Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2007

syg. 3268 Tarasiuk Jacek (hab.) Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach (Kraków)

syg. 3269 Wiśniewska Monika (lic.) Doświadczenie Michelsona-Morleya

syg. 3270 Karasiewicz Magdalena (mgr) Metodyka nauczania wybranych elementów szczególnej teorii wzgędności

syg. 3271 Łopatka Dariusz (lic.) Fizyka sportu na przykładzie gry w koszykówkę

syg. 3272 Markiewicz Monika (inż.) Wyznaczanie przerwy energrtycznej ZnO:Al z widm transmisji

syg. 3273 Pacholski Dawid (lic.) Rozumienie równowagi na przykładzie zjawisk na lądzie, w wodzie i  w powietrzu

syg. 3274 Koniecko Krzysztof (mgr) Ramanowskie rozpraszanie swiatła w ciałach stałych

syg. 3275 Fedus Kamil (mgr) Liniowe i nieliniowe własciwosci optyczne ALq3 i DCM

syg. 3276 Dymerska Agnieszka (mgr) Otrzymywanie i własności optyczne mieszanych kryształów półprzewodnkowych II-IV

syg. 3277 Jankowski Daniel (mgr) Porównanie liniowych i nieliniowych własności optycznych cienkich warstw i roztworów ZnPc

syg. 3278 Zabłocki Jakub (mgr) Wizualizcja stanów i przejść kwantowych w atomie wodoru za pomoca trajektorii bohmoowskich

syg. 3279 Rutkowski Rafał (mgr) Rodzaje tensometrów i ich zastosowanie

syg. 3280 Dziubak Tomasz (mgr) Szukanie stanów związanych atomu modelowego i studni Kramersa-Hennebergera w 1D, 2D i 3D

syg. 3281 Doczekalska Marzena (mgr) Makro-. mikro-, nanoświat

syg. 3282 Okońska Żaneta (mgr) Przybliżenie WKB

syg. 3283 Sankowski Paweł (mgr) Promieniowanie poruszających się ładunków

syg. 3284 Lulińska Edyta (mgr) Osadzanie cienkich warstw węgla dliamentopodobnego (DLC) metodą elektroniczną

syg. 3285 Zawistowska Agnieszka Marlena (mgr) Badanie widma fotoluminescencji ZnO:Mg

syg. 3286 Kłosowski Michał (mgr) Widma fotoluminescencji poliwinylokarbazolu (PVK)

syg. 3287 Łączna Marzena (mgr) Badanie widma fotoluminescencji

syg. 3288 Sylwestrzak Marcin (mgr) Bezprzewodowa identyfikacja obiektów

syg. 3289 Bielska Katarzyna (mgr) Rozszerzenie ciśnieniowe składowych nadsubtelnych linii widmowej 326,1 nm113 Cd zaburzonej arganem i ksenonem

syg. 3290 Mocna Małgorzata (mgr) Badanie perfuzji w mózgu metodą jądrowego rezonansu magnetycznego

syg. 3291 Borycki Dawid (mgr) Nadprzewodnik z oddziaływaniem czterofermionowym zaburzony domieszkami magnetycznymi

syg. 3292 Szlag Daniel (mgr)Stanowisko laboratoryjne do transmisji bezprzewodowej w systemie ZigBee

syg. 3293 Kryszyński Maciej (mgr) Geotermiczne źródła energii

syg. 3294 Zajczyk Anna (mgr) Spektroskopia wysokiej rozdzielczości RS Ophiuchi

syg. 3295 Migaszewski Cezary (mgr) Teoria wiekowa układów planetarnych w przpadkach nierezonansowych

syg. 3296 Jankowski Józef (mgr) Zjawisko fotoelektryczne

syg. 3297 Jarek Przemysław (mgr) Pomiar przekrojów czynnych na relaksację atomów alkalicznych Cs133 w stanie wzbudzonym 2P3/2 metoda pompowania optycznego i rezonansu magnetycznego

syg. 3298 Ratajczak Ewa (lic.) Od tranzystora do PC - kto jest za to odpowiedzialny?

syg. 3299 Grudniewska katarzyna (lic.) Fizyka a instrumenty muzyczne

syg. 3300 Bąk Agnieszka (mgr) Obserwacje VLA radiogalaktyk z cechami powtarzalnej aktywności

syg. 3301 Kurowska Ewelina (mgr) Otrzymywanie i wybrane pomiary fotoakustyczne kryształów II-VI

syg. 3302 Chabowska Michalina (mgr) Otrzymywanie i fotoprzewodnictwo wybranych półprzewodników II-VI

syg. 3303 Luśnia Kataryna (lic.Kolorowe widzenie światła - barwy mórz

syg. 3304 Bilicki Maciej (mgr) Kosmiczna zależność gęstośś-prędkość w modelu sferycznego kolapsu

syg. 3305 Błażejczyk Joanna Karolina (lic.) Zastosowanie prawa Gaussa

syg. 3306 Jankowska Marta (inż.) Pomiar oporności cienkich przezroczystych warstw przewodzących ZnO i SnO2 metodą sondy czteropunktowej i dwupunktowej

 syg. 3307Rewkowski Paweł (inż.) Prawo Gaussa - animacje interaktywne we Flash`u

syg. 3308 Witkowska Agnieszka (lic.) Fizyka zabawek optycznych

syg. 3309 Pliszczyńska Katarzyna (mgr) Wybrane zastosowania efektu Dopplera

syg. 3310 Boniewicz Mirosław (mgr) Bezprzewodowa transmisja radiowa w paśmie ISM 433 MHz

syg. 3311 Jagodzińska Agata (mgr) Twierdzenie Jarzyńskiego

syg. 3312 Górska Agnieszka (mgr) Spektroskopia ramannowska SERRS jako narzędzie analityczne

syg. 3313 Reglińska Katarzyna (mgr) Spektroskopia fluorescencyjna MEF jako narzedzie analityczne

syg. 3314 Tomicki Piotr (mgr) Molekularne podstawy syndromu progerii Hutchinsona-Gilforda

syg. 3315 Krzechka Beata (lic.) Złudzenia optyczne - aspekt dydaktyczny

syg. 3316 Grabarek Aurelia (lic.) Fizyka ruchu falowego na przykładach ultradźwięków

syg. 3317 Kurek Radosław (mgr) Pomiar przewodnictwa elektrycznego z wykorzystaniem środowiska LabView

syg. 3318 Kaźmierczak Agnieszka (mgr) Uklad generacji zależności czasowych

syg. 3319 Mendala Grzegorz (mgr) Modułowa energooszczędna transmisja danych

syg. 3320 Zagozda Łukasz (lic.) Model geometryczny oka

syg. 3321 Pliszczyński Łukasz (lic.) Sjawisko ramana i jego zastosowanie

syg. 3322 Piórkowska Agnieszka (lic.) Metody pomiaru czasu

syg. 3323 Rumiński Daniel (lic.) Akwizycja danych w eksperymencie samoluminescencyjnym

syg. 3324 Czerniak Przemysław (lic.) Sztuczna siatkówka

syg. 3325 Kalemba Anna (lic.) Topologia DNA

syg. 3326 Stawecki Norbert (mgr) Neuronowy estymator prędkości kątowej silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

syg. 3327 Niedziela Krzysztof (inż.) Fotoprzewodnictwo warstw organicznych małocząsteczkowych za pomocą przetwornika analogowo-
 cyfrowego NI 6008

syg. 3328 Gajewska Edyta (inż.) Pomiar widm absorpcji cienkich warstw Mpc za pomocą przetwornika analogowo - cyfrowego NI 6008

syg. 3329 Pasek Joanna (inż.) Pomiar widm odbicia cienkich warstw MPc za za pomocą przetwornika analogowo - cyfrowego NI 6008

syg. 3330 Semrau Anna (lic.) Endogenne źródła fluorescencji komórek i tkanek

syg. 3331 Palczewski Piotr (mgr) Identyfikacja radionuklidów metodą spektrometrii gamma

syg. 3332 Pośpiech Katarzyna (lic.) Promieniowanie gamma naturalnych izotopów promieniotwórczych

syg. 3333 Sygocki Krzysztof (inż.) przewodnictwo struktur organicznych

syg. 3334 Pakulski Maciej (inż.) Odczyt informacji czujnika temperatury poprzez układ programowalny

syg. 3335 Markowski Grzegorz (mgr.) Badanie klasterów wody i ciężkiej wody metodami mechaniki kwantowej

syg. 3336 Kacperski Przemysław (inź.) Rozproszony system akwizycji danych pomiarowych

syg. 3337 Rosner Mateusz (mgr) Tomografia optyczna OCT w dermatologii

syg. 3338 Wajnert Bartłomiej (lic.) Katalogi danych astronomicznych i ich wykorzystanie w popularyzacji asrtonomii

syg. 3339 Morgaś Maciej (inż.) Wykrywanie struktur na przykładzie obrazów SOCT

syg. 3340 Jacukowicz Rafał (mgr) Implementacja sterowania silnika prądu przemiennego w strukturach programowalnych FPGA

syg. 3341 Frydryszewski Bartłomiej (mgr) Protokół transmisji danych siecią energetyczną

syg. 3342 Balwa Barbara Bogusława (lic.) Wybrane zagadnienia fizyki wykorzystywane w rehabilitacji medycznej

syg. 3343 Tadeja Jakub (inż.) Zarządzanie strumieniem wideo w systemie Widows

syg. 3344 Grubecki Leszek (inż.) Fotoprzewodnictwo struktur związków kompleksowych AL-MgPc-Si-Al

syg. 3345 Sadowski Filip (inż.) Oprogramowanie układu sterujacego zmianę polaryzacji lasera

syg. 3346 Szymeczko Tomasz (inż.) Program do rejestracji krzywych zaniku fotoluminescencji z wykorzystaniem boxara analogowego

syg. 3347 Wiatr Robert (inż.) Implementacja zaawansowanych strategii gry. Reversi w C# dla platformy .NET. Projektowanie modułów Al i gra z użyciem połaczenia sieciowego

syg. 3348 Szutkowska Malwina (lic.) Eksponaty dydaktyczne z termodynamiki

syg. 3349 Stec Kamila (inż.) Mikroprocesorowy system monitorowania temperatury centralnego ogrzewania

syg. 3350 Kosałka katarzyna (lic.) Proste doświadczenia dydaktyczne dotyczące magnetostatystyki

syg. 3351 Ostrowska Katarzyna (inż.) Stanowisko dydaktyczne z programatorem Vision 260

syg. 3352 Gałkowski Adrian (inż.) Stanowisko dydaktyczne z procesorem ARM typu AT9ISAM7S256

syg. 3353 Pazderska Bogna (mgr) Pomiary gęstości strumienia radiowego mgławic planetarnych na częstotliwości 30 GHz przy użyciu odbiornika OCRA-p

syg. 3354 Sala Katarzyna (lic.) Mechaniczne właściwości włosa

syg. 3355 Zawadzki Jakub (inż.) Przetwornik do pomiaru położenia i prędkości za pomocą rezolwera na bazie układu RD19240FS

syg. 3356 Jakimiuk Kornel (inź.) Stanowisko laboratoryjne. Analiza dokładnosci pomiarów

syg. 3357 Grzelak Elżbieta (lic.) Badanie przyczyn niepopularnosci fizyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych

syg. 3358 Reczkowski Kamil (lic.) Teoria orbitali molekularnych a symetria cząstek

syg. 3359 Brodziński Wojciech (mgr) Przezroczystość Wszechświata dla promieniowania gamma

syg. 3360 Błaszczyk Anna (mgr) Budowa układu do rejestracji widm fluorescsncyjnych preparatów mikroskopowych z zastosowaniem mikroskopu optycznego

syg. 3361 Daziński Mariusz (inż.) Modyfikacja układu zasilania spektrometru masowego TOF

syg. 3362 Pabich Kamil (lic.) Zjawisko zorzy polarnej

syg. 3363 Kreft Bartłomiej (lic.) Dualizm korpuskularno-falowy

syg. 3364 Szady Krystian (lic.) Ferromagnetyzm

syg. 3365 Jaworski Arkadiusz (lic.) Interferencja i dyfrakcja światła na wąskiej szczelinie

syg. 3366 Duszyński Marcin (inż.) Modelowanie funkcji przestrzennych z wykorzystaniem technologii pixelshader i vertexhader na platformie Microsoft XNA

syg. 3367 Tucholska Marta (mgr) Siły centralne

syg. 3368 Wiśniweski Tomasz (mgr) Sonda ultradźwiękowa dla osób niewidomych

syg. 3369 Marks Szymon (lic.) Płaskie wyświetlacze

syg. 3370 Pniewska Katarzyna (lic.) Przyczyny niepopularności fizyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - badania ankietowe

syg. 3371 Bejgier Andrzej (inż.) WKlimatyzator (hardware) do sali 24 Wydziału Fizyki, Astronomi i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

syg. 3372 Glich Natalia (lic.) Proste eksponaty dydaktyczne z mechaniki

syg. 3373 Włodarczyk Krzysztof (inż.) Rejestracja charakterystyk wyjściowych tranzystorów polowych z użyciem komputera

syg. 3374 Czupryna Adam (inż.) Charakterograf tranzystorów polowych sterowany komputerowo

syg. 3375 Wożniak Grzegorz (mgr) Modelowanie komputerowe zespołu wytwarzania energii elektrycznej turbina wiatrową

syg. 3376 Bogunia Maciej (lic.) Zastosowanie laserów w monitorungu srodowiska naturalnego: LIDARY

syg. 3377 Witkowska Emila (lic.) Lasery na włóknach optycznych

syg. 3378 Szewc Kamil (lic.) Przepływ ABC

syg. 3379 Burzak Rafał (mgr) Widma fotoluminescencji polikarbazydu

syg. 3380 Maciejewska Edyta (mgr) Charakteryzacja cienkich struktur polimerowych metodą elipsometrii

syg. 3381 Drzewiecka Anna (mgr) Badanie własności optycznych cienkich warstw polimerów przewodzących metodami spektroskopii odbiciowej i transmisyjnej

syg.3382 Kędziorski Andrzej (dr) Theoretical description of the spectroscopic properties of systems containig rare earh ions

syg. 3383 Wiśniewska Paulina (lic.) Wykorzystanie anaglifów w nauczaniu fizyki i informatyki

syg. 3384 Pyrka Anna (mgr) Klasyfikacja przejść fazowych

syg. 3885 Gadalińska Elżbieta (mgr) Metody dyfraktometryczne w badaniach warstwy wierzchniej materiałów metalowych i ich stopów na przykładzie badań wysokowytrzymałych stopów aluminium metodą dyfraktometrii rentgenowskiej

syg. 3386 Pazura Łukasz (lic.) Krzywe rotacji galaktyk spiralnych (klasyfikacja krzywych)

syg. 3387 Paprocki Grzegorz (lic.) Nanorurki węglowe Zastosowanie w biomedycynie

syg. 3388 Maciejewska Natalia (lic.) Mikrofale i ich zastosowanie w życiu codziennym

syg. 3389 Jaruszewska Karolina (lic.) Fotosynteza, energia słoneczna a życie na Ziemi

syg. 3390 Politowski Janusz (inż.) Monitoring temperatury serwera

syg. 3391 Tamborski Szymon (mgr) Zastosowanie implementacji C++ metodą wielomianów Czebyszera i szybkiej transformaty Fouriera do rozwiązania zależnego od czasu równaniq Schródningera

syg. 3392 Krauze Szymon (lic.) Rozpraszanie fal elektromagnetycznych - ujecie klasyczne i kwantowe

syg. 3393 Jastak Kinga (lic.) Luminescencja w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich

syg. 3394 Jankowski Bartosz (inż.) Sterowanie wyświetlaczem LCD z układu FPGA

syg. 3395 Maciejewska Anna (mgr.) Pole mabnetyczne H, a indukcja magnetyczna B

syg. 3396 Uszyj Joanna (mgr) Abberacja soczewek

syg. 3397 Wójcik Akadiusz (mgr) Badanie dyfuzji wody w móżgu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 3398 Panek Rafał (mgr) Wydajność scyntylacji kryształów LYSO

syg. 3399 Rębarz Łukasz (mgr) Zjawisko rekombinacji elektronów z atomami w obecności attosekundowych impulsów lasera. przygotowanie symulacji 2D

syg. 3400 Dalasiński Krzysztof (mgr) Mikroprocesorowy system generowania precyzyjnych odcinków czasu

syg. 3401 Biegała Rafał (mgr) Mikroprocesorowy system generowania precyzyjnych odcinków czasu

syg. 3402 Celmer Karol (mgr) Widma luminescsencji ciekich warstw Alg3+

syg. 3403 Sobczak Ilona (lic.) Promieniotwórczość - nadzieje i zagrożenia

syg. 3404 Kuchta Agnieszka (mgr) Liniowe własności optyczne roztworów i cienkich warstw tri- (8-hydroksychinolinu) glinu (Alg3)

syg. 3405 Zawadzki Jarosław Łukasz (inż.) Stanowisko dydaktyczne z programatorem PLC firmy Rockwell

syg. 3406 Rygielski Michał (mgr) Procesor ruchu implementowany w układzie programowalnym FPGA

syg. 3407 Kusz Agnieszka (mgr) Otrzymywanie kryształów ZnCrTe

syg. 3408 Dąbrowski Maciej (inż.) Ogniwa słoneczne jako źródła energii żródła odnawialnej

syg. 3409 Wenker Błażej  (mgr) Implementacje neuronowego estymatora prędkości kątowej wirnika silnika indukcyjnego w układzie programowylnym FPGA

syg. 3410 Bałas Krzysztof (mgr) Modelowanie komputerowe ogniwa fotowoltaicznego MSX60 i wspłpracującego z nim przekształtnika DC/DC

syg. 3411 Susała Anita (mgr) Oddziaływanie atomów w konfiguracji A i V z promieniowaniem laserowym

syg. 3412 Wesołowski Adam (inż.) Sterowanie siatką odbiciową umożliwiającą zmianę długości promieniowania lasera barwnikowego

syg. 3413 Chmielecki Maciej (mgr) Numeryczna stabilizacja obrazów przekrojów w trójwymiarowych pomiarach metodą spektralnej tomografii OCT

syg. 3414 Lipiński Paweł (inż.) Badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury

syg. 3415 Kurtyka Joanna (mgr) Przetwarzanie analogowo-cyfrowe z sygnałem ditherowym w pomiarze wartości średniokwadratowej sygnału

syg. 3416 Wójcik Arkadiusz (mgr) Badanie dyfuzji wody w mózgu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 3417 Przybyła Jakub (inż.) Mechanizm szeregowania zadań w jądrach z serii 2.6 systemu GNU/Linux

syg. 3418 Ossowski Krzysztof (mgr) Ogniwa fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe alternatywne źródło energii elektrycznej

syg. 3419 Szewc Kamil (lic.) Zastosowanie metody Godunowa w symulacjach hydrodynamicznych

syg. 3420 Domański Zbigniew (mgr) Implementacja neuronowego estymatora strumieni stojana silnika indukcyjnego w układzie programowalnym FPGA

syg. 3421 Wasilewski Wojciech (dr) Źródła fotonów w łączności kwantowej

syg. 3422 Wojdyła Michał (dr) Badanie własności optycznych cienkich warstw krystalicznych metaloftalocyjanu metodami stacjonarnej i modulacujnej spektroskopii absorpcyjno-odbiciowej oraz fotoluminescencji

syg. 3423 Rębarz mateusz (dr) Badanie stanów wzbudzonych w cienkich warstwach pecylenu i jego pochodnych

syg. 3424 Mikulska Karolina (lic.) Wpływ struktury helikalnej na sprężystość polimerów

syg. 3425 Lica Jerzy (mgr) Energia dysocjacji dla małych drobinzłożonych z atomów pierwiastków II szeregu układu okresowego

syg. 3426 Piotrowski Marcin (inż) Symulator ogniwa słonecznego

 

Warto odwiedzić