Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2012

Prace dyplomowe - 2012

syg. 3773 Szulżycki Krzysztof (lic.) Wytwarzanie falowodów metodą Hot Embossingu w cienkich warstwach szkieł chalogenkowych

syg. 3774  Sternal Marek (inż.) System zarządzania informacją naukowo-badawczą w IF UMK

syg. 3775  Jankowski Daniel (inż.) Wybrane zagadnienie sterowania iteracyjnego z uczeniem bazujace na dyskretnym procesie powtarzalnym

syg. 3776  Pawlak Konrad (inż.) Wykorzystanie kontrolera OID w spektroskopii mechanicznej pojedynczych molekuł AFM

syg. 3777 Buczkowski Michał (inż.) Moduł interfejsu Ethernet Powerlink do napędu SDMT

syg. 3778  Kozłowska Anna (inż.) Program doboru prędkości posuwu maszyn wieloosiowych zapewniający minimalny czas obróbki

syg. 3779  Nowak Krzysztof  (inż.) Generacja fal ultradźwiękowych

syg. 3780  Antkowiak Bartosz (inż.) Projekt i wykonanie frezarki sterowanej numerycznie

syg. 3781  Karbowski Andrzej (dr) Pozytony - narzędzie badawcze fizyki ciała stałego i fizyki atomowej (Toruń 2011)

syg. 3782  Strzelecki Janusz (dr) Badanie własciwości mechanicznych pojedynczych molekuł DNA o strukturze superhelikalnej metoda spektroskopii siłowej AFM (Toruń 2011)

syg. 3783  Stachów Artur (dr) Stany rezonansowe w układach przestrzennie ograniczonych (Toruń 2011)

syg. 3784  Pawlak Mariusz (dr) Stany związane i rezonansowe w układach kwantowych w polu elektromagnetycznym oraz w otoczeniu plazmy (Toruń 2011)

syg. 3785  Szalkowski Marcin (inż.) Budowa generatora drgań na powierzchni cieczy w zakresie niskich czestotliwości

syg. 3786  Dąbkowski Piotr (inż.) Komputeryzacja stanowiska interferometru Fabry-Perota na II Pracowni Fizycznej

syg. 3787  Górecki Piotr (inż.) Implementacja magistrali Efhernet w mikrokontrolerach

syg. 3788  Tchórzewski Mariusz Andrzej (lic.) Wytwarzanie cienkich warstw organicznych na podłożach giętkich

syg. 3789  Bejger Łukasz (inż.) Pompa infuzyjna

syg. 3790  Rutkowski Tomasz (inż.) Stanowsko kontrolno-pomiarowe z modelem ogrzewania i wentylacji pomieszczenia

syg. 3791  Klimas Radosław (inż.) Stworzenie szablonów pracy dyplomowej w systemach Latex, Ms Wird i Open Office

syg. 3792  Mikołajczak Akadiusz (inż.) Stanowisko dydaktyczne ze sterownikiem PLC typu Micro Logix 1400

syg. 3793  Rębiś Jacek (inż.) Digitalizacja pomiaru pola magnetycznego techniką NMR

syg. 3794  Gostomczyk Tomasz (inż.) Projekt układu do monitorowania zawartości CO w pomieszczeniu

syg. 3795  Różycki Patryk (inż.) Budowa oraz badanie właściwości organicznej diody elektroluminescsncyjnej OLED

syg. 3796  Ubysz Aleksander (lic.) Stanowisko kontrolno-pomiarowe z silnikiem prądu stałego

syg. 3797  Pawlikowski Szymon (inż.) Identyfikacja parametrów modeli obiektów dynamicznych metoda najmniejszych kwadratów i zmiennej instrumentalnej

syg. 3798  Kosiński Michał (inż.) Protokół komunikacyjny Prifbus w zastosowaniu do falownika rodziny MFC

syg. 3799  Stępień Krzysztof (inż.) Sterowanie filtra szarego za pomocą silnika krokowego

syg. 3800  Wróblewski Dawid (inż.) Sztuczna dłoń

syg. 3801  Dejnakowski Paweł (inż.) Stanowisko kontrolno-pomiarowe z analogowym regulatorem PID

syg. 3802  Ruciński Michał (inż.) Projektowanie filtrów cyfrowych z wykorzystaniem programu System Generator

syg. 3803  Kozłowski Kamil (inż.) Sterownik efektów świetlnych

syg. 3804  Farian Łukasz (inż.) Sterowanie położeniem kamery CCD z użyciem mikrokontrolera i enkodera absolutnego

syg. 3805 Głowacki Tomasz  (inż. ) Ultradźwiękowy miernik odległości

syg. 3806 Ganasińska Katarzyna (inż.) Projekt rekonstrukcji zegara słonecznego z toruńskiegi Ratusza Staromiejskiego

syg. 3807  Pepliński Łukasz (inż.) Mikroprocesorowy serwer www  w domowym monitoringu

syg. 3808 Tanlewicz Adrian  (inż.) Badanie własności fizycznych cienkich warstw tlenkowych otrzymywanych metoda DIP-COATING

syg. 3809  Nowacki Kornel Mateusz  (inż.) Szybki wzmacniacz impulsów

syg. 3810  Lipska Justyna (inż.) Linux jako system operacyjny czasu rzeczywistego

syg. 3811  Kubiszewski Dawid (inż.) System pomiarowy z dotykowym interfejsem graficznym

syg. 3812  Kordas Dorota (inż.) Optyczne własności cienkich warstw ZnO:Bi

syg. 3813  Duszak Zuzanna (inż.) Implementacja klasycznych gier arkadowych na urządzeniach przenośnych

syg. 3814   Pałucki Bartosz (mgr) Modelowanie i analiza sieci elektrycznych przy uzyciu metodologii procesów powtarzalnych

syg. 3815  Kośmicki Rafał (inż.) Wyznaczanie przerwy energetycznej związkow tlenkowych

syg. 3816  Słowik Karolina (dr) Bramki logiczne dla światła rozchodzącego się i zatrzymanego w ośrodku atomów o konfiguracji trójnoga

syg. 3817  Pelc Marta Zuzanna (dr) Stany złączone i brzegowe w układach nanorurek węglowych i wstęgach grafenowych

syg. 3818  Rażewski Łukasz (inż.) Projektowanie regulatorów cyfrowych w kaskadowej strukturze sterowania dla napedu z silnikiem BLDC o wzbudzeniu magnesami trwałymi

syg. 3819  Swoboda Bartłomiej (inż.) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do badania właściwości statystycznych i dynamicznych II rzędu

syg. 3820  Cygan Agata (dr) Spektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości

syg. 3821  Walter Maciej Andrzej (mgr) Sterowanie wzbudzeniem w pomiarach fotoprzewodnictwa z uźyciem mikrokontrolera

syg. 3822  Kozłowski Bartosz (mgr) Modułowe oprogramowanie do zdalnego sterowania aparaturą pomiarową

syg. 3823  Sulecki Bartosz (mgr) Mikroprocesorowy sterownik aparatury do rejestracji

syg. 3824  Łopatyński Krzysztof (lic.) Implementacja dyskretnych regulatorów PID w mikrokontrolerze

syg. 3825  Etmański Bartosz (lic.) Badanie współprpagacji maserowych linii metanolu na częstotliwościach 6,7 i 12,2 GH2

syg. 3826  Ratajczak Piotr (inż.) Badanie wydajności scyntylacji i proporcjonalności kryształó LSO:Ce, LYSO:Ce i LuAG:Pr

syg. 3827  Zabadaj Robert (inż.) Pomiar przewodnictwa powierzchniowego

syg. 3828  Woźniakowski Łukasz (inż.) Automatyzacja pomiaru widm odbicia i transmisji cienkich warstw

 

Warto odwiedzić