Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2018

syg. 4184 Wiśniewski Marcin (inż.) Mikroprocesorowy sterownik modułu chłodzenia powietrza

syg. 4185 Tylman Sławomir (inż.) Sterownik cyfrowych czujników temperatury MAX 31855                                           +CD

syg. 4186 Pankiewicz Marcin (inż.) Układ sterowania CNC maszyn z napędami skokowymi

syg. 4187 Karbowniczek Łukasz (inż.) Projekt systemu kontroli parkingowej dla WFAiIS UMK

syg. 4188 Przydział Arkadiusz (inż.) Układ regulacji mocy przepływowego podgrzewacza wody - sterowanie adaptacyjne

syg. 4189 Szczepankowski Jakub (inż.) Przenośne stanowisko dydaktyczne ze sterownikami LOGO

syg. 4190 Zagrodzki Paweł (inż.) Przenośny demonstrator stosowania maszyny do cięcia drutu

syg. 4191 Orczykowski Daniel (inż.) Układ do diagnostyki magistrali EtherCAT

syg. 4192 Kaczan Mateusz (inż.) Aplikacja SCADA dla stanowiska dydaktycznego ze sterownikiem PLC Simens S7-1500

syg. 4193 Puczkielewicz Julia (inż.) Wyznaczanie funkcji autokorelacji metoda pośrednia -aplikacja komputerowa w śrosowisku Matlab

syg. 4194 Baran Piotr (inż.) Układ do pomiaru przyspieszeń i prędkości osi mechanicznych maszyn CNC

syg. 4195 Mularski Kamil (inż.) Komputerowe modelowanie oddziaływań między populacjami

syg. 4196 Kuchta Mateusz (inż.) Komputerowe modelowanie oddziaływań między populacjami

syg. 4197 Wojciechowska Monika (inż.) System automatycznego sterowania warunkami środowiskowymi w terrarium

syg. 4198 Cieślak Dawid (inż.) Układ sterowania maszyny przędzalniczej na bazie sterownika PLC XBC-DP4034

syg. 4199 Ziemkiewicz David (dr) Zjawiska falowe w ośrodkach o ujemnym współczynniku załamania                Toruń 2017

syg. 4200 Twardowska Magdalena (dr) Zredukowany tlenek grafenu jako akceptor energii w hybrydowych nanostrukturach fotosyntetycznych                                                                                                                                                                          Toruń 2017

syg. 4201 Nietz Kacper (inż.) Układ do pomiaru odkształceń osi mechanicznych maszyn CNC

syg. 4202 Tomaszewski Damian (inż.) Konstrukcja nanoamperomierza

syg. 4203 Jaranowska Daria (inż.)  Projekt systemu rejestrującego pobieranie i zwrot kluczy

syg. 4204 Kołakowski Szymon (inż.) Zastosowanie robota "haptic Device" w fizjoterapii

syg. 4205 Żerdziński Tomasz (inż.) Sterowanie manipulatorem EEZYbotARM MK2

syg. 4206 Adrian Urbaniak (inż.) Przenośne stanowisko dydaktyczne do sterowania temperaturą na bazie sterownika PLC Siemens S-7-1200

syg. 4207 Kompanowska Patrycja (inż) Stanowisko dydaktyczne z serwonapędem Baldor Microflex e100                   +CD

syg. 4208 Stachowski Maciej (inż.) Oprogramowanie układu sterowania CNC maszyn z napędami skokowymi na bazie układu BeagleBoard Black

syg. 4209 Siuba Dawid (inż.) Interfejs sprzętowy do układu sterowania CNC maszyn z napędami skokowymi na bazie układu Beagleboard Black

syg. 4210 Kowalski Tomasz (inż.) Realizacja układu sterowania silnikiem komutatorowym szeregowym

syg. 4211 Witkowski Szymon (inż) Opracowanie oraz budowa maszyny wielofunkcyjnej

syg. 4212 Seliwiak Mateusz (inż.) Opracowanie oraz budowa stanowiska do sterowania układem grzewczym

syg. 4213 Chwiałkowska Paulina (inż.) System zarządzania i utrzymania parametrów cyrkulacji, temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniach gospodarczych

syg. 4214 Chomicki Dariusz (inż.) Materiały azobenzenowe - właściwości optyczne

syg. 4215 Kryczka Szymon (inż.) Demonstrator do symulacji procesów technologicznych                                         +CD

syg. 4216 Mieszczańska Katarzyna (inż) Układ regulatora pH w zbiorniku                                                                +CD

syg. 4217 Dzwonkowski Adrian (inż.) Symulacja własności termicznych i mechanicznych rezonatora optycznego

syg. 4218 Zielak Wiktor (inż.) Opis i implementacja modułu SYMSON w procesie regulacji temperatury struktury układu programowalnego

syg. 4219 Ładóg Malwina (inż) Aerodynamika i prawo Benulli´ego - interaktywna animacja Flash

syg. 4220 Gatyński Radosław (inż) Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem Raspberry Pi i czujników zewnętrznych 

syg. 4221 Malinowski Paweł (inż.) Parametryczny model 3D przenośnika rolkowego w programie CAD

syg. 4222 Czerwiński Artur (dr) Applications of Selected Algebraic Methods to Quantum Tomography of Open Systems

syg. 4223 Rydzewski Jakub (dr) Rare-Event Sampling of Ligand Transport in Proteins

syg. 4224 Tułaza Bartosz (mgr) Modele trójwymiarowe wielobiegunowych mgławic planetarnych

syg. 4225 Sobiech Bogna  Małgorzata (mgr) Rola Fantomu fizycznego w weryfikacji planu leczenia w radioterapii stereotaktycznej

syg. 4226 Pakulska Patrycja (mgr) Pomiary dozymetryczne małych pól w teleradioterapii

syg. 4227 Matuszak Anna  (lic.) Pkreślenie kinetyki procesyu termoluminescencji w scyntylatorach i fosforach tlenkowych metodą zmiennej dswki promieniowania

syg. 4228 Paćkowski Piotr (inż.) Sterowanie interacyjne z uczeniem (ILC) z ograniczeniami na przyrosty sterowania

syg. 4229 Struk Paweł (inż.) Sterownik kotła na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym                                +CD - Rom

 

Warto odwiedzić