Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2016

syg. 4034 Jeziak Piotr (inż.) Badanie masy klejącej na bazie hybrydowego polimeru silanowego metodą anihilacji  pozytonów

syg. 4035  Borowiec Grzegorz (inż.) Modernizacja stanowiska stacji uzdatniania wody

syg. 4036 Olszanowski Łukasz(inż.) Sterowanie serwonapędami z komputera PC w systemie czasu rzeczywistego Linux RTAI

syg. 4037 Pakulska Patrycja(inż) Zjawisko przełączania elektrycznego w warstwach węglowych

syg. 4038 Ciechowski Dawid (inż.) Wykorzystanie interfejsu Bluetooth w systemie Android

syg. 4039 Masewicz Zuzanna (inż.) Porównanie rozkładu pułapek ładunkowych w kryształach LuxY1-xAG:Pr metodą termoluminescencyjną

syg. 4040 Dymowska Natalia(inż.) Badanie własności spektroskopowych szkieł ołowiowo-galowych domieszkowanych jonami Pr3+,Yb3+ i Er3+ oraz szkieł pokrytych cienką warstwą ZnS

syg. 4041 Burak Piotr (inż.) Analiza porównawcza rozwiązań stosowanych w automatyce budynkowej

syg. 4042 Szczepański Rafa (inż.) Robot balansujący

syg. 4043 Niewiara Jan Łukasz(inż.) SOprogramowanie kerty kontrolno-pomiarowej dSpace DS1104 dedykowanej do układów napedowych

syg. 4044 Przybylski Dawid (inż) Tomografia podczerwieni

syg. 4045 Meyer Kasper (inż.) Projekt i wykonanie sterowania stanowiskiem wysokiej próżni

syg. 4046 Szałkowska Michalina (inż) Budowa i oprogramowanie stanowiska z regulacją histerczową

syg. 4047 Matczak Marcin (mgr) Synchronizacja świateł w ruchu drogowym

syg. 4048 Michalska Paulina (mgr) Zastosowanie filmów typu Grafchromic do weryfikacji rozkładu dawki w radioterapii

syg. 4049 Basaj Mateusz (inż.) Opracowanie i budowa grzejnika dla modułowego systemu luminescencji z wykorzystaniem wzmacniacza mocy audio

syg. 4050 Konkol Tymoteusz Jan (inż.) Oprogramowanie przeznaczone do obsługi parametryzacji i diagnostyki serwonapędu z silnikiem DC wykorzystujacego STM 32 F4 Discovery KIT

syg. 4051 Kowalski Karol (inż.) Układ sterowania CNC maszyn wykorzystujący układ Bwaglebone Black

syg. 4052 Korzybski Karol (inż.) Przetwarzanie cyfrowe pomiaru fizycznego w dydaktycznych standardach komputerowych

syg. 4053 Sokalski Sylwester Jan (inż.) Ścieżki mutimedialne z fizyki dla gimnazjum

syg. 4054 Mroczkowski Tomasz (inż.) Stanowisko spawalnicze z wykorzystaniem robota Yaskawa MA 1900

syg. 4055 Bogalecki Szymon (inż.) Detekcja sygnału okresowego metoda usredniania koherentnego - aplikacja komputerowa w środowisku Matlab

syg. 4056 Musiał Waldemar (inż.) Funkcja autokorelacji sygnału stacjonarnego - aplikacja komputerowa w srodowisku Matlab

syg. 4057 Dobrzyński Paweł (inż.) Pomiary rezystancji metodą mostkową - modernizacja ćwiczenia w pracowni Miernictwa Komputerowego

syg. 4058 Woźniak Jakub (inż.) Modernizacja stanowiska do pomiaru radioluminescencji

syg. 4059 Laskowski  Adrian (inż.) System monitorowania warunków atmosferycznych i sterowania kopułą teleskopu optycznego

syg. 4060 Kaczyński Dariusz (inż.) Układ sterowania whadłem odwróconym napędzanym przez silnik PMSM i jednostkę liniową z pasem zębatym

syg. 4061 Bielawski Krzysztof (inż.) Rejestracja i analiza dźwięku w srodowisku labVIEW

syg. 4062 Rembowski Adam (inż.) Projekt i wykonenie aplikacji do komunkacji sieciowej z wykorzystaniem protokołu UDP

syg. 4063 Szeluga Adam (inż.) Prosta gra komputerowadla dzieci z autyzmem

syg. 4064 Huzarski Dawid (inż.) Magazynowanie energii z turbiny wiatrowej

syg. 4065 Więckowski Adam (mgr) Program do analizy i prezentacji wyników badań geologicznych

syg. 4066 Lis Artur (inż.) Projekt minirobota pięcioosiowego - badania wybranych osi modelu

syg. 4067 Palczewski Piotr (dr) Anomalne efekty termicznew przejsciach 4f-5d w LuAlO3:Ce3+

syg. 4068 Kijek Natalia (dr) Zastosowanie optyczne stymulowanej luminescencji w datowaniu zabytkowej cegły

syg. 4069 Szulc Artur (inż.) Układ sterowania elastyczną nakładnicą magazynową

syg. 4070 Taborek Mateusz (inż.) Układ kalibracji czujników temperatury

syg. 4071 Makowski Michał (mgr) Radio - i fotoluminescsncja granatów Y i Lu aktywowanych Pr

syg. 4072 Resler Adrian (inż.) Usługi sieci w srodowisku Windows Azure

syg. 4073 Stafiej Paulina (mgr) Charakteryzacja przestrzenna i spektralna procesów generowania drugiej harmonicznej w zakresie widzialnym

syg. 4074 Dziadoń Tomasz (inż.) Modelowanie i symulacje turbiny wiatrowej

syg. 4075 Ejnik Jakub (inż.) Modelowanie sprężystości nanomateriałów z wykorzystaniem GPU 

syg. 4076 Zieliński Krzysztof (inż.) Modelowanie komputerowe procesu mieszania czterech fal + CD-rom

syg. 4077 Delicat Karol (inż.) Układ sterowania z wykorzystaniem sterownika PCL oraz sieci przemysłowej EtherNet + CD-rom

syg. 4078 Ciechocki Radosław (inż.) Układ sterowania parametrami środowiskowymi akwarium

syg. 4079 Szczepańska Katarzyna (inż.) Charakterystyka tlenkiu grafenu metodami analizy instrumentalnej

syg. 4080 Bołka Małgorzata (inż.) Układ sterowania wahadłem

syg. 4081 Łyczbiński Radosław Jan (inż.) Sterowanie silnikiem krokowym w petli otwattej w układzie optycznym do pomiarów psychofizycznych charakteryzujących widzenie dwufazowe

syg. 4082 Krasulak Mikołaj (inż.) Implementacja interfejsu Bluetooth w systemie mikroprocesorowym   +CD-rom

syg. 4083 Borkowska Julita (mgr) Implementacja bezdotykowego interfejsu uzytkownika w systemie Android   +CD-rom

syg. 4084 Dudka Tobiasz  (inż.) System autoparkowania robota mobilnego

syg. 4085 Laskowski łukasz (inż.) Inteligentne nawadnianie odgrodów z wykorzystaniem sterownika PLC

syg. 4086 Watkowski Piotr (inż.) Opracowanie i budowa manipulatora płaskiego z łokciem  +CD-rom

syg. 4087 Wardęcka Ewa (inż.) Badanie rozkładu pułapek ładunkowych w scyntylatorach tlenkowych aktywowanych jonami Pr3+ metodą termoluminescencyjną

syg. 4088 Sławiński Maciej (lic.) Pomiary optyczne stymulowanej luminescencji metodą zmiennej energii stymulacji (VES-OCL)

syg. 4089 Stempski Bartosz (inż.) Otrzymywanie i własności fotooptyczne wybranych związków II-VI

syg. 4090 Słowiński Maciej (mgr) Obliczanie parametrów kształtu linii widmowych i ich zależności temperaturowych

syg. 4091 Staniszewski Przemysław (lic.) Optymalizacja spektrometru VIPA opartego na grzebieniu częstotliwości optycznych

syg. 4092 Staniszewska Teresa (lic.) Wyznaczanie szerokości spektralnej światła lasera na podstawie częstotliwości jego szumu

syg. 4093 Matuszewski Krzysztof  (mgr) Wpływ błędów pracy akceleratora medycznego na wyniki weryfikacji dozymetrycznej 3D rozkładów dawek w technice napromieniowania VMAT dla dostępnych metod pomiarowych

syg. 4094 Schalau Mateusz (mgr) Chattebot umożliwiajacy wykrycie zespołu bezdechu sennego u pacjenta na podstawie odpowiedzi na zadawane pytania - syntaksa analizy języka naturalnego

syg. 4095 Kubek Monika (lic.) Mechanika kwantowa i całki Feynmana

syg. 4096 Zagwojska Antonina (inż.) Sterowanie predycyjne

syg. 4097 Pulzin Aleksander (inż.) Tester badania szczelności

syg. 4098 Drewniak Anna (mgr) Program do analizy i analiza widm fotoluminescencji kryształów BaF2 domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

syg. 4099 Jakubowski Rafał(dr) Komputerowe modelowanie wybranych białek o znaczeniu medycznym niestandardowymi metodami dynamiki molekularnej

syg. 4100 Korociński Jakub (dr) Propagacje impulsu laserowego w optycznie ubranych układach atomowych z zamkniętą pętlą

syg. 4101 Nowatkowski Kamil (mgr) System kalibracji czujników przeznaczonych do pomiaru temperatur kriogenicznych

syg. 4102 Jasiński Adrian (dr) Modelowanie niestandardowych aminokwasów ważnych w  biotechnologii i medycynie   +CD

syg. 4103 Tomaszewski Przemysław (inż.) Budowa i oprogramowanie serwonapędu z silnikiem DC wykorzystującego STM32F4 Discovery KIT

syg. 4104 Skierski Adam (inż.) Zbieranie danych meteorologicznych przy użyciu mikrokomputera Raspberry Pi

syg. 4105  Rogowicz Agnieszka (mgr) Otrzymywanie i własności optyczne wybranych mieszanych kryształów półóprzewodnikowych z grupy II-VI

syg. 4106 Basiński Michał (mgr)  Zastosowanie metod głębokego uczenia do przewidywania map kontaktów

syg. 4107 Brylew Kamil (dr)  Własności scyntylacyjne i luminescencyjne kryształów o strukturze granatu aktywowanych jonami Ce3+ i Pr3+

syg. 4108 Bonk Kamil Mateusz (mgr) Projekt i budowa układu kontroli temperatury systemów elektro-optycznych

syg. 4109 Stangret Monika (lic.) Badanie ruchów własnych w źródłach G23.657-0.127

syg. 4110 Aramowicz Mirosława (mgr) Milisekundowa morfologia maserów pary wodnej w wybranych obszarach powstawania masywnych gwiazd

 

Warto odwiedzić