Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

czerwiec - wrzesień 2011

 

1. okładka Atomic many-body theory / I. Lindgren, J. Morrison. Berlin : Springer-Verlag, 1986
2. okładka Beginning cosmetic chemistry : workbook & study guide / Randy Schueller & Perry Romanowski with Caroline Skaret. [S. l.] : Allured Publishing Coporation, 2009
3. okładka Bioinformatics, biocomputing and Perl : an introduction to bioinformatics, computing skills and practice / Michael Moorhouse, Paul Barry. Chichester : John Wiley & Sons, 2005
4. okładka Chemia kosmetyczna : ćwiczenia laboratoryjne / Karol Kacprzak, Krystyna Gawrońska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008
5. okładka Computational structural biology : methods and applications / Torsten Schwede, Manuel Peitsch. Hackensack : World Scientific, 2009
6. okładka Electrochemical nanotechnologies / Tetsuya Osaka, Madhav Datta, Yosi Shacham-Diamand eds. New York [etc.] : Springer, 2010
7. okładka Electronic structure calculations for solids and molecules : theory and computational methods / Jorge Kohanoff. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006
8. okładka Elektrochemia cieczowych granic fazowych / Zbigniew Koczorowski, Zbigniew A. Figaszewski, Aneta D. Petelska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
9. okładka Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns. London ; Pharmaceutical Press, 2009
10. okładka General, organic and biological chemistry / John R. Amend, Bradford P. Mundy, Melvin T. Armold. Forth Worth : Saunders College Publishing, 1993
11. okładka The handbook of infrared and Raman spectra of inorganic compounds and organic salts (a 4-volume set). Vol. 4, Infrared spectra of inorganic compou. San Diego [etc.] : Academic Press, 1997
12. okładka Ideas of quantum chemistry / by Lucjan Piela. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007
13. okładka Inorganic membranes : synthesis, characterization and applications / ed. by Reyes Mallada, Miguel Menéndez. Amsterdam (etc.) ; Elsevier, 2008
14. okładka An introduction to materials engineering and science for chemical and materials engineers / Brian S. Mitchell. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004
15. okładka Introduction to surface chemistry and catalysis / Gabor A. Somorjai, Yimin Li. Hoboken : Wiley, 2010
16. okładka Introductory chemistry / Nivaldo J. Tro. Boston [etc.] : Prentice Hall, 2011
17. okładka Laboratorium chemii organicznej : metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych / Elżbieta Chmiel-Szukiewicz, Dorota Kijowska, Iw. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2010
18. okładka Liquid membranes : principles and applications in chemical separations and wastewater treatment / ed. by Vladimir S. Kislik. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010
19. okładka Modern molecular photochemistry of organic molecules / Nicholas J. Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano. Sausalito : University Science Books, 2010
20. okładka Monitoring and visualizing membrane-based processes / ed. by Carme Güell, Montserrat Ferrando and Francisco López. Weinheim : WILEY-VCH Verlag & Co. KGaA, 2009
21. okładka Nanomaterials chemistry : recent developments and new directions / ed. by C. N. R. Rao, A. Müller, and A. K. Cheetham. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2008
22. okładka Nanostructures & nanomaterials : synthesis, properties & applications / Guozhong Cao. London : Imperial College Press, 2007
23. okładka Organoboranes in organic syntheses / Akira Suzuki. Sapporo : Hokkaido University, 2004
24. okładka Parallel scientific computing in C++ and MPI : a seamless approach to parallel algorithms and their implementation / George Em Karniadakis, Robert. Cambridge : Cambridge University Press, 2003
25. okładka The physical chemistry of materials : energy and environmental applications / Rolando M.A. Roque-Malherbe. Boca Raton [etc.] ; CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010
26. okładka Physics of continuous matter : exotic and everyday phenomena in the macroscopic world / B. Lautrup. Boca Raton : CRC Press ; 2011
27. okładka Polymer membranes in biotechnology : preparation, functionalization and application / Seeram Ramakrishna, Zuwei Ma, Takeshi Matsuura. London : Imperial College Press, 2011
28. okładka Problems and solutions to accompany Donald A. McQuarrie's Quantum chemistry / Helen O. Leung, Mark D. Marshall. Sausalito : University Science Books, 2008
29. okładka Quantum mechanics of one- and two-electron atoms / by Hans A. Bethe, Edwin E. Salpeter. Mineola, N. Y. : Dover Publications, 2008
30. okładka Relativistic many-body theory : a new field-theoretical approach / Ingvar Lindgren. New York [etc.] : Springer, 2011
31. okładka Shriver & Atkins inorganic chemistry. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010
32. okładka Solutions manual to accompany Organic chemistry by Clayden Greeves, Warren, and Wothers / Stuart Warren. Oxford : Oxford University Press, 2001
33. okładka Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego : materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne / Paweł Filipkowski [et al. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010
34. okładka Tutorials in molecular reaction dynamics / ed. by Mark Brouard and Claire Vallance. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2010
35. okładka Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 / red. nauk. Jacek Nawrocki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2010
36. okładka Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 2 / red. nauk. Jacek Nawrocki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2010
37. okładka Water chemistry : green science and technology of nature's most renewable resource / Stanley E. Manahan. Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2011