Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2019

syg. 4230 Molski Aleksander (mgr) Moduł generacji i integracji trajektornii ruchu z organiczeniem zrywu zaimplementowany w systemie czasu rzeczywistego LINUX RATAI

syg. 4231 Amtmański  Wojciech (inż.) Implementacja algorytmów wykrywania krawędzi w obrazach tomograficznych na karty graficzne z wykorzystaniem technologii CUDA

syg. 4232 Pyzik Tomasz (inż.) Autonomiczny robot jeżdżący z zachowaniem zdefiniowanym przez użytkownika       +CD-rom

syg. 4233 Bałos Tomasz (inż.) Modernizacja stanowiska dydaktycznego przeznaczonego do regulacji poziomu płynów

syg. 4234 Nikodem Dawid (inż.) Oprogramowanie i uruchomienie systemu sterującego protezą ręki

syg. 4235 Pchełka Krzysztof (inż.) Uruchomienie i oprogramowanie napędu DC ze sterownikiem Beckhoff EL7342

syg. 4236 Mazurek Rafał (inż.) Sterownik silnika BLDC

syg. 4237 Bartela Paweł (inż.) Budowa stanowiska z serwonapędem DC

syg. 4238 Twarogowsk Arturi (inż.) Układ do redukcji szumów w światłowodzie

syg. 4239 Krzywdziński Marcin (lic.) Populacja słabych, zwartych AGN-ów - przygotowanie próbki obserwacyjnej       +CD

syg. 4240 Szalkowski Marcin (dr) Optymalizacja funkcji fotosyntetycznych centrów reakcyjnych poprzez sprzężenie z plazmowo aktywnymi nanostrukturami metalicznymi                                                                                           Toruń 2018

syg. 4241 Grzelak Justyna (dr) Zwiększenie odpowiedzi optycznej w podczerwieni organicznych polimerów w nanostrukturach hybrydowych                                                                                                                                        Toruń 2018

syg. 4242 Boiński Jan (inż.) Projekt demonstratora do smulacji procesów technologicznych na bazie sterownika LOGO! 8

syg. 4243 Jakubczyk Michał (inż.) Sterowanie zrealizowane w oparciu o sygnały elektromiograficzne EMG

syg. 4244 Sobucki Michał (inż.) Realizacja odbiornika SDR

syg. 4245 Gierlasiński Paweł (inż.) Aplikacja  wspomagająca zarządzanie egzaminami na WFAiIS               Toruń 2012

syg. 4246 Finc Karolina (dr) Dynamics and plasticity of human brain functional network during working memory task performance

syg. 4247 Siudzińska Katarzyna (dr) Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels

syg. 4248 Wojciechowska Weronika (mgr) Stanowisko laboratoryjne do badań charakterystyk czujników zbliżeniowych

syg. 4249 Przydział Arkadiusz (mgr) Stanowisko dydaktyczne - badanie charakterystyk dynamicznych czujników temperatury

syg. 4250 Kaczan Mateusz (mgr) Zastosowanie komputera przemysłowego Beckhoff w aplikacjach wykorzystujacych moduły szybkich wejść/wyjść cyfrowych

syg. 4251 Wiśniewski Maciej (mgr) Datowanie średniowiecznej cegły - studium porównawcze różnych technik pomiarowych

syg. 4252 Orczykowski Daniel (mgr) Sterowanie wieloosiowe maszyną z napędami liniowymi z wykorzystaniem komputera PC

syg. 4253 Nagórny Bartłomiej (dr) Podwójna pułapka magneto-optyczna dla atomów rtęci i rubidu

syg. 4254 Kulik Andrzej J. (dr) Rozwój metod szybkiej lokalizacji pomiarów rozpoznawania molekularnego przy zastosowaniu  mikroskopii sił atomowych

syg. 4255 Rozwadowski Oskar (mgr) Alternatywne sposoby pomiaru zużycia energii mechanicznego układu wentylacyjnego

syg. 4256 Staniszewska Teresa (mgr) Analiza numeryczna wzmocnienia plazmonowego w układach nanocząstek metalicznych

syg. 4257 Tylman Sławomir (mgr) Modernizacja interfajsu użytkownika układu sterowania numerycznego maszyn CNC

 

Warto odwiedzić