Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 2013

Prace dyplomowe - 2013

syg. 3829 Cichocka Agnieszka (inż.) Programowanie układu FPGA w zestawie CRIO Robotics

syg. 3830  Chudziak Piotr (inż.) Modelowanie i sterowanie układów dynamiocznych metodami przestrzeni stanu

syg. 3831 Chudziak Paweł (inż.) Dyskretyzacja ciągłych układów

syg. 3832 Sołtys Mateusz (inż.) Systemy czasu rzeczywistego dla mikroprocesorów o architektueze ARM

syg. 3832 Sołtys Mateusz (inż.) Systemy czasu rzeczywistego dla mikroprocesorów o architektueze ARM

syg. 3833 Wawrzyniak Sławomir (inż.) Systemy operacyjne Linux w systemach kontrolno-pomiarowych opartych na procesorach ARM

syg. 3834 Anusiak Michał (inż.) Program do pomiaru widm fotoluminescencji w środowisku LabView

syg. 3835 Kapuściński Marcin (inż.) Realizacja cyfrowej filtracji

syg. 3833 Wawrzyniak Sławomir (inż.) Systemy operacyjne Linux w systemach kontrolno-pomiarowych opartych na procesorach ARM

syg. 3834 Anusiak Michał (inż.) Program do pomiaru widm fotoluminescencji w środowisku LabView

syg. 3835 Kapuściński Marcin (inż.) Realizacja cyfrowej filtracji z wykorzystaniem układu PSoC

syg. 3836 Buczkowski Przemysław (inż.) Komputerowe systemy rozpoznawania obrazu

syg. 3837 Cieszyński Borys (inż.) Budowa systemu fotowoltaicznego na potrzeby zasilania pylonu reklamowego

syg. 3838 Drzymała Przemysław (inż.) Bezprzewodowy tor transmisyjny z rozpraszaniem widma

syg. 3839 Woźniak Natalia (inż.) Wyznaczanie nieliniowych właściwości optycznych trzeciego rzędu kryształów Zn Be Se

syg. 3840 Trokowski Jakub (mgr) Aproksymacje termodynamiki

syg. 3841 Chłopecki Artur (inż.) Stanowisko dydaktyczne ze sterownikiem PAC Control Logix

syg. 3842 Dzikowski Bartosz (inż.)Trójosiowy miernik indukcji pola magnetycznego wykorzystujacy efekt magnetorezystancyjny

syg. 3843 Błażejczyk Jarosław (inż) Stanowisko dydaktyczne ze sterownikiem PLC firmy Simens

syg. 3844 Kiermasz Paweł (inż.) Rozproszony system sterowania ruchem pojazdów

syg. 3845 Straszewski Damian (inż.) Bezprzewodowy interfejs dla potrzeb systemu sterowania ruchem pojazdów

syg. 3846 Karbowniczek Tomasz (inż.) Komputer spalania chwilowego LPG dla samochodów z wtryskiem sekwencyjnym

syg. 3847 Iwicki Krzysztof (inż.) Zaprojektowanie oraz implementacja 16 bitowego przetwornika A/C Sigma delta w strukturze układu PSoC

syg. 3848 Tylman Radosław (inż.) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do badania własciwości statycznych i dynamicznych układów I rzędu

syg. 3849 Karnowski Karol (dr) Ultraszybka tomografia optyczna z użyciem laserów strojonych

syg. 3850 Świokło  Paweł (inż.) Wizyjny interfejs sterowania dźwiękiem

syg. 3851 Bienięda-Urbanowicz Michał krzysztof (inż.) Mikroprocesorowy czytnik znaków wykorzystujący czujnik TSL 1402

syg. 3852 Morzyński Rafał (inż.) Akustyczna metoda wykrywania opadu deszczu

syg. 3853 Urbańska Magdalena (lic.) Elektrofizjologiczne badanie aktywności komórek nerwowych

syg. 3854 Bilicki Sławomir (mgr) Wyznaczanie rozkładu prędkosci atomów 87 Rb w strumieniu atomowym

syg. 3855 Drost Mariusz (inż.) Obserwator z wielokrotnym całkowaniem zastosowany w serwonapedzie z silnikiem PMSM

syg. 3856 Błaszczyk Marcin (inż.) Projekt koncepcyjny detektora krótkookresowych sygnałów szerokopasmowych

syg. 3857 Gromowska Monika (mgr) Spektroskopia stanu wzbudzonego szkła TZN domieszkowanego jonami erbu

syg. 3858 Rosicki Kamil (inż.) Model stacji uzdatniania wody sterowany przez PLC

syg. 3859 Rybacki Dawid (inż.) Optyczne własności kryształów mieszanych Zn1-x BexTe i Zn1-x-y BexTeySe w zależności od zawartości wprowadzonych składników

syg. 3860 Jóźwiak Filip (inż.) Sterowanie falownikiem napiecia bazujace na iteracyjnym sterowaniu z uczeniem

syg. 3861 Wernicki Paweł (lic.) Cykl lekcji zdalnych z fizyki - kinematyka

syg. 3862 Pakmur Patryk (lic.) Detektory pożaru

syg. 3863 Kłosowski Paweł (inż.) Algorytm rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów przeznaczony do automatycznego otwierania bramy

syg. 3864 Szymański Tomasz (lic.) Metody zawężania szerokości spektralnej laserów diodowych

syg. 3865 Kustra Marta Katarzyna (mgr) Wielofunkcyjne urządzenie do obrazowania dna oka ludzkiego z wykorzystaniem autofluotescencji oraz optycznej tomografii

syg. 3866 Szulżycki Krzysztof (mgr) Optyczna rekonstrukcja trójwymiarowej struktury z wykorzystaniem oświetlenia strukturalnego

syg. 3867 Nowak Krzysztof (mgr) System pomiaru odcinka czasu z wielosegmentowymi liniami opóźniającymi implementowanymi w układzie FPGA

syg. 3868 Zieliński Rafał (mgr) Ziemia w kosmosie

syg. 3869 Gustaw Daniel (mgr) Second harmonic generation

syg. 3870 Rzeźnik Wojciech (mgr) Własności scyntylacyjne i spektroskopowe kryształów LSO

syg. 3871 Szyszka Michał (mgr) Projektowanie wieloplatformowych aplikacji dla urządzeń przenośnych

 syg. 3872 Michalska Paulina (lic.) Charakterystyka czasowa parametrów dozymetrycznych urządzeń do radioterapii

syg. 3873 Oleś Łukasz (mgr) Opracowanie niezależnego algorytmu wyznaczania czasu ekspozycji na wiązkę elektronową w radioterapii śródoperacyjnej

syg. 3874 Skonieczny Piotr (inż.) Obserwator momentu obciążenia dla napędu z silnikiem DC

syg. 3875 Krzemiński Andrzej (inż.) Stanowisko dydaktyczne ze sterownikiem PLC

syg. 3876 Krajnik Bartosz (dr) Wpływ wzbudzenia plazmowego w nanoczasteczkach metalicznych na fluorescencję kompleksu fotosyntetycznego PCP

syg. 3877 Żebrowski Krzysztof (dr) Potencjały efektywne dla rozproszenia elektronów na atomach

syg. 3878 Bujak Łukasz (dr) Wzmocnienie fluorescencji ukladu fotosyntetycznego LH 2 przez kontrolę sprzężenia plazmowego z nanocząsteczkami plazmoicznymi

syg. 3879 Gartman Rafał (dr) Doświadaczalne badania wpływu pól magnetycznych na dynamikę kondensatu

syg. 3880 Skonieczny Jakub (mgr) Układ słoneczny 3D

syg. 3881 Dobrowolska Izabela (mgr) Jak działaja skrzypce - fizyczne aspekty

syg. 3882 Szalkowska Emilia (mgr) Ultrasonografia (Ultradźwięki w medycynie)

 

 

 

 

Warto odwiedzić