Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2010

Prace dyplomowe 2010

syg. 3641  Wyrąbkiewicz Kamil  (inż) Mikroprocesorowy analizator widma sygnałów akustycznych

syg. 3642  Kraszewski Zdzisław (inż.) Automatyzacja procesu suszenia próżniowego w niskich temperaturach zabytków wykonanych z drewna klonowego

syg. 3643  Gałkowski Adrian (mgr) Proces ruchu implementowany w układzie programowalnym FPGA

syg. 3644 Safaryn Jadwiga Amelia (inż) Automatyzacja procesu suszenia próżniowego w niskich temperaturach zabytków wykonanych z drewnw leszczynowego

syg. 3645  Szmelter Kamil (inż.) Budowa aparatury do konserwacji zabytków skórzanych

syg. 3646  Rudzki Tomasz (inż) Układy sterowania rozproszonego - budowa i oprogramowanie

syg. 3647 Gapiński Cezary (inż.) Układ pomiaru temperatury w mikrokontrolerze AT89C51CC03 z magistralą komunikacyjną CAN

syg. 3648  Wieczorek Robert  (inż) Realizacja konwertera UCB na 1-wire

syg. 3649  Wenderlich Dariusz  (inż.) Moduł bazodanowy wspomagajacy rozliczenia pensum dydaktycznego

syg. 3650  Piotr Terepko (inż) Oprogramowanie aparatury do nanoszenia cienkich warstw w oparciu o metodą SOL-GEL

syg. 3651 Kardas Maciej (inż.) Lasery półprzewodnikowe

syg. 3652 Skiwski Maksymilian (inż.)Elektroniczna baza widm w podczerwieni pigmentów i spoiw używanych w malarstwie sztalugowym i sciennym

syg. 3653 Maliszewski Krzysztof (inż.) Stanowiska do pomiarów elektroluminescencji

syg. 3654 Wieczorek Paweł (inż.) Opracowanie i budowa systemumikroprocesorowego a procesorem DSP TMS320F28335 do zastosowań w napędach

syg. 3655  Brodzińska  Karolina (inż.) Wytwarzanie i badanie własności optycznych cienkich warstw tlenkowych

syg. 3656  Hinz Dariusz  (inż.) Konstrukcja robota kroczacego

syg. 3657  Pałucki Bartosz (inż.) Pomiar rozkładu średnicy kropel aerozolu wodnego

syg. 3658  Sarbicki Gniewomir (inż.) Pomiar natężenia przeoływu cieczy przy pomocy przepływomierza turbinkowego

syg. 3659  Jakubowski Rafał  (inż.) Symulacja adsorbcyjna małych cząsteczek na powierzchni grafitu

syg. 3660  Miłoszewski Marcin (inż.) Układ okresowy pierwiastków (aplikacja www)

syg. 3661  Plieth Łukasz (mgr) Transport energii na sposób ciepła

syg. 3662  Michalak Beata (mgr) Przegląd technik spektroskopii ramanowskiej

syg. 3663  Kranz Kamil (inż.) Falownik napięcia sinusoidalnego o topologii 3 poziomowej z diodami poziomujacymi

syg. 3664  Nowakowski Krzysztof (dr) Relacje pomiędzy metodami opisu efektów korelacji elektronowej w tradycyjnych sformułowaniach ab initio i metodach DFT

syg. 3665  Grabowski Michał (inż.) Autonomiczny robot jeżdżący

syg. 3666  Balwa Barbara Bogusława (mgr) Metody pomiaru przepływu krwi w układzie naczyniowym oka

syg. 3667  Grzelak Sławomir (dr) Wysokorozdzielcze układy pomiaru odcinka czasowego dla zastosowań w spektrometrii fotonów i jonów

syg. 3668 Chaberski Dariusz (dr) System pomiaru funkcji intensywności strumienia jonów w spektrometrii masowej czasu przelotu

syg. 3669   Lasota Mikołaj (mgr) Pomiar przestrzennej funkcji Wignera

syg. 3670   Daziński Mariusz (inż.) Bezdotykowy interfrjs instrumentów muzycznych

syg. 3671   Korociński Jakub (mgr) Propagacja światła w ośrodkach atomowych modyfikowanych optycznie

syg. 3672   Wójtewicz Szymon (mgr) Jednomodowa spektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją czystości

syg. 3673   Nowak Kamil (mgr) Filtracja sygnałó pomiarowych w procesorze sygnałowym z wykorzystaniem środowiska pakietu Matlab

syg. 3674  Ziółkowska Karolina (mgr) Analiza własności struktury drewna w metodzie vacuum freeze-drying

syg. 3675   Fercho Waldemar (mgr) Fizyka urzadzeń w kuchni

syg. 3676   Zagozda Łukasz (mgr) Sprzężenia momentów pędu w cząsteczkach dwuatomowych

syg. 3677   Rogalska Natalia (mgr) Rozpraszanie na potencjałach jednowymiarowych

syg. 3678   Wiśniewska Monika (mgr) Eksperymenty z optyki geometrycznej w szkole

syg. 3679   Michalak Beata (mgr) Widma Ramana cząsteczek DNA

syg. 3680   Brylew Kamil (mgr) Optymalizacja parametrów scyntylacyjnych kryształów LuAG:Pr

syg. 3681   Piórkowska Agnieszka (mgr) Zastowanie mikroskopu sił atomowych w kosmetologii

syg. 3682   Karczewski Andrzej (mgr) Sterowanie napędami FOC z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych dla zastosowań suwnicy bramowej

syg. 3683   Senger Katarzyna (mgr) Charakterystyki fotonów i neutrin powstajacych w nieelastycznych zderzeniach hadronowych

syg. 3684   Strzelecki Wojciech (mgr) Otrzymywanie i pomiary widm fotoakustycznych ZnSe

syg. 3685  Pacholski Dawid (mgr) Falowe i kwantowe własności cząstek materiałowych; równanie Schrodingera dla elektronów w potencjale zlokalizowanym

syg. 3686   Michalak Łukasz (mgr) Stany powierzchniowe półprzewodników w badaniach fotoakustycznych

syg. 3687  Grzelak Elżbieta (mgr) Zimne derzenia. Elementy teorii

syg. 3688  Świderski Michał (lic.) Efekt Ramana

syg. 3689  Szady Krystian (mgr) O problemie złośliwego króla

syg. 3690  Szafran Mariusz (mgr) Mikroprocesorowe systemy zabezpieczeń ze zmiennym kluczem

syg. 3691  Kolenderski Piotr (dr) Inżynieria par fotonów generowanych w ośrodkach nieliniowych

syg. 3692  Góra Michalina (dr) Fourierowska tomografia z nieliniowympróbkowaniem sygnału interferencyjnego

syg. 3693  Falkowski Rafał (mgr) Wizualizacja procesów i akwizycja danych w rozproszonych system sterowania - systemy SCADA

syg. 3694  Ostrowska Katarzyna (mgr) Programowanie programatorów PLC na przykładzie programatora GE Fanuc PAC system

syg. 3695  Bawaj Mateusz (mgr) Stabilna synteza odstrojonych częstości optycznych

syg. 3696 Glinowiecki Leszek (inż.) Sterowanie pomiarów naprężeń belki przez łącze internetowe

syg. 3697 Gumowski Przemysław (inż.) Pomiar temperatury z wykorzystaniem interfejsu USB

syg. 3698 Topór Janusz (inż.) Urządzenie do charakteryzacji impulsów femtosekundowych

syg. 3699 Małecka Agnieszka (inż.) Chłodzenie diody laserowej

syg. 3700 Borkowski Mateusz (mgr) Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych

syg. 3701 Jesionowski Piotr (mgr) Wirtualny korelator na bazie karty akwizycji danych Ni USB-5133

syg. 3702  Stec Małgorzata (lic.) Moment pędu w kwantowym opisie prostych układów atomowych

syg. 3703 Szwed Sebastian (inż.) Opracowanie układu sterowania przekształtnikiem DC/DC podwyższającym napięcie

syg. 3704 Mikołajun Leszek (mgr) Ogniwa słoneczne jako źródła energii odnawialnej

syg. 3705 Fonrath Damian (inż.) Sterowanie napędem przez port USB

syg. 3706 Sulecki Bartosz (lic.) Mikroprocesorowy układ monitoringu temperatury w napylarce próżniowej

syg. 3707 Gazda Łukasz (mgr) Właśności scyntylacyjne trófluorków lantanowo-cerowych

syg. 3708 Gąsiorowski Łukasz (mgr) Luminescencja i jej wykorzystanie w praktyce

syg. 3709 Gajewski Rafał (mgr) Bazy danych XML

syg. 3710 Skowrońska Karolina Dorota (mgr) Układ do demonstracji zjawisk falowych w liniach długich

syg. 3711 Rudź Elżbieta (inż.) Internetowe archiwum danych meteorologicznych

 

Warto odwiedzić