Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2004

syg. 2793  Górska Katarzyna (mgr) Identyczne cząstki a przyczynowa interpretacja mechaniki kwantowej

syg. 2794 Rzepecki Jarosław P. (mgr) Wpływ odstępstw od termicznego roazkładu elektronów ICM na efekt S-Z - podejście relatywistyczne

syg. 2795 Stróżecka Anna (mgr) Badanie wpływu pola elektrycznego na strukturę energetyczną i własności optyczne półprzewodnikowych kropek kwantowych

syg. 2796 Młodawski Krzysztof (mgr) Elementy mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej

syg. 2797 Sarbicki Gniewomir (mgr ) Geometryczny obraz trzech splątanych qubitów

syg. 2798 Wróblewski Jacek  (lic.) Fizyczne aspekty widzenia barwnego

syg. 2799 Chrapkowska Monika (lic.) Zastosowanie zjawiska magnetycznego rezonznsu jądrowego w nauce i technice

syg. 2800 Tomczyk Katarzyna (lic.) Zastosowanie transformaty Fouriera w OCT

syg. 2801 Dymerska Agnieszka (lic.) Opracowanie interaktywnych testów z fizyki z wykorzystaniem języków Java i HLML

syg. 2802 Kumkowski Adam (mgr) Stała grawitacji: od Cavendisha do współczesnych pomiarów

syg. 2803 Pułecka Marta Krystyna (mgr) Badanie struktury chemicznej warstwy przejściowej w gwiazdach węglowych

syg. 2804 Piątkowski Dawid (mgr) Własności spektralne prototypowych włókien optycznych aktywowanych neodymem. Mikrolasery  sferyczne  

syg. 2805 Danielewska Lucyna (mgr) Wydajność scyntylacji kryształów BGO i LSO do kamer PET

syg. 2806 Wójcik Jacek (mgr) Elipsometr spektroskopowy

syg. 2807 Ostrowski Radosław Hubert (inż.) Komputerowe sterowanie kontrolerem temperatury w pomiarze termoluminescencji

syg. 2808 Masiukiewicz Dorota (lic.) Fizyczne podstawy pozytonowej tomografii emisyjnej

syg. 2809 Mutrynowska Joanna  (mgr) Statystyczna analiza obrazów dna oka

syg. 2810 Bęczkowska Anna (mgr) Numeryczna analiza cyfrowych obrazów okulistycznych w dziedzinie częstotliwości

syg. 2811 Krzemień Hubert (mgr) Analiza obrazów cyfrowych w dziedzinie częstotliwości

syg. 2812 dtke Bartłomiej (lic.) Opis i układ ruchu w układach nieinercjalnych

syg. 2813 Noras Rafał (mgr) Kwantowy opis zderzeń atomowo-molekularnych w obecności zewnętrznego pola elektromagnetycznego

syg. 2814 Rumińska Monika (lic.) Fizyka zabawek

syg. 2815 Żochowska Agnieszka (lic.) Człowiek w środowisku elektromagnetycznym

syg. 2816 Dembowska Karina (lic.) Wykorzystanie oscyloskopu w doświadczeniach szkolnych

syg. 2817 Sokołowski Dymitrij (mgr) Multimedialna obudowa dydaktyczna działów: termodynamika i procesy cieplne

syg. 2818 Chudykowska Jolanta (mgr) Wyznaczanie parametrów plazmy wysokotemperaturowej w zastosowaniu do badań termojądrowych

syg. 2819 Nawrocka Kamila (mgr) Charakterystyka i zastosowanie wybranych scyntylatorów nieorganicznych

syg. 2820 Arłukowicz Marta (mgr) Komputerowy system zarządzania danymi medycznymi

syg. 2821 Stochmalski Michał (inż.) Podpis elektroniczny w teorii i praktyce

syg. 2822 Matusiak Halina (mgr) Nanotomografia fluorescencyjna: badanie funkcji rozkładu donor-akceptor metody FRET w układach z glukokinazą

syg. 2823 Kłosowiak Marta (lic.) Zastosowanie mikroskopu sił atomowych do badania skurczu mięśnia

syg. 2824 Okulewicz Krzysztof (mgr) Zjawisko transferu energii w kryształach granatu domieszkowanych jonami Cr3+ i Nd3+

syg. 2825 Izabela Nowak (lic.) Spektroskopia atomu pozytu

syg. 2826 Banaś Monika (lic.) Źródła światła

syg. 2827 Wysocki Kamil (mgr) Komputerowe sterowanie licznikiem Geigera-Müllera

syg. 2828 Walczak Małgorzata (lic.) Siła elektrodynamiczna i jej wykorzystanie

syg. 2829 Zakrzewski Tomasz (mgr) Transport ładunków przez układ sprzężonych kropek kwantowych z zależnymi od czasu parametrami

syg. 2830 Rutkowski Rafał (lic.) ZWyznaczanie współczynnika załamania i grubości warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2831 Woziński Aleksander (mgr) Transport indukowany szumem w układach z przestrzennie periodycznym potencjałem z losowo zmienianymi parametrami

syg. 2832 Kujawa Magdalena (lic.) Mechaniczne właściwości półprzewodników

syg. 2833 Pepłowski Łukasz (mgr) Komputerowe modelowanie aktywności enzymatycznej hydratazy nitrylowej - enzymu ważnego w biotechnologii

syg. 2834 Szołna Alicja (lic.) Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Obrazowanie guzó mózgu metodą tomografii NMR

syg. 2835 Zalewski Tadeusz (mgr) Metody szukania promotorów w sekwencjach DNA

syg. 2836 Kaczmarek Mariusz (mgr) Efekty sprzężenia w układach podwójnych samorosnących kropek kwantowych. Obliczenia metodą ciasnego wiązania

syg. 2837 Woźniak Błażej (lic.) Fizyczne podstawy tomografii rentgenowskiej

syg. 2838 Janus Sebastian (mgr) Niskotemperaturowa termoluminescencja wybranych materiałów scyntylacyjnych

syg. 2839 Michalska Ewelina (lic.) Prędkość światła

syg. 2840 Bożejewicz Piotr (inż.) Kontrola temperatury w kriostacie zalewowym azotowym przy pomocy układu mikroskpowego opartego na systemie euro

syg. 2841 Wiśniewska Katarzyna Joanna (mgr) Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej i analizy falkowej w posturografii

syg. 2842 Klamecki Dariusz (lic.) Jak uczyć o zjawiskach optycznych

syg. 2843 Sojka Agnieszka (lic.) Nauka i naukowcy. Stereotypy i fakty

syg. 2844 Woźniak Mikołaj (lic.) Monopole magnetyczne

syg. 2845 Michnicki Sławomir (lic.) Sieć komputerowa Ethernet w zastosowaniach przemysłowych

syg. 2846 Sawczuk Piotr (mgr) Badanie zjawiska Ramana w kryształach mieszanych CdBeZnSe

syg. 2847 Polanowska Anna (mgr) Komputerowe modelowanie wybranych reakcji tworzenia i rozpadu cząsteczki ozonu

syg. 2848 Komorowski Karol (inż.) Drgania gasnące i demonstracyjny układ elektroniczny

syg. 2849 Szwagierek Anna (mgr) Badanie prędkości przepływów metodą dopplerowską OCT

syg. 2850 Urbanowicz Adam (lic.) Chłodzenie i pułapkowanie optyczne

syg. 2851 Wyrosławski Robert (inż.)  Budowa, zasada działania i metody pomiaru parametrów głośników i zestawów głośnikowych

syg. 2852 Wydźgowski Leszek (mgr) Licznik energii elektrycznej z magnetorezystancyjnym czujnikiem prądu

syg. 2853 Strzelecki Janusz (mgr) Wpływ pola elektrycznego na sonoluminescencję jednopęcherzykową

syg. 2854 Kucharski Janusz (inż.) Pomiar temperatury przetwornikiem ADT 7411

syg. 2855 Podolak Robert (inż.) Właściwości elektryczne polimerów - zależność temperaturowa n, współczynnik idealności

syg. 2856 Szymaniak Marzena (inż.) Kinetyka fluorescencji układów fotoreaktywnych w roztworach

syg. 2857 Walczyk Łukasz (inż.) Zasilacz programowany z układem AD 5242

syg. 2858 Woronko Dariusz (inż.) Precyzyjny termostat z układem AD 7414

syg. 2859 Fenslan Tomasz (mgr) Depolaryzacja fluorescencji w membranach

syg. 2860 Kubik Piotr (inż.) Program narzędziowy pracujący w srodowisku Windows do testowania serwonapędów DC z kartą regulatorów położenia i prędkości typu UCNC5

syg. 2861 Kruszewska Joanna (inż.) Pomiar grubości i współczynnika załamania metodami odbiciowymi

syg. 2862 Grabarek Aurelia (inż.) Badanie widm absorpcji polimerów przewodzących

syg. 2863 Kuska Bartosz (inż.) Przewodnictwo zmiennoprądowe polimerów przewodzących

syg. 2864 Cąbrowski Przemysław (inż.) Pomiar oprności przeźroczystych warstw przewodzących metodą sondy czteropunktowej

syg. 2865 Woźniak Grzegorz (inż.) Ogniwa woltaiczne na bazie polimerów

syg. 2866 Walczak Michał (mgr) Zunifikowany zestaw modułów programowych Lab VIEW TM do sterowania eksperymentem

syg. 2867 Dubicki Radosław  (inż.) Pomiar temperatury i wilgotności czujnikiem SHT 71 firmy SENSIRION

syg. 2868 Rutkowska Monika (inż.) Pomiar oporności cienkich warstw metodą sondy czteropunktowej

syg. 2869 Pawlik Michał (inż.) Pomiar charakterystyk I-V struktur Al-CuPC-Al w zależności od oświetlenia i grubości warstwy

syg. 2970 Bałos Krzysztof (inż.) Przewodnictwo zmiennoprądowe struktur polimerowych

syg. 2871 Drzewiecka Anna (inż.) Interferencja światła w cienkich warstwach - wyznaczanie grubości warstw

syg. 2872 Maciejewska Edyta (inż.) Pomiar tunelowania optycznego w cienkich warstwach metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2873 Klejnowski Marcin (mgr) Tablica informacyjna jako serwer internetowy

syg. 2874 Bukowska Danuta (lic.) Półprzewodnikowe detektory światła

syg. 2875 Biernacki Andrzej (lic.) Sterowanie silnikiem krokowym napędzającymtarczę substratu w aparaturze do wytwarzania cienkich warstw metodą ablacji laserowej

syg. 2876 Mańczuk Bogumiła (inż.) Polimerowe ogniwa słoneczne

syg. 2877 Demianiuk Paweł (lic.)Widma fotoluminescencji poliwynylokarbazolu (PVK)

syg. 2878 Zieliński Marek(lic.)Stało i zmiennoprądowe przewodnictwo polimerów

syg. 2879 Kowalonek Damian(lic.) Stanowisko laboratoryjne z programowalnymi sterownikami PLC pracującymi w sieci, opracowanie oprogramowania demonstracyjnego

syg. 2880 Piątkowski Jakub P. (inż.) Modele inteligencji obliczeniowej dla zadań klasyfikacji danych: metody Bayesowskie

syg. 2881 Szmycińska Elżbieta (mgr) Zastosowanie rezonansu jądrowego w chemii i medycynie

syg. 2882 Szroeder Paweł  (dr) Własności elektronowe nanrurek węglowych

syg. 2883 Kaniecki Adrzej (mgr) Komputerowa tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 2884 Augustynowicz Roman (mgr) Resolver angular position and speed sensor based on a TMS320F2812 processor

syg. 2885 Szatkowski Arkadiusz (mgr) Wielowarstwowe organiczne ogniwa słoneczne

syg. 2886 Gazda Łukasz (lic.) Termoluminescencja i radioluminescsncja fluorków ziem alkaicznych

syg. 2887 Nowocieńska Anna (mgr) Termiczne gaszenie luminescencji związków metaloorganicznych

syg. 2888 Mydłowska Monika (lic.) Sztuczne oko - elektryczna symulacja kory wzrokowej

syg. 2889 Stanke Monika (dr) Zasada wariacyjna w teorii Diraca

syg. 2890 Czoków Jarosław (inż.) Dyskryminator stałofrakcyjny

syg. 2891 Gryko Paweł (mgr) Bezprzewodowa transmisja danych

syg. 2892 Nass Dominik (lic.) Pomiar niestascjonarnej pojemności

syg. 2893 Czachorowski Karol (mgr) Elektroluminescencjs polimerów i związków metaloorganicznych

syg. 2894 Banasiak Michał (mgr) Wyznaczanie parametrów struktur Latch-up metodami niestacjonarnej pojemności

syg. 2895 Stasiorowski Krzysztof (mgr) Admitacyjne i fotoadmintacyjne badanie struktur polimerowych i metaloorganicznych

syg. 2896 Jabłoński Krzysztof (inż.) Przewodnicrwo zmiennoprądowe polimerów przewodzących

syg. 2897 Kozłowska Hanna (mgr) Przegląd i weryfikacja metod analizy krzywych jarzenia

syg. 2898 Moś Daniel (mgr) Detektory promieniowania jonizyjącego

syg. 2899 Stankowski Maciej (inż.) Komputerowe modelowanie ruchu. Zagadnienie pogoni z ograniczeniem przyspieszenia

syg. 2900 Gazda Łukasz (lic.) Termoluminescencja i radioluminescencja fluorków ziem alkaicznych

syg. 2901 Dubrownik Łukasz (inż.) Pomiar przewodności elektrycznej przy użyciu elektrometru Keithly 6517 w środowisku LabVIEW

syg. 2902 Uszyński Karol (mgr) Kinetyka fotoprzewodnictwa ftalocyjaniny miedzi

syg. 2903 Drzycimski Jacek (lic.) Zjawiska typu upconversion w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich

syg. 2904 Lubomski Sławomir (inż.) Kalkulator adresów IP w zależności od maski sieci i podsieci przy wykorzystaniu środowiska Delphi

syg. 2905 Orłowski Sławomir (mgr) Komputerowe badanie procesu dyfuzji liganda wewnątrz matrycy białkowej z wykorzystaniem algorytmu LES

syg. 2906 Rutkowski Paweł (inż.) Wizualizacja danych przy pomocy sieci neuronowej i mapy samoorganizujące się

syg. 2907 Kurek Radosław Jan (inż.) Pomiar naoięcia elektrycznego przy użyciu multimetu metex M-4046A w srodowisku LabVIEW

syg. 2908 Filiński Piotr (mgr) Badanie widm fotoluminescencji prerlene-3,4,9,10-tertacarboxylic-3,4,9.10-dianhydride - PTCDA na podłożu krzemowym

syg. 2909 Kloska  Elżbieta (mgr) Wyznaczanie energetycznej zdolności rozdzielczej kryształów LSO: Ce na podstawie widm energetycznych

syg. 2910 Madaj Dariusz (mgr) Fotoluminescencja przewodzących polimerów: widma emisji PVK i PVKJ

syg. 2911 Wolny Tomasz (inż.) Wydziałowa studencka relacyjna baza danych w architekturze klinent-serwer

syg. 2912 Mazurek Mieczysław (mgr) Fotoabsorpcja polimerowych struktur kwantowych

syg. 2913 Czaplicki Robert (lic.) Własności optyczne warstw PUK badane z wykorzystaniem komputera

syg. 2914 Kotkowska Danuta (mgr) Badania kryształów: YAG: Pr pod kątem zastosowań do detekcji promieniowania γ w diagnostyce medycznej

syg. 2915 Kulińska Katarzyna (mgr) Parametry scyntylacyjne kryształów do kamer PET dla małych zwierząt

syg. 2916 Suwała Grzegorz (mgr) Własności optyczne cienkich organicznych warstw półprzewodnikowych

syg. 2917 ORatajczak Małgorzata (mgr) Nadciekłość helu w aspekcie strukturalnym

syg. 2918 Zalewski Tadeusz (mgr) Selekcja cech jako wspomaganie procesu klasyfikacji danych bioinformatycznych

syg. 2919 Sosna Juliusz (lic.) Sztuczna siatkówka

syg. 2920 Wilczewska Agnieszka (mgr) Metody stabilizacji lasera diodowego

syg. 2921 Siatka Marcin (lic.) Zjawiska elektryczne w atmosferze ziemskiej

syg. 2922 Marczak Kinga (inż.) Interfejs graficzny programu rozwiązującego równanie Poissona metodą SOR

syg. 2923 Wiśniewska Agnieszka (mgr) Oddziaływanie atomu w przybliżeniu trójpoziomowym z polem lasera

syg. 2924 Kloska Anna (mgr) Wyznaczanie wydajności scyntylacji kryształów LSO: Ce na podstawie widm energetycznych

syg. 2925 Krajnik Marcin (mgr) Termoluminescencyjne badania wybranych materiałów scyntylacyjnych opartych na BAF2

 

 

 

Warto odwiedzić