Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2011

Prace dyplomowe - 2011

syg. 3712  Wiliński Michał Daniel (lic.) Cienkowarstwowe struktury kompleksów metali na podłożach krzemu porowatego

syg. 3713  Lewandowski Paweł (inż.) Sterowanie przemieszczeniem stolika piezoelektrycznego w układzie fluprescencji pojedynczych molekuł

syg. 3714  Półtorak Bartłomiej (dr) Wyładowania elektrostatyczne w układach cyfrowych o krótkich czsach dostępu (2010)

syg. 3715  Woziński  Aleksander (dr) Badania teoretyczne przepływu szumów skorelowanych na przejście cz ąstki Browna przez barierę potencjału

syg. 3716 Urbanowicz Adam (dr) Badanie efeków temperaturowych w widmie neonu

syg. 3717 Walter Maciej Andrzej (inż.) Automat do wytwarzania cienkich warstw metodą wirową

syg. 3718   Kozlowski Bartosz (inż.) Wieloplatformowe  (Windows/Linux) oprogramowanie sterujace pomiarem widm stworzone za pomocą otwartych narzędzi

syg. 3719  Lewandowski Piotr (inż.) Automatyczna regulacja toru wiązki lasera w eksperymencie kondensatu Bosego-Einsteina

syg. 3720 Wasilewski Mateusz (inż.) Zautomatyzowany garaż z zastosowaniem sterownka PLC

syg. 3721 Musiał Łukasz (inż.) Sieciowy system kontrolny

syg. 3722 Niewiara Łukasz Jan (inż.) System wizyjny do robota przemysłowego FANUC LR Mate 200 iB

syg. 3723 Horka Michał (inż.) Metody skanowania wiązką przedmiotową OCT

syg. 3724 Macholc Przemysław (inż.) Sterowanie skanerami optycznymi w pomiarach przepływu krwi w naczyniach siatkówki oka za pomocą tomografii optycznej OCT

syg. 3725 Marczak Piotr (inż.) Obserwator momentu obciążenia serwonapędu z silnikiem PMSM

syg. 3726 Dembek Michał (inż.) Program do archiwizacji i zarządzania "loginami" i hasłami w firmie

syg. 3727 Kozłowski Krzysztof (inż.) Zastosowanie akcelerometru i środowiska Labview do badania zakłoceń pracy sił atomowych

syg. 3728  Popielas Piotr (inż.) Konstrukcja układu stabilizującego sonoluminescsncję

syg. 3729  Matuszewski Karol (inż.) Budowa oraz sterowanie nagrzewnicą indukcyjną

syg. 3730  Tomaszewski Łukasz (inż.) Sterowanie modułem Peltiera metodą PWM

syg. 3731  Trokowski Jakub (inż.) Komputerowe modelowanie orbit w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej. Lot Ziemia-Mars

syg. 3732   Sobociński Dariusz (inż.) Konstrukcja i oprogramowanie mini-monochromatora

syg. 3733   Gajewska Edyta (inż.) Stanowisko dydaktyczne z maszyną numeryczna MW 1800 firmy OBRUSIN

syg. 3734   Babiarz Krzysztof (inż.) Sterownik automatu do wytwarzania cienkich warstw metodą dip-coating

syg. 3735   Powięziak Michał (inż.) Korelatory małobitowe z funkcją obliczania błędów

syg. 3736   Sadowski Filip Maria (inż.) Moduł generowania trajektornii ruchu dla maszyn sterowanych numerycznie

syg. 3837   Cała-Gorczak Lucyna(mgr) Barwa, kolor, barwy natury

syg. 3738   Puszkiewicz Paweł (inż.) Projekt i badania komputerowe napedu FOC z silnikiem klatkowym

syg. 3739   Wudarski Filip Andrzej (mgr) O spątaniu, odwzorowaniach dodatnich i świadkach splątania w kwantowej teorii informacji

syg. 3740   Pytel Justyna (dr) Konstrukcja optymalnych świadków splątania

syg. 3741  Kijek Natalia (mgr) Metody badania aktywności siatkówki oka ludzkiego

syg. 3742  Brodzińska Karolina (mgr) Analiza sygnałów EEG. Implementacja algorytmu Matching Purscuit w matlabie

syg. 3743   Dąbrowski Marcin (mgr) Obrazowanie i badanie tarcia na powierzchni komórek metodą AFM

syg. 3744   Szymankiewicz Jan Beniamin (inż.) projektowanie i implementacja maszyn o skróconej liczbie stanów w strukturach FPGA

syg. 3745  Kozłowska Anna (mgr) Tomografia anihilacji pozytonów - aspekty medyvzne i fizyczne

syg. 3746  Błażkiewicz Rafał (mgr) Metody wyznaczania składowych stałych w przebiegach okresowo-przemiennych, opracowanie modeli symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink

syg. 3747  Kolenderska Sylwia (mgr) Pomiary interferometryczne z wykorzystaniem generacji drugiej harmonicznej

syg. 3748  Wyrąbkiewicz Kamil (mgr) Implementacja zestawu protokołów TPC/Ip w mikrokontrolerach

syg. 3749  Michalska Marta (mgr) O kwantowym splątaniu, klonowaniu i kryptografii

syg. 3750  Wieczorek Paweł (mgr) Zastosowanie techniki próżniowej w procesie suszenia metodą freeze drying

syg. 3751  Szmelter Kamil (mgr) Komórka efuzyjna do napylarki próżniowej

syg. 3752  Parda Piotr (mgr) Programowa realizacja korelatora z wykorzystaniem algorytmów środowiska programistycznego labVIEW

syg. 3753  Borycki Dawid (dr) Nadprzewodnik Bardeena-Coopera-Schrieffera zaburzony domieszkami magnetycznymi

syg. 3754  Bielska Katrzyna (dr) Spektroskopowe badania prężności  pary nasyconej lodu

syg. 3755  Młodawski krzysztof (dr) Wybrane zaganienia mechaniki kwantowej w formaliźmie funkcji Wignera

syg. 3756  Rutkowski Adam (dr) Analiza stanów cyklicznych kwantowych układów złożonych

syg. 3757  Wieczorek Robert (mgr) Symulacja toru transmisyjnego z modulacją OQPSK

syg. 3758  Florkowski Andrzej (mgr) Spektroskopia stanu wzbudzonego materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkich na przykładzie światłowodu aktywowanego  jonami erbu

syg. 3759  Strzelewicz Piotr (lic.) Optical properties of chalcogenide glass doped with rare earth ions

syg. 3760  Mindak-Grabowski Wojciech (mgr) Konstrukcja zmodernizowanego systemu samokształcenia i sprawdzania wiedzy ForEva_n

syg. 3761 Cioch Tymoteusz (mgr) Problemy synchronizacji w systemach pomiarów implementowanych w strukturach FPGA

syg. 3762  Kryszak Wojciech (mgr) Wykrywanie splątania kwantowego. Metody oparte na entropowych relacjach nieoznaczoności

syg. 3763  Kardas Maciej (mgr) Optyczne własności cienkich warstw tlenku aluminium

syg. 3764  Dettlaff Maciej (lic.) Morfologia mgławic planetarnych z podwójnymi gwiazdami centralnymi

syg. 3765   Dobierski Paweł (lic.) Międzygwiazdowe linie atomowe

syg. 3766  Ignaszak Krzysztof (inż.) Konstrukcja robota do eksperymentów biofizycznych

syg. 3767  Bilicki Sławomir (lic.) Aktywnie stabilizowana wnęka optyczna

syg. 3768  Góra Elżbieta (lic.) Percepcja widzenia - widzenie barwne

syg. 3769  Buksztel Adam (mgr) Porównanie kilku wariantów metody obrotu

syg. 3770  Zaremba Magdalena (mgr) Optymalizacja warunków pomiaru widm Ramana biocząsteczek

syg. 3771  Tadajewski Rafał (lic.) Fizyka instrumentów strunowych

syg. 3772  Jurkiewicz Helena (mgr) Technika FFD, animacja szkieletowa i potok zrządzania treścią w XNA

 

 

Warto odwiedzić