Biblioteka Katedry Historii Sztuki i Kultury

rok założenia 2001

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania  (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlineZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KATEDRY HISTORII SZTUKI I KULTURY

 

I. CZYTELNIA

1. Korzystać mogą wszyscy za okazaniem:
a)doktoranci KHSiK ? ważnej karty bibliotecznej Biblioteki KHSiK,
b)studenci KHSiK ? ważnej karty bibliotecznej Biblioteki KSHiK (lub legitymacji studenckiej),
c)studenci innych wydziałów ? ważnej legitymacji studenckiej,
d)inne osoby ? dowodu tożsamości.

2. Wstęp do czytelni bez płaszczy, posiłków i napojów!!!

3. Książki wnoszone do czytelni należy wpisywać do zeszytu.  

4. Warunkiem korzystania w czytelni z księgozbioru jest wypisanie rewersu.

5. Rewersy należy wypełniać dokładnie i czytelnie.

6. Zabrania się samodzielnego wstawiania książek na półki !!!

7. Po skorzystaniu z książki należy ją odłożyć na miejsce wskazane przez bibliotekarza.

II. WYPOŻYCZALNIA


1. Wypożyczać do domu mogą tylko pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Katedry Historii Sztuki i Kultury.
2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczenia jest aktualna karta biblioteczna.
3. Czas wypożyczenia określony w regulaminie.
4. Nie wypożycza się:
a)książek z księgozbioru podręcznego,
b)wydawnictw seryjnych,
c)czasopism,
d)książek wydanych przed 1945 rokiem,
e)książek unikatowych bez względu na rok wydania,
f)ksiąg pamiątkowych.

Warto odwiedzić