Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2000

syg. 2298 Targowski Piotr (hab.) Kinetyka fluktuacji uporządkowania membrany fosfolipidowej

syg. 2299 Bała Piotr (hab.) Teoretyczne badania dynamiki procesu tunelowania                                                        Toruń 1999

syg. 2300 Toumazet Frèdèric (dr) Combnatorial algorithms for non compact Lie groppsrelevant to physics            Marnr-la-Vallèe,  Toruń 1999

syg. 2301 Jurgielewicz Joanna (lic.) Zjawiska rezonansowe                                                                                  Toruń 1999

syg. 2302 Zawadzki Robert (mgr) Fiber applications in PCI and OCT

syg. 2303 Obermüller Bartosz (mgr)PComparision of two light modulators used in interferometry and OCT

syg. 2304 Abdalla Mustafa M. (mgr) Deposition and structure analysis of CVD - diamond films

syg. 2305 Przgiętka Krzysztof (dr) Naturalna termoluminescencja

syg. 2306 Bukowska Katarzyna (lic.) Modele budowy atomu

syg. 2307 Babiarz Katarzyna (mgr) Modelowe badanie jonizacji powyżej progu złożonymi impulsami laserowymi

syg. 2308 Rezmerska Anita (mgr) Rola widma ciągłego w procesach przenoszenia populacji w polu silnego promieniowania laserowego

syg. 2309 Kołłupajło Maria Joanna (mgr) Profile funkcji wzbudzenia dla zderzeń promienistych

syg. 2310 Pawlas Adam (mgr) Kalibracja spektrometru promieniowania gamma

syg. 2311 Michalska Agnieszka (mgr) Pakiety falowe dla różnych typów oscylatorów

syg. 2312 Radtke Marcin (mgr) Zastosowanie sond fluorometrycznych do oceny skuteczności odtłuszczania powierzchni

syg. 2313 Kowalska Anna (mgr) Wielofotonowa jonizacja jako zależne od czasu tunelowanie

syg. 2314 Szatkowski Jacek (dr) Otrzymywanie i charakteryzacja mieszanych kryształów półprzewodnikwych II-VI

syg. 2315 Osiński Grzegorz (dr) Pomiary polaryzowalności wzbudzonych atomów cynku i kadmu w staqnach (us, up)3P1

syg. 2316 Wierzbowska Małgorzata (dr) FAb initio calculations for the adsorption of oxygen and potassium on the Cr2O3(0001) surfice

syg. 2317 Pestka Grzegorz (dr) Relatywistyczne sformuowanie metody funkcji skorelowanych

syg. 2318 Flis Krzysztof (mgr) Komputerowa identyfikacja i rekonstrukcja układu regulacji równowagi postawy

syg. 2319 Bosek Maciej (mgr) Numeryczna analiza struktury energetycznej kropki kwantowej z domieszką donorową w polu magnetycznym

syg. 2320 Grąbczewska Beata (lic.) Zastosowanie elektronowego rezonansuparamagnetycznego w biofizyce

syg. 2321 Przemysław Nowak (lic.) Detektor fazoczuły

syg. 2322 Szablewska Anna (mgr) Bilans energii promieniowania w atmosferze ziemskiej

syg. 2323 Wadowski Marek (mgr) Otrzymywanie monokryształów grupy II-Vi metodą transportu gazowego

syg. 2324 Andersohn Monika (lic.) Pomiary charakterystyki I-V złącz metal-półprzewodnik (omowość kontaktów)

syg. 2325 Romanowski Michał (mgr) Przestrzenie Poissona - współczesne modele przestrzeni stanów

syg. 2326 Olkiewicz Anna (lic.) Elementy mikroelektroniki i techniki cyfrowej - sygnały i kody - wprowadzenie w gimnazjum

syg. 2327 Białaszewski Przemysław (lic.) Wykorzystanie efektu Dopplera w nauce i technice

syg. 2328 Korzeniowska Urszula (lic.) Przewodnictwo zmiennoprądowe skóry

syg. 2329 Rebain Marek (lic.) Pomiar tenperatury przypomocy komputera

syg. 2330 Zientara Marcin (mgr) Radio i fotoluminescencja kryształów granatu domieszkowanych jonem Cr3+

syg. 2331 Brudnicki Tomasz (mgr) Metoda "wydłużenia czasu zderzoweniowego" wyznaczania rezonansu

syg. 2332 Majewska Joanna (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i oscylacyjnych widm ramanowskich i w podczerwieni cząstek typu XPR1, R2, R3 (X=0, S; R1, R2, R3=F, Cl. Br)

syg. 2333 Agnieszka Mularska (mgr) Badania kwantowo-mechaniczne struktury i oscylacyjnych widm w podczerwieni cząstek NH3, PH3, ASH3 i ich halogenopodobnych

syg. 2334 Komorek Marcin (mgr) Holografia syntetyczna

syg. 2335 Kufel Artur (mgr) Wpływ deuterowania na oscylacyjne widma w podczerwieni metanu, silanu, germanu i ich halogenopodobnych

syg. 2336 Warakomski Maciej (lic.) Wyznaczanie składu chemicznego cienkich warstw metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2337 Dziemidowicz Tomasz (lic.) Wyznaczanie współczynnika załamania metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2338 El Fakhri Salem Omar Saeed (mgr) Deposition and structure analysis of CVD - diamond films

syg. 2339 Narloch Justyna (mgr) Wpływ ruchów termicznych dronin luminezujących na anizotropię emisji

syg. 2340 Stawarz Marcin (lic.) Szybki multiwibrator do skalowania zapisu z oscyloskopu próbującego

syg. 2341 Domański Krzysztof (lic.) Sposoby wyznaczania współczynnika mocy dla odbiorników nieliniowych

syg. 2342 Jarosz Tomasz (lic.) Rejestracja czasowa przebiegów napięciowych

syg. 2343 Wysocki Marek (lic.) Atom w polu magnetycznym

syg. 2344 Balon Adam (lic.) Wyznaczanie defektów z głębokimi poziomami w półprzewodnikach metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 2345 Bański Patryk (lic.) Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych przetwornika elektrohydraulicznego

syg. 2346 Zglenicki Marcin (lic.) Wirtualny przyrząd di sterowania silnikiem krokowym

syg. 2347 Staszkiewicz Elżbieta (mgr) Metody geometrii Riemanna w termodynamice

syg. 2348 Stempnik Andrzej (lic.) Badanie widm absorpcji porowatych szkliw borowo-krzemowych w podczerwieni

syg. 2349 Dyjeciński Bartosz (lic.) Widma absorpcyjne w półprzewodnikach

syg. 2350 Korzeniewski Tomasz (lic.) Kinetyka fotoprzewodnictwa

syg. 2351 Janowski Przemysław (lic.) Wirtualny przyrząd do pomiaru częstotliwości i okresu

syg. 2352 Dymiński Jacek (lic.) Dyfrakcja promieni rentgrnowskich na kryształach

syg. 2353 Mrówczyńska Małgorzata (mgr) 1245 + 676 - przykład skrajnie zwartej struktury w AGN-ach

syg. 2354 Makarewicz Artur (lic.) Atom wodoru w modelach Bohra, Schrödingera i Diraca

syg. 2355 Sikora Tomasz (mgr) Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG             Warszawa-Toruń

syg. 2356 Łotecki Piotr (lic.) Przetwornik częstotliwość - napięcie

syg. 2357 Smyl Janusz (mgr) 12-bitowy przetwornik nanlogowo-cyfrowy dla systemu EURO, zrealizowany z wykorzystaniem struktur programowych CPLD

syg. 2358 Tomasiewicz Mariusz (lic.) Generator przebiegów prostokątnych w systemie SC

syg. 2359 Gurski Maciej (lic.) Program w Lab View sterujący pomiarami charakterystyk stanu wzbudzonego (ESA)

syg. 2360 Pius Sławomir (mgr) Powierzchniowy rozkład luminescencji krzemu porowatego

syg. 2361 Stelmach Marcin (lic.) Interferometryczny pomiar grubości warstw

syg. 2362 Trześniowski Amadeusz (lic.) Wyznaczanierozkładu powierzchniowego oporności warstw PbSe/Si

syg. 2363 Zieliński Michał (lic.) Wyznaczanie grubości warstw dwutlenku krzemu metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2364 Soszyński Sławomir (lic.) Teoria komputerów kwantowych

syg. 2365 Majewska Karolina (lic.) Zależność wskazań detektora półprzewodnikowego od temperatury i kąta padania promieniowania

syg. 2366 Miszta Przemysław (lic.) Wykorzystanie densytometru laserowego do oceny jakości pola promieniowania jonizującego. Kontrola jakości w radioterapii.

syg. 2367 Kranz Tomasz (lic.) Wyznaczanie przerwy energetycznej półprzewodników z widm fotoodbicia

syg. 2368 Flak Marcin (lic.) Pomiar rezystyconości warstw otrzymywanych metodą ablacji PbSe/Si

syg. 2369 Falkowska Kamilla (lic.) Promienie Roentgena

syg. 2300 Czech Ryszard (lic.) Zastosowanie magistrali GPIB w doświadczeniu laboratoryjnym

syg. 2371 Dylik Włodzimierz (mgr) Właściwości i zastosowanie ciekłych kryształów

syg. 2372 Dziawa Piotr (lic.) Półprzewodnikowe lasery "Niebieskie" na związkach A II- - BVI

syg. 2373 Borszewski Łukasz (lic.) Przewodność metali w funkcji temperatury

syg. 2374 Rusek Zbigniew (lic.) Pomiary grubości warstw metodą odbiciową

syg. 2375 Kawczyński Krzysztof (lic.) Pomiar przewodnictwa cienkich warstw PbSe metodą czterech sond

syg. 2376 Jankowski Krzysztof (lic.) Układ kalibracyjny do czujników temperaty

syg. 2377 Trzeciak Julian (lic.) Mapowanie X-Y. Wyznaczanie grubości warstw

syg. 2378 Krzemiński Arkadiusz (lic.) Przetwornik sigma-delta

syg. 2379 Nowicki Marek (lic.) Przetwornik napiecia na częstotliwość

syg. 2380 Mężykowski Rafał (lic.) Pomiar niestacjonarnej fotopojemności

syg. 2381 Zduniak Mateusz (lic.) Metody graficzne w szczególnej teorii wzgledności

syg. 2382 Rejs Sylwester (lic.) Pomiar widm elektroluminescencji metodą zliczania fotonów

syg. 2383 Rzymski Sebastian (lic.) Klasyczne źródła energii i ich oddziaływanie na środowisko

syg. 2384 Żebrowski Krzysztof (mgr) Potencjał optyczny 2-go rzędu dla rozpradzania elektronu na atomie wodoru

syg. 2385 Gahbler Marcin (lic.) Liniowy sterownik temperatury

syg. 2386 Klimczak Maciej (lic.) Pomiary częstotliwości

syg. 2387 Wilk Anna (lic.) Atom wodoru i obiekty wodoropodobne

syg. 2388 Śmigielski Jarosław (lic.) Pomiary tensometryczne

syg. 2389 Żebrowski Sławomir (lic.) Zjawisko fotoelektryczne

syg. 2390 Biskup Małgorzata (lic.) Dyspersja światła

syg. 2391 Kośmiński Krzysztof (lic.) Przyrząd wirtualny do sterowania krtani RBR i UBR

syg. 2392 Zduniak Anna (lic.) Elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości - badania osób z cukrzycą i otyłością

syg. 2393 Paczewska Sylwia (lic.) Wpływ kinezyterapii na parametry EKG

syg. 2394 Szymański Artur (mgr) Projekt aparatury do pomiaru widm wzbudzenia fotoluminescencji

syg. 2395 Trędowski Paweł (mgr) Interferometria holograficzna

syg. 2396 Witkowski Dariusz (lic.) Półrzewodnikowe czujniki gazów

syg. 2397 Łaska Tomasz (lic.) Nadprzewodnistwo - zastosowanie w tomografie NMR

syg. 2398 Wiśniewski Marek (lic.) Pojęcie sprzężenia zwrotnego i jego rola w zjawiskach fizycznych

syg. 2399 Gniuchowski Krzysztof (lic.) Analiza widma gęstości sygnału EKG

syg. 2400 Kołodziejski Krzysztof (lic.) Analiza EEG w poszczególnych fazach snu

syg. 2401 Pachnik Leszek (lic.) Projekt i wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim

syg. 2402 Kłodziński Karol (lic.) Pomiar prędkości obrotów

syg. 2403 Krzemień Hubert (lic.) Fotopowielacz - podstawy fizyczne i zastosowania

syg. 2404 Krzyżak Magdalena (mgr) Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofena

syg. 2405 Kardasz Tomasz (mgr) Porównanie pomiarów absorpcji w stanie wzbudzonym metodą impulsową i fazoczułą

syg. 2406 Staniszewski Adam (lic.) Techniki pomiarowe w spektroskopii

syg. 2407 Zduniak Jarosław (lic.) Pomiar odcinka czasowego przy wykorzystaniu linii opóźniający

syg. 2408 Duszyński Dariusz (lic.) Czytnik kodów paskowych

syg. 2409 Pańka Łukasz (lic.) Wahadło podwójne jako układ chaotyczny i model posturograficzny

syg. 2410 Szczepaniak Dariusz (lic.) Wykorzystanie grafiki komputerowej w wizualizacji układów bimolekularnych           +CD-rom

syg. 2411 Kołodziejczak Iwona (mgr) Zarys mikroskopowej teorii efektu Meissnera

syg. 2412 Sawczuk Piotr (lic.) Wzrokowe potencjały wywołane

syg. 2413 Wójcik Leszek (hab.) Badania reakcji jonowo-molekularnych metodami nisko i wysokociśnieniowej spektrometrii mas                                                                                                                                                                                                              Lublin 1999

syg. 2414 Szaran Janina (hab.) Frakcjonowanie izotopów węgla i siarki między roztworem wodnym a fazą gazową CO2 i   H2S                                                                                                                                                                                                               Lublin 1999

syg. 2415 Nowak Zbigniew (lic.) Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w polikrystalicznym diamencie

syg. 2416 Zasadowski Marek (lic.) Implementacja liczników synchronicznych i asynchronicznych w układach CPLD z wykorzystaniem języka VHDL

syg. 2417 Matuła Bartłomiej (lic.) Przyrząd wirtualny do pomiaru ciśnienia

syg. 2418 Kasprzak Sławomir (mgr) Badanie dynamiki drobin Van der Waalsa metodą sztucznego kanału zderzeniowego. Stany związane

syg. 2419 Klugier Jarosław (lic.) Efekt de Haasa - van Alphena i Halla

syg. 2420 Matulewski Jacek (dr) Kontrola i blokowanie fotojonizacji modelowych układów atomowych

syg. 2421 Mądry Jacek (mgr) Badanie widm sonoluminescencji

syg. 2422 Szilakowski Radosław (mgr) Dynamika kwantowa elektronu w supersieciach

syg. 2423 Romanowski Andrzej (mgr) Metody wariacyjne w termodynamice stanów nierównowagi

syg. 2424 Fulara Jan (hab.) Pochodzenie rozmytych linii międzygwiazdowych                                                     Warszawa 2000

syg. 2425 Dąbrowska Monika (mgr) Klasyfikacja danych obrazowych w badaniach okulistycznych

syg. 2426 Koralewski Tomasz (mgr) Pomiar grubości warstw epiksjalnych metodą sprzężonego pryzmatu

syg. 2427 Adwent Mariusz (mgr) Badanie defektów o głębokich poziomach w strukturze krzemu porowatego metodą zaniku niestacjonarnej pojemności

syg. 2428 Andrzejczyk Piotr (lic.) Samochód i środowisko

syg. 2429 Sobociński Rafał (mgr) Widma sonoluminescencji jednopęcherzykowej (SBSL)

syg. 2430 Witocha Adam (mgr) Zależność zmiany promienia pęcherzyka powietrza od czasu w sonoluminescencji jednopęcherzykowej

syg. 2431 Murawski Mariusz (mgr) Kinetyka luminescencji cienkich warstw pSi

syg. 2432 Jurkowski Jacek (dr) Przekształcenia kontaktowe i ich zastosowania w termodynamice procesów równowagowych

syg. 2433 Firszt Franciszek (hab.) Luminescencja mieszanych kryształów Zn1-xMgxSe

syg. 2434 Grochowski Maciej (mgr) Obliczenia wzmocnienia optycznego w jonach metali przejściowych w matrycy krystalicznej i szklanej

syg. 2435 Celmer Jarosław (lic.) Otrzymywanie kryształó i ich zastosowania

syg. 2436 Dąbkowski Adam (lic.) FInterkalaty grafitowe EPR interkalacyjnych związków grafitu z CrO3

syg. 2437 Łukasiak Zbigniew (dr) Spektroskopia czasowo-rozdzielcza struktur niskowymiarowych krzemu porowatego

syg. 2438 Pasiński Adam Piotr (dr) Spektroskopia wysoko wzbudzonych stanów NO2

syg. 2439 Targowski Piotr (hab.) Kinetyka fluktuacji i uporządkowania membrany fosfolipidowej

syg. 2440 Nowak Wiesław (hab.) Komputerowe modelowanie dynamiki białek transportowych i ich oddziaływań z ligandami

syg. 2441 Nelke Arkadiusz (lic.) Fluktuacje w układach fizycznych - równanie Langevina

syg. 2442 Szymczak Agnieszka (mgr) EPR we włóknach węglowych

 

Warto odwiedzić