Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2008

Prace dyplomowe- 2008

syg. 3427 Jankowska Agnieszka (mgr) Zastosowanie rachunku wariacyjnego w fizyce

syg. 3428 Kijowiec Jakub Bartosz (mgr) Badanie widma molekuły jodu I2

syg. 3429 Drzewiecka Anna (lic.) Widma fotoluminescencji cienkich warstw Tri-(8-hydroksychinolino) glinu

syg. 3430 Wnukiewicz Maciej (lic.) Transformator Tesli

syg. 3431 Piersa Piotr (lic.) Bilans cieplny w atmosferze ziemskiej

syg. 3432  Wszelak Przemysław (lic.) Ultradźwięki i ich wykorzystanie

syg. 3433 Zaborowska Joanna  (mgr) Rozszerzalność cieplna ciał, jej pomiar i skutki praktyczne

syg. 3434 Stremplewski Patrycjusz (mgr) Absorpcja w stanie wzbudzonym w szkłach optycznych domieszkowanych jonami holmu

syg. 3435 Górecka Ewa (lic.) Wyznaczanie stosunku ładunku elektronu do jego masy

syg. 3436 Cacha Wanda (mgr) Wyznaczanie składu chemicznego mgławic planetarnych z LMC na podstawie spektroskopowych obserwacji satelity (2007)

syg. 3437 Tkaczyk Danuta (mgr) Wyznaczanie współczynnika załamania i grubości warstw

syg. 3438 Śliwińska Agata (mgr) Badanie ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowej 326.1 nm izotopu Kadmu 113 zaburzonej przez neon

syg. 3439 Szkulmowski Maciej (dr) Numeryczne metody zwiększania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej

syg. 3440 Bajraszewski Tomasz(dr) Spektralna tomografia optyczna z zastosowaniem grzebienia częstotliwości optycznych

syg. 3441 Sajna Cyprian Kamil (mgr) Interferometryczne badanie efektów temperaturowych linii widmowej 748,8 nm neonu i linii 703,0 nm argonu zaburzonych przez hal

syg. 3442 Erwiński Krystian (mgr)Poprawa odtwarzania trajektorii ruchu poprzez dobór parametrów trajektorii zadanej

syg. 3443 Rudzki Krzysztof  (mgr) Implementacja analizatora stanów logicznych w strukturę programowalną typu Virtex-5

syg. 3444 Basak Dawid (lic.) Nawiązania do fizyki na lekcjach biologii w szkołach gimnazjalnych

syg. 3445 Gartmann Rafał  (mgr) Kondensat Bosego-Einsteina w sieci optycznej

syg. 3446 Kwiatkowska Ewa Anna  (mgr) Niemedyczne zastosowania tomografii optycznej z wykorzystaniem światła częściowo spójnego

syg. 3447 Balcerak Gerard (lic.)Fotoprzewodnictwo związków kompleksowych

syg. 3448 Kozłowski Cezary (lic.) Pomiar ruchliwości nośników swobodnych w organicznych strukturach metodą TOF

syg. 3449 Jagodziński Tomasz  (mgr) Implementacja programowalnego układu czasowego 8254 w strukturę programowalną FPGA

syg. 3450 Banach Krzysztof (mgr) Własności optyczne i elektryczne cienkich warstw przewodzącycg ZnO i ZnO:Al

syg. 3451 Kuska Bartosz( mgr) Optyczne i elektryczne własności cienkich warstw poliwęglanu domieszkowanego CuPo otrzymywanych metoda dip-coating

syg. 3452 Wilewski Paweł (mgr) Admitancyjne badanie organicznych struktur elektroluminescsencyjnych

syg. 3453 Abdul Romaric (mgr) Swobodna ekspansja Kondensatu Bosego-Einsteina o skończonej temperaturze, poza reżimem  Thomasa-Fermiego

syg. 3454 Mydłowska Monika (mgr) Efekty fototermiczne w koloidach srebra i złota

syg. 3455 Lipka Patryk (lic.) Fotoprzewodnictwo struktur organicznych

syg. 3456 Wyborska Katarzyna (lic.) Środowisko naturalne, zagrożenia a zdrowie - aspekt dydaktyczny

syg. 3457 Słowik Karolina Maria (mgr) Zatrzymywanie i  uwalnianianie fotonów w kontrolowanym optycznie ośrodku gazowym w konfiguracji energetycznej "trójnoga"

syg. 3458 Bogusławska Beata (lic.) Zimna fuzja - fikcja, czy fakt?

syg. 3459 Bylicka Bogna Teresa (mgr) Kwantowe splątanie i metody jego wykrywania

syg. 3460 Matusiewicz Sławomir (mgr) Organiczny tranzystor polowy na szkle

syg. 3461 Podczaski Marek (mgr) Automatyzacja układu do pomiaru luminescencji cienkichwarstw organicznych

syg. 3462 Winnicki Rafał (inż.) Program do pomiaru widm fotoluminescsncjinrosdzielonej w czasie

syg. 3463 Brylew Kamil (lic.) Wpływ polarności rozpuszczalnika na współczynnik absorpcji metaloftalocyjanin

syg. 3464 Barczak Mariusz (mgr) Sterownik CNC współpracujący z napędami skokowymi

syg. 3465 Cieszyński Borys (mgr) WSerwonapęd SDMT ze sprzężeniem zwrotnym w postaci liniowego przetwornika optoelektrycznego

syg. 3466 Połom Rafał (inż.) Budowa układu zasilania  elektronowego

syg. 3467 Gołębiewski Borys (mgr) Zmniejszenie błędów trajektorii ruchu w układach sterowania CNC

syg. 3468 Szafran Mariusz (inż.) Komputerowe sterowanie działa elektronowego

syg. 3469 Klimek Piotr (inż.) Pomiar włsciwości elektrycznych struktur Alq3

syg. 3470 Pawlak Sebastian (mgr) Metody pseudospektralne w rozwiązywaniu równania Schrodingera

syg. 3471 Makuch Jarosław (lic.) Pomiar ruchliwości nośników w krzemie porowatym metodą TOF

syg. 3472 Chojnacka Róża (mgr) Metody tomograficzne w medycynie

syg. 3473 Falkowski Rafał (inż.) Wzmacniacz impulsów z fotopowielacza wraz z układem formującym impulsy

syg. 3474 Bieńka Michał (mgr) Sterownik CNC współpracujący z napędami skokowymi

syg. 3475 Osiński Arkadiusz (inż.) Automatyczna archiwizacja danych na nośnikach CD/DVD w systemie Linux

syg. 3476 Topolewski Robert (inż.) Modelowanie fullerenów i zamkniętych nanorurek w ramach metody Hückela

syg. 3477 Sosnowski Adam (inż.) Implementacja i porównanie metod numerycznych stosowanych do realistycznych symulacji dynamiki zbioru punktów materialnych. Wizualizacja z użyciem grafiki 3D

syg. 3478 Bojda Piotr (lic.) Wyznaczanie defektów z głębokimi poziomami we ftalocyjaninach metodą Q-DLTS

syg. 3479 Rutkowski Albert (lic.) Komputerowe symulacje dynamiki wariantów ludzkiej cytoglobiny

syg. 3480 Gajewski Rafał (inż.) Wirtualny analizator sygnałów stochastycznych w srodowisku Matlab - badanie rezonansu stochastycznego

syg. 3481 Chojnowski Grzegorz (inż.) Wizualizacja pierścieniowa struktur hierarchicznych

syg. 3482 Florkowski Andrzej (lic.) Fizyczne podstawy zjawiska ferroelektryczności

syg. 3483 Dams Łukasz (mgr) Dyfuzja tlenu w hemoglobinie z Drosophila melanogaster - symulacje komputerowe

syg. 3484 Borowa Agnieszka Maria (mgr) Pole promieniowania poruszających się ładunków

syg. 3485 Liss Monika (mgr)Wykorzystanie techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach do konserwacji skór zabytkowych

syg. 3486 Choiński Sławomir Jan (mgr) Estymacja widma amplitudowego z zastosowaniem przetwarzania a-c z sygnałem ditherowym

syg. 3487 Jesionowski Piotr (inż.) Program do automatycznego pomiaru fotoadmitancji

syg. 3488 Krywanosów Kamil (lic.) Podczerwień i jego wykorzystanie

syg. 3489 Dąbkowska Ewa Maria (mgr)Zastosowanie techniki próżniowej do konserwacji materiałów etnograficznych (zabytki drewniane)

syg. 3490 Mikołajczak Jakub (lic.) Widmo drgań bębna

syg. 3491 Bawaj Mateusz (inż.) Chłodzenie lasera zamkniętym obiegiem wody

syg. 3492 Zając Arkadiusz (inż ) Budowa i opracowanie układu sterowania diody laserowej

syg. 3493 Małecki Karol (lic.) Chłodzenie lasera zamkniętym obiegiem wody

syg. 3494 Napolski Wojciech (lic.)Wytwarzanie i zastosowanie mikrofal

syg. 3495 Godlewski Jakub (inż.) Wzmacniacze fazowe z sygnałem referencyjnym

syg. 3496 SGąsiorowski Łukasz (lic.)Laserowa mokrodyssekcja i mikromanipulacja

syg. 3497 Skinder Jakub Jan (mgr)Budowa modelu stacji uzdatniania wody

syg. 3498 BałszewskiŁukasz (mgr) Badanie kryształów scyntylacyjnych wykorzystywanych w kamerach PET

syg. 3499 Kietschke Grzegorz (inż.)Mikroprocesorowy system sterowania siatką odbiciową umożliwiającą zmianę długości fal lasera barwnikowego

syg. 3500 Kolus Emila (mgr) Dynamika drobin van der Waalsa atom+drobina dwuatomowa

syg. 3501 Leciak Łukasz(mgr) Mikroserwery internetowe na potrzeby systemów pomiarowych

syg. 3502 Sylwestrzak Marcin (inż.) Ogniwwa elektryczne - animacje Flash

syg. 3503 Andrzejewska Anna (inż.)Ocena niepewności pomiarów bezpośrednich, pośrednich i pośrednich złożonych

syg. 3504 Ossowski Paweł (lic.) Falowe i kwantowe własności cząstek materialnych

syg. 3505 Majdoszka Artur (mgr)Opracowanie i testy programu korygującego zanik amplitudy fali sejsmicznej w procesie jej propagacji

syg. 3506 Dadana Michał (mgr) Procesor ruchu implementowany w układzie FPGA

syg. 3507 Kazimierczyk Joanna (mgr) Równanie stanu gazu doskonałego i rónania stanu gazów rzeczywistych

syg. 3508 Szulc Adam (mgr) Spektroskopia stanów wzbudzonych szkła ALF:Pr3+ w bliskiej podczerwieni

syg. 3509 Skarzyńska Żaneta (mgr)Zjawisko termoemisji - propozycja ćwiczenia na II Pracownię Fizyczną

syg. 3510 Paszkowska-Dramińska  Iwona (lic.)Absorpcja cienkich warstw Alq3 i DCM wykonanych metodą dip-coating

syg. 3511 Dramiński Stefan (lic.) Widma fotoluminescsncji warstw Alq3 wykonywanych metoda zanurzeniową

syg. 3512 Górska Katarzyna (dr) Badanie związków pomiędzy pewnymi stanami kwantowymi a klasycznymi trajektorniami

syg. 3513 Masłowski Piotr (dr) Zderzenia optyczne kadmu z gazami szlachetnymi

syg. 3514 Strzałkowski Karol (dr) Otrzymywanie i badanie właściwości fototermicznych mieszanych kryształów A II-B VI

syg. 3515 Kłosowski Łukasz (dr) Koicydencyjne badania zderzeń elektron-atom helu z zastosowaniem lokalnego pola magnetycznego do zmiany toru ruchu elektronów

syg. 3516 Połaszewski Szymon Roman (mgr) Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu fizyki

syg. 3517 Nowak Adam (inż.) WSymulacja i wizualizacja bilarów matematycznych jako prostych układów dynamicznych z chaosem

syg. 3518 Maron Przemysław (lic.) Stało i zmiennoprądowe przewodnictwo warstw polikrystalicznych

syg. 3519 Podbielski Maciej (mgr) Szumy cieplne. Wyznaczanie stałej Bolzmanna.

syg. 3520 Bering Łukasz (mgr) Wspomagane komputerowo projektowanie regulatorów wykorzystujacych metody sztucznej  inteligencji

syg. 3521 Świgoński Piotr (lic.) Tlen, jego formy i rola w przyrodzie

syg. 3522 Małaszek Marcin (inż.) Sterowanie pracą kolektora energii słonecznej

syg. 3523 Kobryń Damian (mgr) Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na człowieka

syg. 3524 Koprowski Karol (inż.) Sterowanie układu zasilania fotopowielacza

syg. 3525 Płoszajczak Radosław (mgr) Techniki generowania cieni w grafice 3D z użyciem Open GL

syg. 3526 Nowacka Lidia (mgr) Spektroskopia jonów Rv3+ w kryształach KLa (MoO)2 i KLa(WO4)2

syg. 3527 Ciesielski Tomasz (mgr) Oprogramowanie do zdalnego kontrolowania układu pomiarowego wykorzystujące protokół TCP/IP

syg. 3528 Szczepanek Mirela (mgr) Zjawisko Ramsanera-Townseda

syg. 3529 Gruda Mariusz (mgr) Wpływ mocy dawcy promieniowania fotonowego na komórki K-562

syg. 3530 Majewski Sebastian (mgr) Platforma cyfrowa do transferu danych i transmisji głosu

syg. 3531 Pepłowski Łukasz (dr) Wykorzystanie metod dynamiki molekularnej i bioinformatyki do badania mechanizmów reakcji enzymatycznych ze szczególnym uwzględnieniem hydratazy nitrylowej

 

Warto odwiedzić