronciples and applications / by Mohamed Khayet and Takeshi Matsuura. Amsterdam [etc.] : Elsevier ; 2011
18. okładka Membrane engineering for the treatment of gases. Vo. 1, Gas-separation problems with membranes / ed. by Enrico Drioli and Giuseppe Barbieri. Cambridge : RSC Publishing, 2011
19. okładka Membrane engineering for the treatment of gases. Vol. 2, Gas-separation problems combined with membrane reactors / ed. by Enrico Drioli and Giuseppe Barbieri. Cambridge : RSC Publishing, 2011
20. okładka Misja nauk chemicznych / pod red. Bogdana Marcińca. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2011
21. okładka Modern quantum chemistry : introduction to advanced electronic structure theory / Attila Szabo, Neil S. Ostlund. Mineola ; Dover Publications, Inc., 1996
22. okładka Molecular simulations and biomembranes : from biophysics to function / ed. Mark S. P. Sansom, Philip C. Biggin. Cambridge : RSC Publishing, 2010
23. okładka Molecular thermodynamics of electrolyte solutions / Lloyd L Lee. New Jersey [etc.] : World Scientific, 2008
24. okładka Mutschler farmakologia i toksykologia : podręcznik / Ernst Mutschler [et al.]. Wrocław : MedPharm Polska, 2010
25. okładka Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej / Maciej Schroeder. Poznań : Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2002
26. okładka Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. Warszawa : LexisNexis, 2011
27. okładka Problems and solutions in quantum chemistry and physics / Charles S. Johnson, Lee G. Pedersen. New York : Dover Publications, 200020
28. okładka Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych / Cimolino [et al.]. Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2006
29. okładka Spójność przedsiębiorczości i nauki / pod red.: Marty Jaworskiej, Roberta Musiałkiewicza, Patryka Tomaszewskiego. Toruń : Cycero.pl, 2011
30. okładka Technologie proekologiczne w przemyśle i energetyce : znaczenie dla gospodarki i środowiska : monografia / Roman Buczkowski [et al.]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
31. okładka Transport processes and separation process principles : (includes unit operations) / Christie John Geankoplis. Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2009
32. okładka Unit operations of chemical engineering / Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott. Boston [etc.] : McGraw-Hill Higher Education, 2005