Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Multiwyszukiwarka zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Pomoc wyszukiwania  (otwiera się w nowym oknie)

Przeszukaj katalog onlinePrace dyplomowe - 2005

syg. 2926 Podemski Krzysztof (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubości warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2927 Lipowska Zofia (inż.) Program do symulalacji i rozwiązania zagadnień pomiaru grubości i współczynnika załamania  warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2928 Ciechowski-Gapiński Sławomir (mgr) Monitoring atmosfery

syg. 2929 Ludka Tomasz (mgr) Teoria ruchów Browna

syg. 2930 Kozłowska-Klimczak Olga (mgr) Mała energetyka wodna. Strategia i rozwój turbin wodnych

syg. 2931  Nhu-Tarnawska Hou Kim-Ngun (hab.) The metal - insulator phase transition of magnetite surfaces studied by low-energy ion scattering                                                                                                                                                Kraków 2004

syg. 2932 Jabłonecki Bartosz (mgr) Fascynujący świat przyrody

syg. 2933 Poszwa Andrzej (dr) Metoda szeregów potęgowych w zagadnieniu własnym operatora Hamiltona    Olsztyn 2004

syg. 2934 Wiśniewski Krzysztof (dr) Spektroskopia stanów wzbudzonych wybranych materiałów aktywowanych chromem

syg. 2935 Etter Marcin (mgr) Przemysłowa detekcja i separacja metalu. Od teorii do praktyki.

syg. 2936  Walach Tomasz Ryszard (mgr) Teoretyczne obliczanie struktury  pasmowej ftalocyjanin

syg. 2937 Lorkowski Marcin (mgr) Badanie wpływu pH na białka prionowe PrPc i PrPsc w związku z encefalopatiami   +CDrom

syg. 2938 Balcerzak  Adam (mgr) Struktury geometryczne w mechanice kwantowej

syg. 2939 Jagła Sylwia (lic.) Optycznie stymulowana luminescencja

syg. 2940 Werner Jan (inż.) Bezpieczeństwo jądra systemu GNU/Linux

syg. 2941 Godlewski Marcin (mgr) Problemy energetyki jądrowej i koncepcja ich nauczania

syg. 2942 Lipiński Marcin (mgr) Interferometr Fabry-Perota

syg. 2943 Lipińska Joanna (mgr) Weryfikacja dozymetryczna rozkładu dawki w brachyterapii pulsacyjnej

syg. 2944 Licznerska Ewelina (mgr) Rozkład dawki pod aplikatorem parafinowym w wiążce elektronowej w fantomie Aldersona

syg. 2945 Półtorak Bartłomiej (mgr) Investigation of a p-n junction in Latch- up structures by the transient capacitana method

syg. 2946 Majkowska Lucyna (mgr) Badanie materiałów węglowych metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

syg. 2947 Kozłowski Adam (mgr) Widmo Ramana tryptofanu i jego fotoproduktów

syg. 2948 Malicki Radosław (lic.) Wyznaczanie współczynnika załamania CuPc metodą elipsometrii

syg. 2949 Roszak Joanna (mgr) Badanie metodą EPR produktów radiolizy roztworów radiofarmaceutyków

syg. 2950 Żuchowski Paweł (mgr) Spektroskopia fluorescencyjna cienkich warstw molekularnych

syg. 2951 Kurkowska Ewelina (lic.) Doświadczenia z elektrostatyki w szkole

syg. 2952 Pułaszewski Szymon Roman (lic.) Interferometryczna kontrola procesu wzrostu diamentu

syg. 2953 Pryka Anna (lic.) Spektroskopia ramanowska w diamencie

syg. 2954 Czajka Aleksander (mgr) Laser barwnikowy

syg. 2955  Sadowska Magdalena (lic.) Fizyka instrumentów muzycznych

syg. 2956 Bielawska Katarzyna (lic.) Atom w polu magnetycznym

syg. 2957 Reglińska Katarzyna (lic.) Białko zielonej fluorescencji (GFP) - właściwości i zastosowanie w medycynie

syg. 2958 Kolanda Jarosław (lic.) Własności falowe i korpuskularne promieniowania elektromagnetycznego

syg. 2959 Mahlik Sebastian (mgr) Właściwości optyczne cienkich warstw ZnxMg1-xSe otrzymywanych metodą ablacji laserowej

syg. 2960 Rytlewski Piotr (mgr) PLinear and nonlinear optical properties of puthalocyanines (CuPc, ZnPc)

syg. 2961 Wojciuk Arkadiusz (lic.) Podstawy fizyczne VSG

syg. 2962 Błaszczyk Anna (lic.) Wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie

syg. 2963 Mocna Małgorzata (lic.) Inwazyjne metody korekcji wad refrakcji oka

syg. 2964 Radzymiński Bartosz (mgr) Fotoadmitacyjne metody badania struktur polimerowych

syg. 2965  Theis Robert (mgr) FScyntylacyjne i termoluminescencyjne własności nowych kryształów LuAP i LuYAP aktywowanych Ce

syg. 2966 Baczmański Andrzej (hab.) Stress field in polycrtstalline materials studied using diffractions and self-consistent modelling                -Kraków 2005

syg. 2967 Czaplicki Robert (mgr) Third harmonic generation in zinc and copper phalocyanine

syg. 2968 Eliasz Dariusz (mgr) Fotoprzewodnictwo i efekt fotowoltaiczny w strukturach ZnPc

syg. 2969 Góra Michalina (mgr) Koherentna tomografia optyczna w zastosowaniu do badań materiałowych

syg. 2970 Chmielecki Maciej (inż.) Modele Kolom i ich stymulacje w środowisku LabVIEW

syg. 2971 Olszewski Wojciech (lic.) Doswiadczenia fizyczne i ich teoretyczna podbudowa

syg. 2972 Marek-Ryś Jolanta (mgr) Fotoprzewodnictwo półprzewodników

syg. 2973 Rutkowska Monika (mgr) Luminescencja półprzewodników

syg. 2974 Piwoński Robert (mgr) Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające współpracę komputera PC z czteroosiowym układem regulatorów prędkości i położenia typu UCNC 5 za pośrednictwem interfejsu USB

syg. 2975 Lorenz-Osińska Anna (mgr) Wpływ hałasu na organizm człowieka. Protezowanie ubytków słuchu

syg. 2976 Pleskacz Andrzej (mgr) Klasyfikacja morfologiczna diagramów Hertzsprunga-Russela dla gromad kulistych w galaktyce

syg. 2977 Bierzyński Szymon (inż) Analiza dokładności pozycjonowania i stabilności ruchu w serwonapędzie Eurotherm 631

syg. 2978 Kurtyka Jolanta (inż.) Pomiar prądu przemiennego

syg. 2979 Boniewicz Mirosław (inż.) Dwukieronkowa transmisja radiowa za pomocą modułu CC1000

syg. 2980 Malak Piotr (inż.) Konwertery DC-DC

syg. 2981 O (mgr) Z

syg. 2982 W(mgr) N

syg. 2983 J(inż.) F

syg. 2984 P (lic.) P

syg. 2985  P (lic.) F

syg. 2986 O (mgr) Z

syg. 2987 W(mgr) N

syg. 2988 J(inż.) F

syg. 2989 P (lic.) P

syg. 2990 P (lic.) P

syg. 2991 O (mgr) Z

syg. 2992 W(mgr) N

syg. 2993 J(inż.) F

syg. 2994 P (lic.) P

syg. 2995  P (lic.) F

syg. 2996 O (mgr) Z

syg. 2997 W(mgr) N

syg. 2998 J(inż.) F

syg. 2999 P (lic.) P

syg. 3000 P (lic.) P

syg. 3001 O (mgr) Z

syg. 3002 W(mgr) N

syg. 3003 J(inż.) F

syg. 3004 P (lic.) P

syg. 3005 P (lic.) F

syg. 3006 O (mgr) Z

syg. 3007 W(mgr) N

syg. 3008 J(inż.) F

syg. 3009 P (lic.) P

syg. 3010 P (lic.) P

syg. 3011 O (mgr) Z

syg. 3012 W(mgr) N

syg. 3013 J(inż.) F

syg. 3014 P (lic.) P

syg. 3015 P (lic.) F

syg. 3016 O (mgr) Z

syg. 3017 W(mgr) N

syg. 3018 J(inż.) F

syg. 3019 P (lic.) P

syg. 3020 O (mgr) Z

syg. 3021 O (mgr) Z

syg. 3022 W(mgr) N

syg. 3023 J(inż.) F

syg. 3024 P (lic.) P

syg. 3025 P (lic.) F

syg. 3026 O (mgr) Z

syg. 3027 W(mgr) N

syg. 3028 J(inż.) F

syg. 3029 P (lic.) P

syg. 3030 O (mgr) Z

syg. 3031 O (mgr) Z

syg. 3032 W(mgr) N

syg. 3033 J(inż.) F

syg. 3034 P (lic.) P

syg. 3035 P (lic.) F

syg. 3036 O (mgr) Z

syg. 3037 W(mgr) N

syg. 3038 J(inż.) F

syg. 3039 P (lic.) P

syg. 3040 O (mgr) Z

syg. 3041 O (mgr) Z

syg. 3042 W(mgr) N

syg. 3043 J(inż.) F

syg. 3044 P (lic.) P

syg. 3045 P (lic.) F

syg. 3046 O (mgr) Z

syg. 3047 W(mgr) N

syg. 3048 J(inż.) F

syg. 3049 P (lic.) P

syg. 3050 O (mgr) Z

syg. 3051 O (mgr) Z

syg. 3052 W(mgr) N

syg. 3053 J(inż.) F

syg. 3054 P (lic.) P

syg. 3055 P (lic.) F

syg. 3056 O (mgr) Z

syg. 3057 W(mgr) N

syg. 3058 J(inż.) F

syg. 3059 P (lic.) P

syg. 3060 O (mgr) Z

syg. 3061 O (mgr) Z

syg. 3062 W(mgr) N

syg. 3063 J(inż.) F

syg. 3064 P (lic.) P

syg. 3065 P (lic.) F

syg. 3066 O (mgr) Z

syg. 3067 W(mgr) N

syg. 3068 J(inż.) F

syg. 3069 P (lic.) P

syg. 3070 O (mgr) Z

syg. 3071 O (mgr) Z

syg. 3072 W(mgr) N

syg. 3073 J(inż.) F

syg. 3074 P (lic.) P

syg. 3075 P (lic.) F

syg. 3076 O (mgr) Z

syg. 3027 W(mgr) N

syg. 3078 J(inż.) F

syg. 3079 P (lic.) P

syg. 3080 O (mgr) Z

syg. 3081 O (mgr) Z

syg. 3082 W(mgr) N

syg. 3033 J (inż.) F

syg. 3084 P (lic.) P

 

 

Warto odwiedzić