WNoPiB logo małe

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Zasady funkcjonowania BU UMK

 
 

 "Załącznik do zarządzenia Nr 259 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2020r.

Zasady funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej

od 1 grudnia 2020 r. 

Zasady ogólne:

1.Od 1 grudnia2020 r, uruchamia się w pełnym zakresie działanie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UMK.

2.Biblioteki obsługują użytkowników zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

3.Ze względów bezpieczeństwa, Czytelnicy wchodząc do bibliotek zobowiązani są podać obsłudze niezbędne dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego (podstawa prawna: p.6.1 d ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólnerozporządzenie o ochronie danych: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

4.Na terenie bibliotek Czytelników obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

5.Przed wejściem do bibliotek należy odkazić ręce płynem dezynfekującym.

6.Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do doraźnych poleceń obsługi, szczególnie w kwestiach związanych z reżimem sanitarnym.

7.Ustala się indywidualnie dla każdej z bibliotek limit osób jednocześnie przebywających w przestrzeniach bibliotecznych. Limit ten nie może przekroczyć: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni, nie licząc bibliotekarzy...

8.Czytelników przejawiających symptomy infekcji prosi się o niekorzystanie osobiście z bibliotek. W przypadku pilnego skorzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej takich osób, Biblioteka Główna lub Biblioteka Medyczna dostarczą w miarę możliwości na podanyadres e-mail wersjęelektroniczną wskazanych publikacji(do 50 stron). Zamówienie należy przesłna adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Biblioteka Główna) i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Biblioteka Medyczna). W przypadku studentów, doktorantów, pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika usługa ta zostanie wykonana nieodpłatnie. Użytkowanie kopii cyfrowych może odbyć się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.Uruchomione od 1 grudnia usługi nie ograniczają dotychczasowych możliwości Czytelnika w zakresie korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.bu.umk.pl oraz www.bm.cm.umk.pl.

10.Książki zwrócone z zewnątrz do bibliotek poddane będą 72 godzinnej kwarantannie. Po upływie kwarantanny książki zostaną zdjęte z kont czytelników."

Zasady szczegółowe dotyczące poszczególnych bibliotek na stronie:

file:///C:/Users/Epsilon4/AppData/Local/Temp/ZR.259.2020%20-%20za%C5%82..pdf

 

Biblioteka Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie poniedziałek –   piątek:  8.00 13.30.

 

 

 

Tydzień Bibliotek 2020

upłynął pod hasłem:

„Zasmakuj w bibliotece”.

W ramach akcji bibliotekarze WNoPiB wzięli udział
w 6-tygodniowym kursie:

„Archipelag pokoleń 2020”

https://kursy.archipelagpokolen.pl/archipelag-pokolen-2020-2/

oraz w ramach współpracy nawiązanej w czasie kwarantanny

uczyli się od bibliotekarzy filii GBP w Milinie,

jak efektywnie wykorzystać czas wolny :)

https://www.facebook.com/pg/Filia-w-Milinie-1579256309000076/about/?ref=page_internal

 

Zapraszamy do korzystania z pełnotekstowych dostępów
do książek elektronicznych

znajdujących się na platformach NASBI oraz IBUK Libra:

  • NASBI poza książkami elektronicznymi oferuje także dostęp online do kursów wideo oraz audiobooków z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR,
    nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

  • IBUK Libra to wielodziedzinowa platforma książek elektronicznych.

Na platformach NASBI oraz IBUK Libra istnieje możliwość
zgłaszania swoich propozycji zakupu poprzez ikonki:

„Zaproponuj zakup” lub „Zgłoś bibliotece”.

Czekamy na Państwa propozycje!

 

 

 

Sesja z NASBI i IBUK Libra

Trwa sesja. W przygotowaniach do egzaminów i zaliczeń pomocne mogą być m. in. bazy NASBI i IBUK Libra dostępne w Czytelni online https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online Biblioteki Uniwersyteckiej.


NASBI oferuje pełnotekstowy dostęp online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR, nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

Pozwala również na składanie propozycji zakupu publikacji. Wystarczy na platformie NASBI kliknąć na ikonę koperty „Zamów w bibliotece”, aby zgłosić prośbę o zakup wybranej e-książki. Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Więcej informacji: https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online/-/asset_publisher/QWNt0Ejw9T3k/content/nasbi

IBUK Libra to dostęp pełnotekstowy do książek elektronicznych z wielu dziedzin polskich wydawnictw, tj.: PWN, Wydawnictw Lekarskich PZWL, Wolters Kluwer, wydawnictw akademickich i innych.
Szczegóły: https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online/-/asset_publisher/QWNt0Ejw9T3k/content/ibuk

Wiedza on-line bezpłatny dostęp do elektronicznych wydań

 

Ogólnopolski projekt „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, zorganizowany został przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

UWAGA!!

Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki udziałowi w programie Związku Banków Polskich pt. "Wiedza on-line", otrzymują bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących wydań pism:

  • "Miesięcznik Finansowy BANK",
  • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • "Kurier Finansowy",
  • "Finansowanie Nieruchomości",
  • "Europejski Doradca Samorządowy".

 

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu wystarczy zrejestrować się na stronie www.aleBank.pl i otrzymać dostęp do:

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy tych uczelni, które już włączyły się do Programu mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, korzystając z odpowiedniego linku "zarejestruj się".

Prosimy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji: "Student", "Nauczyciel akademicki" lub "Słuchacz studiów podyplomowych"

Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki Summon!

Szanowni Czytelnicy,

zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki Summon!

Summon umożliwia szybkie przeszukiwanie i docieranie do potrzebnych zasobów bibliotecznych, zarówno elektronicznych jak i drukowanych. Summon poprzez jedno okienko wyszukiwania umożliwia jednoczesne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, biblioteki cyfrowej, repozytorium, zasobów licencjonowanych (książek i czasopism elektronicznych) dostępnych w czytelni online jak również zasobów umieszczonych w sieci na zasadach wolnego dostępu. Rezultaty przedstawiane są w postaci jednej listy, którą zawsze rozpoczynają odesłania do publikacji w katalogu bibliotecznym.

Summon w BU UMK

Zaletą Summona jest szereg funkcji pozwalających z góry ograniczyć listę rezultatów do najbardziej odpowiadających oczekiwaniom czytelnika, np. poprzez wykluczenie konkretnych typów publikacji, wskazanie przedziału czasowego publikacji czy preferowanego języka dokumentu. Wpisując interesujące zagadnienie w okienku wyszukiwawczym, czytelnik może mieć gwarancję iż lista rezultatów obejmuje wszystkie dostępne w danej chwili zasoby, oferowane przez Bibliotekę

checkZapraszamy do korzystania! Dostęp: http://umkpl.summon.serialssolutions.com/

Zapraszamy do Czytelni online Biblioteki Uniwersyteckiej

Strona 1 z 2

Warto odwiedzić