Biblioteka - Wydział Chemii     

rok założenia Biblioteki - 1971       

 

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

od 1 października 2020r.

Zasady funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej

od 1 października 2020 r.

Zasady ogólne:

 1. Od 1 października 2020 r, uruchamia się w pełnym zakresie działanie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.

 2. Biblioteki obsługują wszystkich użytkowników zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Ze względów bezpieczeństwa, Czytelnicy wchodząc do bibliotek zobowiązani są podać obsłudze niezbędne dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego (podstawa prawna: p. 6.1 d ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

 4. Na terenie bibliotek Czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Zdjęcie osłony możliwe jest w momencie zajęcia miejsca przy stoliku.

 5. Przed wejściem do bibliotek należy odkazić ręce płynem dezynfekującym.

 6. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do doraźnych poleceń obsługi, szczególnie w kwestiach związanych z reżimem sanitarnym.

 7. Ustala się indywidualnie dla każdej z bibliotek limit osób jednocześnie przebywających w przestrzeniach bibliotecznych.                                                                                                              

 8. Biblioteka Wydziału Chemii - limit 15 osób.

 9. Czytelników przejawiających symptomy infekcji prosi się o niekorzystanie osobiście z bibliotek.

 10. Uruchomione od 1 października usługi nie ograniczają dotychczasowych możliwości Czytelnika w zakresie korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.bu.umk.pl oraz www.biblio.cm.umk.pl.

 11. Książki zwrócone z zewnątrz do bibliotek poddane będą 72 godzinnej kwarantannie. Po upływie kwarantanny książki zostaną zdjęte z kont czytelników.

 

Warto odwiedzić