Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 2009

Prace dyplomowe 2009

syg. 3532  Franków Wojciech (mgr) Własności spektralne kryształów domieszkowanych jonami Tm3+

syg. 3533  Chmurzyńska Małgorzata (mgr) Wyświetlacze ciekłokrystaliczne, plazmowe i diodowe

syg. 3534  Chojnacki Marcin(inż.) Model układu przetwornicy napięcia

syg. 3535  Nowak Ronald (inż.) Filtry SC

syg. 3536  Obodziński Piotr (mgr) Luminescencja kryształów BaFaktywowanych jonami Er3+

syg. 3537  Grzechowiak Tomasz (inż.) Układ do pomiaru czasu reakcji

syg. 3538  Pańkowiec Maciej (inż.) Moduł sterowania urządzenia tomografu optycznego OCT wykorzystującego laser strojony

syg. 3539 Zawada Michał (inż.) Model przetwornika analogowo-cyfrowego Sigma-Delta

syg. 3540 Dąbrowska Anita (dr) Ewolucja stochastyczna obserwowanych układów kwantowych (2008)

syg. 3541 Piątkowski Dawid (dr) Pomiar i interpretacja dwustopniowych procesów absorpcji w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich  (2008)

syg. 3542 Orłowski Sławomir (dr) Badania teoretyczne procesów transportowych i sygnałowych w białkach hemowych (2008)

syg. 3543 Kazimierczak Agnieszka Maria (inż.) Programowanie robotów przemysłowych firmy FANUC Robotics

syg. 3544 Gałczyński Maciej (inż.) Implementacja sterownika inteligentnego domu w strukturze FPGA

syg. 3545 Chyła Karol (inż.) Mikroprocesorowe sterowanie stanowiskiem wysokiej próżni

syg. 3546 Nowak Przemysław (inż.) Stanowisko dydaktyczne z napędem Eurotherm 514C

syg. 3547 Stankowski Maciej (mgr) Projekt implementacji modułu dla Biura Obsługi Niepełnosprawnych w systemie USOS

syg. 3548  Gajda  Paweł (inż.) Wizualizacja powierzchni termodynamicznej van der Waalsa

syg. 3549  Kamiński Kamil (inż.) Wytwarzanie cienkich warstw tlenkowyvh metodą PLD

syg. 3550  Paszkiewicz Szymon (inż.) Oprogramowanie stanowiska dydaktycznego z procesorem AT91SAM79256

syg. 3551  Lehr Grzegorz (inż.) Serwonapęd prądu stałego z dyskretnym regulatorem od stanu w środowisku Matlab-Simulink

syg. 3552  Marulewski Adam (inż.) Regulatory silników prądu stałego od stanu i zakłóceń w środowisku Matlab-Simulink

syg. 3553 Sarbicki Gniewomir( dr) Geometryczne własności zbiorów stanów separowalnych i zbioru swiadków splątania (2008)

syg. 3554 Kwiatkowski Marcin (inż.) Układ sterowania mocą elementów grzejnych

syg. 3555 Kanclerz Krystian (inż.) Komputery jednopłytkowe SBC w układach sterowania maszyn

syg. 3556 Boniewicz Mirosław (inż.) Mikroprocesorowy sterownik manipulatora SVI-2000

syg. 3557 Bering Fabian (inż.) Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w syntezie dźwięku

syg. 3558 Grabarek Aurelelia (mgr) Badanie struktury skorupy ziemskiej za pomocą metod sejsmicznych

syg. 3559 Kalemba Anna (mgr)Badania czynnościowe układu oddechowego

syg. 3560 Szewc Kamil (mgr) Kwazi-ściśle eozwiązywalne modele atomów i molekuł

syg. 3561 Stec Kamila (mgr) Badanie przewodnictwa powierzchniowego warstw węglowych

syg. 3562 Witkowski Marcin (mgr) Spektroskopia UV iVuV kryształów BaF2 i (Ba,La)F2 aktywowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

syg. 3563 Śmiga Szymon (mgr) Analiza efektywności różnych wariantów metody OEP zastosowanej do układów atomowych i molekularnych

syg. 3564 Rutkowski Marek (lic.) Rozpraszanie na potencjałach zespolonych

syg. 3565 Kacprowicz Marcin (mgr) Generacja dwufotonowych stanów światła

syg. 3566 Sitarczyk Łukasz (mgr) Własności spektroskopowe matrycy szklanej  i krystalicznej domieszkowanej jonami dysprozu

syg. 3567 Sylwestrowicz Artur (mgr) Sterowanie maszynami wieloosiowymi w czasie rzeczywistym w środowisku Linux

syg. 3568  Bujak Łukasz (mgr) Metody określania zakresu powierzchniowej korozji szkła

syg. 3569 Szymeczko Tomasz (mgr) Zastosowanie modułu sieci GSM w układach alarmowych

syg. 3570  Pasek Joanna (mgr) Systemy operacyjne czasu rzeczywistego implentowane w architekturze ARM

syg. 3571 Jasiński Maciej (lic.) System akwizycji danych do badania sonoluminescencji

syg. 3572 Kolenderska Sylwia (lic.) Ujemny współczynnik załamania

syg. 3573 Pomaskow Michał (inż.) Ethernet Powerlink w układach sterowania maszyn

syg. 3574 Chandzel Joanna (mgr) Śnieg - symetria, matematyka, fizyka

syg. 3575 Bojda Piotr (mgr) Optyczne własności cienkich warstw organicznych otrzymywanych metodą spin-coating

syg. 3576 Gostomczyk Tomasz (mgr) Pomiar widm absorpcji i emisji roztworów perylenu i Pr-T

syg. 3577 Kozłowski krzysztof (mgr) Luminescsencja mieszanych kryształów (Ba,Ca)F2 aktywowanych jonami Er3+

syg. 3578 Pliszczyński Łukasz (mgr) Otrzymywanie i pomiary fotoprzewodnictwa wybranych związków II-VI

syg. 3579 Ulatowska Andżelika (mgr) Fizyka w diagnostyce medycznej

syg. 3580 Buksztel Adam (lic.) Nierówności Bella

syg. 3581 Sagan Agnieszka (mgr) Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i jego zastosowania

syg. 3582 Morgaś Maciej (mgr) Analiza ciągłości warstw w strukturach obrazowanych za pomocą OCT

syg. 3583 Kukliński Adam (mgr) Wpływ plarności rozpuszczalnika na zmianę wartości współczynnika absorpcji perylenu i jego pochodnych

syg. 3584 Semrau Anna (mgr) Analiza wpływu położenia szkieł korekcyjnych względem oka na jakość widzenia

syg. 3585 Schmidt Maciej Kajetan (lic.) Wyniki symulacji błądzenia przypadkowego ładunku na nici DNA w środowisku wodnym

syg. 3586 Miszta Przemysław (dr) Badania dynamiki molekularnej sond fluorescencyjnych i ligandów w białkach

syg. 3587 Szczepkowski Jacek (dr) Zimne sderzenia izotopów litu i atomów sodu w pułapce magnetooptycznej

syg. 3588 Szczepkowski Jacek(dr) The cold collisions of lithium isotopes and sodium atoms in the magneto-optical trap

syg. 3589 Fajfer Joanna (mgr) Historia pomiaru czasu

syg. 3590 Musiał Łukasz (mgr) System monitorowania stanu komputera osobistego

syg. 3591 Cybula Przemysław (inż.) Charakterystyki elektryczne struktur krzemu porowatego

syg. 3592 Ciszak Kamil Krzysztof (lic.) Moduł sterowania silnikiem krokowym współpracujący z układem NI USB-6008

syg. 3593 Janowski Piotr (mgr) Konstrukcja sensora chemicznego opartego na rezonatorze kwarcowym

syg. 3594 Skubiszewski Sebastian (mgr) Podstawowe algorytmy bioinformatyki

syg. 3595 Kola Maciej (mgr) System zdalnego nadzoru i zarządzania małą elektrownią wodną

syg. 3596 Syrocki Łukasz (mgr) Zasada teleportacji i wybrane przykłady jej realizacji

syg. 3597 Lewandowski Jacek (mgr) Tworzenie źródeł danych do LINQ

syg. 3598 Reczkowski Kamil (mgr) Otrzymywanie i pomiary widm absorpcji wybranych kryształó II-VI

syg. 3599 Czacharowski Piotr (mgr) Badanie luminescencji i absorpcji związków organicznych AEG

syg. 3600 Ratajczak Ewa (mgr) Określanie kształtów i rozmiarów obiektów podziemnych metodą georadarową

syg. 3601 Gawińska Ewa (mgr) Ukośne drzewa decyzyjne na przykładzie algorytmów LMDT i OC1

syg. 3602 Chwastyk Mateusz (lic.) Kropki kwantowe - zerowymiarowe struktury półprzewodnikowe

syg. 3603 Ryczkowski Piotr (mgr) Zdegenerowany proces mieszania czterech fal w kryształach ZnSe domieszkowanych Mg i Be

syg. 3604 Skiwski Michał (mgr) Projektowanie filtrów cyfrowych i ich implementacja w strukturach FPGA

syg. 3605 Romanowska-Rybińska Katarzyna (mgr) Teoria grup w fizyce cząstek elementarnych. Grupy SU(2) i SU(3)

syg. 3606 Gajewska Edyta (mgr) Implementacja interfejsu terminalowego w systemie mikroprocesorowym

syg. 3607 Powięziak Michał (mgr- inż.) Komplementacja magistrali ISA w komputerze jednoskładowym

syg. 3608 Sadowski Filip Maria (mgr-inż.) System mikroprocesowy czasu rzeczywistego o architekturze ARM

syg. 3609 Jastak Kinga (mgr) Luminescencja VUV i UV w kryształach LaF3

syg. 3610 Marciniak Waldemar (dr) Badanie materiałów węglowych metodami mikroskopii elektronowej

syg. 3611 Klimek Ilona (mgr) Doświadczenia z elektromagnetyzmem w nauczaniu w liceum ogólnokształcącym

syg. 3612 Kosałka Katarzyna (mgr) Szkolne zestawy dydaktyczne - mechanika

syg. 3613 Witkowska Emilia (mgr) Badanie procesu impregnacji mokrego drewna archeologicznego metodami próżniowymi z wykorzystaniem impregnatu Poliglikol 400

syg. 3614 Wojnowski Dominik (inż.) Wizualizacja praw Keplera

syg. 3615 Mach Maciej (mgr) Teoretyczne rozważanie na temat drugiej i trzeciej harmonicznej światła

syg. 3616 Toruński Mateusz (mgr) Nieliniowe zjawiska optyczne w cienkich warstw organicznych

syg. 3617 Pośpiech Katarzyna (mgr) Analiza działania podstawowych przyrządów optometrystycznych - analiza jakościowa

syg. 3618 Czerniak Przemysław (mgr) Przejścia 4f8-4f75d i 4f8-4f7 w kryształach (BA, La)F2:Tb

syg. 3619 Daziński Mariusz (mgr) Mostek interffejsu USB do magistrali ISA

syg. 3620 Turowski Bartosz (mgr) Programowanie urządzeń mobilnych z platformą .NET Compact

syg. 3621 Chałubowicz Bartosz (mgr) Synteza i badanie jakości sygnału zegarowego

syg. 3622 Sobkowiak Jan (mgr) Analizator stanów logicznych

syg. 3623 Bejger Andrzej (mgr) Przeniesienie wydziałowego informatora ECTS do systemu USOS

syg. 3624 Rzymski Sebastian (mgr) Problem ciemnej materii w Drodze Mlecznej

syg. 3625 Bogunia Maciej (mgr) Dopasowanie danych eksperymentalnych. Dyfrakcja rentgenowska

syg. 3626 Marks Szymon (mgr) Oprogramowanie bramkowego licznika fotonów: Stanford SR-400 s łużącego do pomiarów spektroskopowych

syg. 3627 Kossakowska Anna (inż.) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dźwiękowych

syg. 3628 Podgórska Katarzyna (mgr) Dokowanie wybranych naturalnych filtrów UV do γD-krystalin - białek soczewki oka

syg. 3629 Nowak Anna Maria (mgr) Drgania i fale mechaniczne

syg. 3630 Chlebicz Bartosz (lic.) Badanie luminescencji struktur wykonanych z cienkich warstw organicznych naniesionych na krzem porowaty

syg. 3631 Puzdrowski Andrzej (mgr)Uniwersalny moduł komunikacyjny systemu sterowania eksperymentem wykorzystujący sieć Ethernet

syg. 3632 Sierant Sebastian (mgr) Badanie własności elektrycznych cienkich warstw organicznych zwiążków małocząsteczkowych wykonanych metodą napylania próżniowego

syg. 3633 Czupryna Adam (mgr) Mikroprocesorowy układ do rejestrowania charakterystyk prądowo-napięciowych z interfejsem

syg. 3634 Włodarczyk Krzysztof (mgr) Mikrokontrolerowy układ sterujący spektrometrem z interfejsem sieciowym

syg. 3635 Rogowicz Agnieszka (lic.) Propozycja nauczania o źródłach energii odnawialnej na lekcjach fizyki w gimnazjum

syg. 3636 Małecka Agnieszka (mgr) Detektory promieniowania jonizującego

syg. 3637 Bobin Monika (mgr) Elektronika, spintronika, fotonika

syg. 3638  Szkulmowska Anna (dr) Analiza i wykorzystanie informacji fazowej w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

syg. 3639 Bratkowski Artur (dr) Kinetyka fotoprzewodnictwa krzemu porowatego otrzymywanego metodą elektrochemiczną anodyzacji

syg. 3640 Leśniewski Piotr (mgr) Infradźwięki

 

 

Warto odwiedzić