Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Wypożyczenia. Zamówienia publikacji-ksero, skany

Zamawianie art. z czasopism (ksero, skany) zob.  http://www.bu.umk.pl/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

  1. Do korzystania z Biblioteki upoważnia elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Główną.
  2. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać z księgozbioru wyłącznie w czytelni, po okazaniu dowodu tożsamości.
  3. W pierwszej kolejności Biblioteka Wydziału Chemii wypożycza książki pracownikom i studentom Wydziału Chemii. Osobom z innych pokrewnych kierunków w miarę możliwości.
  4. Obowiązują limity na liczbę książek i okres wypożyczenia zależne od statusu czytelnika:
 

limit książek

 limit czasowy

studenci

15

30 dni

doktoranci

30

3 miesiące

pracownicy naukowi

50

12 miesięcy

Wszyscy czytelnicy mają możliwość 6 krotnego przedłużenia terminu wypożyczenia książek. Przekroczenie powyższych limitów wiąże się z opłatą naliczaną automatycznie przez system elektroniczny 30 gr. za książkę dziennie.

WAŻNE: Sprawdzaj swoje konto! Czytaj e-maile!

REGULAMINY udostępniania zbiorów więcej zobacz  http://www.bu.umk.pl/regulaminy

Warto odwiedzić