Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2005

syg. 2926 Podemski Krzysztof (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubości warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2927 Lipowska Zofia (inż.) Program do symulalacji i rozwiązania zagadnień pomiaru grubości i współczynnika załamania  warstw epitaksjalnych metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 2928 Ciechowski-Gapiński Sławomir (mgr) Monitoring atmosfery

syg. 2929 Ludka Tomasz (mgr) Teoria ruchów Browna

syg. 2930 Kozłowska-Klimczak Olga (mgr) Mała energetyka wodna. Strategia i rozwój turbin wodnych

syg. 2931  Nhu-Tarnawska Hou Kim-Ngun (hab.) The metal - insulator phase transition of magnetite surfaces studied by low-energy ion scattering                                                                                                                                                Kraków 2004

syg. 2932 Jabłonecki Bartosz (mgr) Fascynujący świat przyrody

syg. 2933 Poszwa Andrzej (dr) Metoda szeregów potęgowych w zagadnieniu własnym operatora Hamiltona    Olsztyn 2004

syg. 2934 Wiśniewski Krzysztof (dr) Spektroskopia stanów wzbudzonych wybranych materiałów aktywowanych chromem

syg. 2935 Etter Marcin (mgr) Przemysłowa detekcja i separacja metalu. Od teorii do praktyki.

syg. 2936  Walach Tomasz Ryszard (mgr) Teoretyczne obliczanie struktury  pasmowej ftalocyjanin

syg. 2937 Lorkowski Marcin (mgr) Badanie wpływu pH na białka prionowe PrPc i PrPsc w związku z encefalopatiami   +CDrom

syg. 2938 Balcerzak  Adam (mgr) Struktury geometryczne w mechanice kwantowej

syg. 2939 Jagła Sylwia (lic.) Optycznie stymulowana luminescencja

syg. 2940 Werner Jan (inż.) Bezpieczeństwo jądra systemu GNU/Linux

syg. 2941 Godlewski Marcin (mgr) Problemy energetyki jądrowej i koncepcja ich nauczania

syg. 2942 Lipiński Marcin (mgr) Interferometr Fabry-Perota

syg. 2943 Lipińska Joanna (mgr) Weryfikacja dozymetryczna rozkładu dawki w brachyterapii pulsacyjnej

syg. 2944 Licznerska Ewelina (mgr) Rozkład dawki pod aplikatorem parafinowym w wiążce elektronowej w fantomie Aldersona

syg. 2945 Półtorak Bartłomiej (mgr) Investigation of a p-n junction in Latch- up structures by the transient capacitana method

syg. 2946 Majkowska Lucyna (mgr) Badanie materiałów węglowych metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

syg. 2947 Kozłowski Adam (mgr) Widmo Ramana tryptofanu i jego fotoproduktów

syg. 2948 Malicki Radosław (lic.) Wyznaczanie współczynnika załamania CuPc metodą elipsometrii

syg. 2949 Roszak Joanna (mgr) Badanie metodą EPR produktów radiolizy roztworów radiofarmaceutyków

syg. 2950 Żuchowski Paweł (mgr) Spektroskopia fluorescencyjna cienkich warstw molekularnych

syg. 2951 Kurkowska Ewelina (lic.) Doświadczenia z elektrostatyki w szkole

syg. 2952 Pułaszewski Szymon Roman (lic.) Interferometryczna kontrola procesu wzrostu diamentu

syg. 2953 Pryka Anna (lic.) Spektroskopia ramanowska w diamencie

syg. 2954 Czajka Aleksander (mgr) Laser barwnikowy

syg. 2955  Sadowska Magdalena (lic.) Fizyka instrumentów muzycznych

syg. 2956 Bielawska Katarzyna (lic.) Atom w polu magnetycznym

syg. 2957 Reglińska Katarzyna (lic.) Białko zielonej fluorescencji (GFP) - właściwości i zastosowanie w medycynie

syg. 2958 Kolanda Jarosław (lic.) Własności falowe i korpuskularne promieniowania elektromagnetycznego

syg. 2959 Mahlik Sebastian (mgr) Właściwości optyczne cienkich warstw ZnxMg1-xSe otrzymywanych metodą ablacji laserowej

syg. 2960 Rytlewski Piotr (mgr) PLinear and nonlinear optical properties of puthalocyanines (CuPc, ZnPc)

syg. 2961 Wojciuk Arkadiusz (lic.) Podstawy fizyczne VSG

syg. 2962 Błaszczyk Anna (lic.) Wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie

syg. 2963 Mocna Małgorzata (lic.) Inwazyjne metody korekcji wad refrakcji oka

syg. 2964 Radzymiński Bartosz (mgr) Fotoadmitacyjne metody badania struktur polimerowych

syg. 2965  Theis Robert (mgr) FScyntylacyjne i termoluminescencyjne własności nowych kryształów LuAP i LuYAP aktywowanych Ce

syg. 2966 Baczmański Andrzej (hab.) Stress field in polycrtstalline materials studied using diffractions and self-consistent modelling                -Kraków 2005

syg. 2967 Czaplicki Robert (mgr) Third harmonic generation in zinc and copper phalocyanine

syg. 2968 Eliasz Dariusz (mgr) Fotoprzewodnictwo i efekt fotowoltaiczny w strukturach ZnPc

syg. 2969 Góra Michalina (mgr) Koherentna tomografia optyczna w zastosowaniu do badań materiałowych

syg. 2970 Chmielecki Maciej (inż.) Modele Kolom i ich stymulacje w środowisku LabVIEW

syg. 2971 Olszewski Wojciech (lic.) Doswiadczenia fizyczne i ich teoretyczna podbudowa

syg. 2972 Marek-Ryś Jolanta (mgr) Fotoprzewodnictwo półprzewodników

syg. 2973 Rutkowska Monika (mgr) Luminescencja półprzewodników

syg. 2974 Piwoński Robert (mgr) Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające współpracę komputera PC z czteroosiowym układem regulatorów prędkości i położenia typu UCNC 5 za pośrednictwem interfejsu USB

syg. 2975 Lorenz-Osińska Anna (mgr) Wpływ hałasu na organizm człowieka. Protezowanie ubytków słuchu

syg. 2976 Pleskacz Andrzej (mgr) Klasyfikacja morfologiczna diagramów Hertzsprunga-Russela dla gromad kulistych w galaktyce

syg. 2977 Bierzyński Szymon (inż) Analiza dokładności pozycjonowania i stabilności ruchu w serwonapędzie Eurotherm 631

syg. 2978 Kurtyka Jolanta (inż.) Pomiar prądu przemiennego

syg. 2979 Boniewicz Mirosław (inż.) Dwukieronkowa transmisja radiowa za pomocą modułu CC1000

syg. 2980 Malak Piotr (inż.) Konwertery DC-DC

syg. 2981 Targosz Alicja (inż.) Modele intrligencjo obliczeniowej dla zadań klasyfikacji danych i metoda liniowej dyskryminacji Fishera

syg. 2982 Mendala Grzegorz (inż) Badanie przeteorników analogowo-cyfrowych w środowisku PSoC

syg. 2983 Łęgowska Jolanta (lic.) Wykorzystanie zabawek fizycznych jako obudowy eksperymentalnej nauczania działów mechanika i optyka

syg. 2984 Lutkowski Błażej (inż.) "Hybryda" apletu i aplikacji. Java służąca do przygotowania parametrów symulacji kwantowo-mechanicznych

syg. 2985  Borkowski Kacper (inż.) Czytnik kart magnetycznych pracujących w układzie z mikrokontrolerem Atmega 128 - opracowanie oprogramowania

syg. 2986 Biegała Rafał (inż.) Graficzny wyświetlacz LCD w układzie z mikrokontrolerem Atmega 128

syg. 2987 Frydyszewski Bartłomiej (inż.) Sterownik mechanizmu drukarki termicznej

syg. 2988 Grzankowski Tomasz (mgr) Promieniowanie jonizujące - jaką dawkę otrzymałeś?

syg. 2989 Lulińska Edyta (lic.) Dyfrakcja rentgenowska w diamencie

syg. 2990 Kijowiec Bartosz Jakub (lic.) Zjawisko rezonansu magnetycznego

syg. 2991 Katarzyński Jarosław (mgr) Badanie ewolucji na przykładzie programu Framsticks

syg. 2992 Zalewski Łukasz (inż.) Implementacja systemu USOS na WFAiIS

syg. 2993 Marcinkowska Monika (lic.) Lidary w badaniach atmosfery

syg. 2994 Doczekalska Marzena (lic.) Fotografia

syg. 2995  Pryliński Rafał (mgr) Pomiar odległości za pomocą czujnika ultradźwiękowego

syg. 2996 Sobkowiak Jan (inż) Elektromechaniczny modulator wiązki laserowej

syg. 2997 Tomczuk Sławomir (mgr) Dynamika naładowanej cząstki w polu elektromagnetycznym

syg. 2998 Górska Agnieszka (lic.) Analiza danych obrazowych dna oka

syg. 2999 Utrata Bartosz (mgr) Analiza sygnałów z minikamery CMOS

syg. 3000 Czarnecka Aneta Ewa (mgr) Budowa pułapki magneto-optycznej

syg. 3001 Jacukowicz Rafał (inż.) Mikroprocesorowy układ zbierania danych z Boxcara analogowego PAR 162/164

syg. 3002 Cyl Justyna (inż) Komputerowe sterowanie dwukanałowym licznikiem fotonów SR-400 zastosowane w pomiarze profili czasowych luminescencji

syg. 3003 Chłopik Elżbieta (inż.) Zjawiska optyczne w przyrodzie

syg. 3004 Kazimierczyk Joanna (lic.) Mikroskopia elektronowa (skaningowa) w zastosowaniach do badań diamentu

syg. 3005 Palczewski Piotr (lic.) Naturalne szeregi promieniotwórcze

syg. 3006 Rusin Justyna (lic.) Bezwzględne metody datowania

syg. 3007 Michniewicz Paweł (lic.) Dyspersja światła

syg. 3008 Trela Paweł (inż.) Przetwornik napięcie-częstotliwość do pomiaru fotoprzewodnictwa

syg. 3009 Grzelak Robert (mgr) Karta rozszerzeń regulatorów położenia i prędkości z procesorem ruchu firmy PMD przystosowana do magistrali PCI, posiadająca port transmisji szeregowej do komputera PC

syg. 3010 Zakierski Piotr (mgr) Komunikacja sterownika CNC implementowanego w komputerze PC z serwonapędem za pomocą magistrali komunikacyjnej Ethernet

syg. 3011 Rogowski Tomasz J. (mgr) Ruch cząstek masowych i bezmasowych w polu grawitacyjnym Schwarcschilda

syg. 3012 Błaszczyk Leszek (mgr) Analiza prędkości radialnych gwiazdy alfa Horologii

syg. 3013 Wasilewski Sebastian Janusz (inż.) Zrządzanie certyfikatami w systemie Open VPN

syg. 3014 Panek Rafał (lic.) Klasyczna teoria współczynnika załamania światła

syg. 3015 Makowski Sławomir (inż.) Komputerowa akwizycja danych ze spektrometru SPECORD UV-VIS

syg. 3016 Jakimiuk Łukasz Mikołaj (mgr) Wieloreferencyjna metoda oddziaływania konfiguracji w opisie procesów dysocjacji

syg. 3017 Juszkiewicz Mariusz (mgr) Pomiar widm i krzywych zaniku fotoluminescencji krzemu porowatego przy impulsowym wzbudzaniu z wykorzystaniem programowalnej linii opóźnionej

syg. 3018 Orlik Grzegorz (inż.) Badanie elektrycznych i optycznych właściwości polimerów przewodzących: Alq3 i CuPc na podłożu szklanym z kontaktami metalicznymi

syg. 3019 Radosz Piotr (inż.) Wizualizacja danych metodą interacyjną

syg. 3020 Kusz Agnieszka (lic.)Infradżwięki i wibracje

syg. 3021 Dudowicz Łukasz (inż) Zapis dźwięku na płycie analogowej, taśmie magnetycznej i płycie CD

syg. 3022 Chrostkowska Ewa (inż) Symulacje na ławie optycznej Flash

syg. 3023 Cimochowski Bogusław (mgr) Podstawowe własności czasoprzestrzeni Kerra. Przykłady ruchu cząstek w tej czasoprzestrzeni

syg. 3024 Szyjkowski Łukasz (inż.) Układ pomiaru odcinka czasowego implementowany w strukturze PSOC

syg. 3025 Kuc Katarzyna (inż.) Dioda, tranzystor, wzmacniacz - animacja Flash

syg. 3026 Skowroński Daniel (lic.) Polaryzacja światła

syg. 3027 Słupczyński Jan (inż.) Implementacja sieci typu perceptron dla problemu liniowej dyskryminacji

syg. 3028 Gugała Małgorzata (lic.) Wpływ ruchu obrotowego Ziemi na zjawiska atmosferyczne i hydrologiczne

syg. 3029 Gęsicka Krystyna (mgr) Lasery półprzewodnikowe i ich wykorzystanie

syg. 3030 Niewczas Piotr (inż.) Pomiar oporności cienkich warstw przewodzących ZnO metodą sondy czteropunktowej

syg. 3031 Świtek Maciej (mgr) Wyznaczanie wydajności scyntylacji kryształu LuAp:Ce

syg. 3032 Dzius Łukasz (inż.) Pomiar tunelowania optycznego w cienkich warstwach metodą pryzmatu sprzężonego

syg. 3033 Zalewski Rafał (mgr) Widma energetyczne wybranych kryształów LuAP

syg. 3034 Żołądek Alina (lic.) Mikrolasery

syg. 3035 Chojnacka Justyna (lic.) Odbicie światła, cząstek klasycznych i kwantowych

syg. 3036 Pozorska Jolanta (mgr) Wpływ pola magnetycznego Ziemi na wędrówki ptaków

syg. 3037 Małkiewicz Tomasz (lic.) Fizyka urządzeń gospodarstwa domowego

syg. 3038 Szulc Waldemar(mgr) Defekty struktury krystalicznej

syg. 3039 Hyżyk Krzysztof (mgr) Symetria układów fizycznych i jej praktyczne wykorzystanie

syg. 3040 Wiśniewska Katarzyna (mgr) Źródła i wykorzystywanie odpadów powstałych przy produkcji wełny mineralnej

syg. 3041 Giembicki Karol (mgr) Zjawisko fotowoltaiczne na złączu p-n oraz złączu metal-przewodnik

syg. 3042 Jurkschat Piotr (mgr) Otrzymywanie jonów metali w klatce fullerenowej

syg. 3043 Chodukowski Tomasz (mgr) Teoretyczny opis lasera typu VCEL - model ze stochastycznie przełączaną polaryzacją

syg. 3044 Starzyński Stefan (mgr) Zarys idei relatywistycznych szczególnej teorii względności

syg. 3045 Wędrowski Mateusz (mgr) Polaryzacyjna tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spónego

syg. 3046 Żmuda Maciej (lic.) Zakłócenia transmisji światłowodowej

syg. 3047 Plieth Łukasz (lic.) Zjawiska elektroststyczne w przyrodzie i w życiu codziennym

syg. 3048 Buszka Tomasz (inż.) Automatyczny układ sterowania i monitorowania systemu ultrawysokiej próżni

syg. 3049 Konstanty Wojciech (inż.) Układ napędowy minirobota

syg. 3050 Rogowski Tomasz (mgr) Biblioteki regulatorów implementowane w układach programowalnych EPGA

syg. 3051 Retmański Maciej (inż.) Projekt instalacji inteligentnego budynku

syg. 3052 Kłosowiak Marta (mgr) Opakowanie neuronowego estymatora prędkości kątowej dla napędu silnikiem PMSM

syg. 3053 Brążkiewicz Maciej (mgr) Modelowanie komputerowe zespołu z ogniwem paliwowym

syg. 3054 Niewczas Paweł (inż.) Inteligentny system sterowania oświetleniem lokalnym współpracujący z ogniwem fotowoltaicznym

syg. 3055 Borucki Daniel (mgr) Modelowanie komputerowe zespołu wytwarzania energii elektrycznej z ogniwem paliwowym

syg. 3056 Kęska Kamil (mgr) Modulator SYM z korekcją czasów martwych na procesorze TMS320F2832

syg. 3057 Karnowski Karol (mgr) Symulacja pracy układu napędowego z silnikiem synchronicznym prądu przemiennego w programie MatLab

syg. 3058 Chwedczuk Maciej (inż.) Układ do pomiaru położenia i prędkości z użyciem rezolvera na bazie układu AD2S82A

syg. 3059 Wesołowski Robert (mgr) Modulator SVM z korekcją czasów martwych zaimplementowany w strukturze układu programowalnego Spartan II

syg. 3060 Nowakowski Przemysław (mgr) Model matematyczny wybranej osi obrabiarki, analiza podatności na rezonans

syg. 3061 Gronowski Krzysztof (mgr) Wykorzystanie liniowego przetwornika CCD do spektralnej OCT

syg. 3062 Przytarski Piotr (inż.) Pomiar natężenia prądu i temperatury z wykorzystaniem środowiska LabView

syg. 3063 Tuchewicz Zbigniew (mgr) Układ pomiaru prędkości i położenia z wykorzystaniem przetwornika obrotowo-impulsowego zaimplementowany w układzie programowalnym

syg. 3064 Kot Paweł (lic.) Badanie wielkości elektrycznych struktur metaloorganicznych

syg. 3065 Kurpinowicz Andrzej  (lic.) Widma absorpcyjne polimerów przewodzących

syg. 3066 Woszczyńska Magdalena (mgr) Własności spektralne jonów ziem rzadkich na przykładzie holmu

syg. 3067 Wichłacz Piotr (mgr) Procesy wirtualne i ich zastosowanie

syg. 3068 Szlubowski Grzegorz (mgr) Gridy komputerowe

syg. 3069 Rydzykowska Joanna Maria (mgr) Metoda funkcjonałów gęstości w teoretycznym opisie mwtanu i jego chloropochodnych

syg. 3070 Meler Andrzej (mgr) Właściości spektroskopowe jonu neodynu Nd 3+ w matrycy LuPO4

syg. 3071 Lewicki Marcin (mgr) Fotoluminescencja cienkich warstw polimerowych

syg. 3072 Juszczyk Piotr (mgr) Obliczanie struktury energetycznej supersieci nanorurek węglowych

syg. 3073 Duracz Maria (mgr) Własności spektroskopowe jonów ziem rzadkich na przykładzie jonu Er3+

syg. 3074 Kuźmierczak Agnieszka (inż.) Mikroskop mionowy

syg. 3075 Gawińska Ewa (inż.) Komputerowe modelowanie układów optycznych. Osiowosymetryczne układy soczewek sferycznych

syg. 3076 Matyka Jarosław (mgr) Własności elektryczne przeźroczystych cienkich warsyw przewodzących nanoszonych metodą zanurzania

syg. 3077 Więckowski Jarosław (mgr) Metody uwzględniania efektów wymiany w teorii funkcjonałów gęstości

syg. 3078 Pośpiech Urszula (mgr) Badanie efektywności algorytmów tomograficznych

syg. 3079 Okruciński Miłosz (mgr) Badanie węgla drzewnego pochodzącego z zabytkowych sgraffit architektonicznych metodą EPR

syg. 3080 Ilczuk Marek (inż.) Wizualizacja zjawiska progu i bariery potencjału w systemie Mathematca

syg. 3081 Szeląg Katarzyna (mgr) Metody otrzymywania kryształów i cienkich warstw

syg. 3082 Wiśniewski Maciej (mgr) Budowa i analiza ontogenicznych sieci neuronowych z heterogenicznymi funkcjami transportu

syg. 3083 Domański Krzysztof (dr) Transient Lutch-Up characterizations and simulations in sub-μm CMOS

syg. 3084 Dziubiński Artur (mgr) Program do oblicznia parametrów kształtu linii widmowych układu Cd - gaz szlachetny

 

 

Warto odwiedzić