Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2017

syg. 4111 Garstecki Michał Krzysztof (mgr) Projekt, wykonanie i badanie drukarki 3D w topologii delta

syg. 4112 Chmielewski Aleksander (inż.) Analiza wytrymałościowa elementów mechanicznych

syg. 4113 Janowski Mateusz (inż.) Sterowanie bioniczną protezą ręki

syg. 4114 Fidler Mateusz (inż.) Proteza bioniczna ręki

syg. 4115 Majkót Benjamin (inż.) Układ sterowania wirtualnej maszyby na bazie sterownika PLC i ekranu dotykowego

syg. 4116 Gaida Paulina (inż.) Problem trzech ciał - interaktywna animacja w technologii Flash

syg. 4117 Szymański Paweł (inż.) Screenlet - nowości na arXiv

syg. 4118 Jeromin Jan Jakub (inż.) System automatycznej inspekcji optycznej

syg. 4119 Grala Mateusz (inż.) Dalmierz ultradźwiękowy - stanowisko laboratoryjne

syg. 4120 Szramowski Artur (inż.) Kalibracja modułu stymulacji wykorzystywanego w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji metodą zmiennej energii stymulacji (VES-OSL)

syg. 4121 Górniak Adam (inż.) System sterowania wieży chłodniczej wysokiej wydajności  + Cd-Rom + załącznik 2 i 4

syg. 4122 Pleskot Kamil (inż.) Eyetracker: aparatura i oprogramowanie

syg. 4123 Ostrowski Dawid (inż.) Zdalnie sterowany pojazd do pomiaru odległości             + CD-rom

syg. 4124 Molski Aleksander (inż.) Profilowanie prędkości z ograniczeniem zrywu w układach sterowania numerycznego maszyn + CD-rom

syg. 4125 Toczyski Michał (inż.) Bankomat wymiany BTC-PLN       + CD-rom

syg. 4126 Krzykowski Daniel (inż.) Konfiguracja oraz sterowanie serwonapędem Compax, opracowanie oprogramowania narzędziowego do sterowania serwonapędem       + CD-rom

syg. 4127 Łoś  Grzegorz Mariusz (inż.) Ścisłe rozwiązanie problemu sterowania czterowirnikowcem

syg. 4128 Syrocki Łukasz (dr) Uproszczone równanie Diraca-Coulomba dokładne do A2, badania struktury energetycznej atomów oraz diagnostyka parametrów plazmy  (2016)

syg. 4129 Kazimierczak Tomasz (dr) New kinetmatical backreaction in cosmological N-body simulations   (2016)

syg. 4130 Wiśniewski Karol (inż.) Projekt, wykonanie i uruchomienie modelu robota typu Delta

syg. 4131 Naraziński Szymon (inż.) Oprogramowanie i sprzętowa realizacja bezkontaktowego czujnika

syg. 4132 Korczak Jakub (inż.) Projekt, wykonanie i uruchmienie stanowisko dydaktyczne do badania układów regulacji temperatury

syg. 4133 Paluszkiewicz Michał (inż.) Etapy projektowania, testowania, wdrażania systemu wspomagania zarzadzania zasobami przedsiębiorstwa na przykładzie dedykowanej aplikacji

syg. 4134 Kowalski Marcin (inż.) Animacja komputerowa we Flashu

syg. 4135 Broczek Jakub (inż.) Aplikacja dydaktyczna przedstawiająca funkcjonowanie układów elektronicznych w pojazdach osobowych

syg. 4136 Łachmański Wiktor (mgr) SWeryfikacja eksperymentalna przydatności nowatorskich materiałów o strukturze jednoskośnej, granatu i perowskitu do detekcji promieniowania jonizującego

syg. 4137 Szczepański Rafał (mgr) Zastosowanie obliczen równoległych do zwiększenia wydajności algorytmu optymalizacji trajektorii ruchu w układach sterowania CNC

syg. 4138 Łachmańska Aleksandra (mgr) Cation-cation interactions in Np-dioxide clusters

syg. 4139 Stogowski Piotr (inż.) Stanowisko dydaktyczne ze sterownikiem PLC w wersji Safety

syg. 4140 Tyburski Dawid (inż.) Sterowanie napędem krokowym i regulacja temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC S7-1200

syg. 4141 Bojarski Patryk (inż.) Konfiguracja i badania dwugłowicowej drukarki 3D

syg. 4142 Kejna Krzysztof (inż.) Budowa i oprogramowanie stanowiska z modelem turbiny wiatrowej

syg. 4143 Cabańska Marta (inż.) Budowa i oprogramowanie windy

syg. 4144 Lewandowski Łukasz (inż.) Układ sterowania perforatora

syg. 4145 Lubińska Paulina (inż.) Budowa i zastosowanie interferometru Fabry-Perot

syg. 4146 Fabiszak Mateusz (inż.) Projekt, wykonanie i uruchomienie modelu dwuosiowego robota równoległego

syg. 4147 Świderski Bartosz (inż.) System alarmowy oparty na programowalnym sterowniku LOGO! 8

syg. 4148 Morawski Łukasz (inż.) Opracowanie i zastosowanie aplikacji komputerowej do analizy wpływu układów nieliniowych na rozkład gęstości prawdopodobieństwa sygnałów

syg. 4149 Sobczak Szymon (inż.) Oprogramowanie i sprzętowa realizacja czujnika odległości na podczerwień

syg. 4150 Gładysz Piotr (lic.) Asymetryczny układ dwupoziomowy w oddziaływaniu ze światłem

syg. 4151 Pawłowski Michał (inż.) Stanowisko do pomiaru siły ciągu małych silników rakietowych

syg. 4152 Narożnik Mateusz (inż.) Numeryczny model ruchu sondy kosmicznej wokół nieregularnej asteroidy

syg. 4153 Korzybski Karol (mgr) Systemy pomiarowe i kontrolne w fizyce atomowej i anihilacji pozytonów

syg. 4154 Szychowski Patryk (inż.) Modyfikacja systemu sterowania układem z ogniwem fotowoltaicznym

syg. 4155 Witkowski Mateusz (lic.) Opis korelacji elektronowej w spinowo-separowalnej metodzie MP2

syg. 4156 Kropidłowska Kamila (lic.) Efekty zależności od prędkości w spektroskopii subdopplerowskiej

syg. 4157 Walkowski Michał (inż.) Multimedialny podręcznik do elektromagnetyzmu dla uczniów gimnazjum

syg. 4158 Kołowrocki Krzysztof (inż.) Badanie parametrów fizycznych pocisku z broni pneumatycznej z wykorzystaniem chronografu

syg. 4159 Piec Maciej (mgr) Gammakamera - budowa, zasada działania i kontrola zachowania jakości na przykładzie urządzenia Siemens Symbia T6

syg. 4160 Szameta Michał (inż.) Układ sterowania automatem do klejenia palet tekturowych

syg. 4161 Miś Mariusz (mgr) Wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na wiązanie czynników wzrostu EGF, FGF i VEGF z ich naturalnymi receptorami

syg. 4162 Meszyński Sebastian (dr) Metoda interpretacji wybranych układów fizjologicznych w paradygmacie wieloagentowym w celu  modelowania ich funkcjonowania i komunikacji

syg. 4163 Grochowska Paulina Agnieszka (dr) Impulsy o prędkościach nadświetlnych w optycznie ubranych ośrodkach atomowych

syg. 4164 Kowalski Karol (mgr) Badanie jednostki ruchu liniowego z napędami skokowymi

syg. 4165 Macko Anna (lic.) Oprogramowanie do analizy i prezentacji wyników pomiaru kształtu linii widmowych

syg. 4166 Przybylski Dawid (mgr) Wytwarzanie cienkich warstw metodą naparowywania próżniowego

syg.4167 Szafrański Jakub (inż.) System automatycznego sprawdzania skryptów bashowych

syg. 4168 Wiśniewski Maciej (lic.) Datowanie luminescencyjne cegieł pochodzących z kościoła św. Jakuba w Toruniu

syg. 4169 Drost Krzysztof (inż.) Mikroprocesory regulator położenia retroreflektora wykonany na układzie CYUSB 3014

syg. 4170 Buczyńska Dorota (dr) Mikroskopia fluorescsencyjna pojedynczych nanoklastrów złota

syg. 4171 Smolarek Karolina (dr) Oddziaływania plazmonowe w polimerowych układach hybrydowych dla zastosowań w optoelektronice

syg. 4172 Andrzejewski Łukasz (inż.) Analiza widmowa sygnału stacjonarnego - aplikacja w środowisku Matlab

syg. 4173 Rózga Sergiusz (inż.) Ulepszenie obrabiarki CNC

syg. 4174 Święch Rafał (mgr) Platforma gier wieloosobowych na urządzenie mobilne

syg. 4175 Czepanko Małgorzata (inż.) Wybrane metody ewaluacji światłowodów aktywnych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

syg. 4176 Szymon Tamborski (dr) Metody spektroskopowe w tomografii optycznej OCT

syg. 4177 Kamizawa Tako (dr) Algebraic Methods in the Theory of Open Quantum Systems

syg. 4178 Gołębiewski Krzysztof (inż.) Oprogramowanie stanowiska produkcyjnego realizującego cykl wyważania i skrawania detali

syg. 4179 Zmudziński Daniel  (inż.) Warunkowy filtr macierzowy

syg. 4180 Sikorowski Daniel (inż.) Wielkie doświadczenia fizyki - interaktywna animacja Flash

syg. 4181 Kamińska Magdalena (mgr) Metody kompensacji szumu plamkowego w tomografii optycznej OCT

syg. 4182 Kamienna Magdalena (mgr) Stabilizacja optycznego grzebienia częstotliwości do wzorca optycznego

syg. 4183 Ossowski Paweł Dominik (dr) Badanie właściwości fizycznych biologicznych ośrodków rozpraszających z wykorzystaniem spektralnej mikroskopii fazowej

 

 

Warto odwiedzić