Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 2014

Prace dyplomowe - 2014

syg. 3883  Surma Szymon (inż.) Automatyczna identyfukacja obiektów z wykorzystaniem technologii RFID

syg. 3884 Borkowska Julita (inż.) Wykorzystanie czujników nawigacji w systemie Android w środowisku Java

syg. 3885 Wawrzynkiewicz Paweł (inż.) Automatyczny dobór nastaw regulatora od stanu w układzie napędowym

syg. 3886 Buczyński Michał (inż.) Symulacyjne badanie wybranych algorytmów teorii sterowania i identyfikacji

syg. 3887 Stęposz Dawid (inż.) Żyroskopowa jednostka pomiarowa ukierunkowana na wykorzystanie w modelu latajacym klasy quadokopter

syg. 3888 Pawełek Wojciech (inż.) Autonomiczny mobilny robot poruszjacy sie w labiryncie

syg. 3889 Stanisławski Bartłomiej(inż.) Detekcja obiektów z wykorzystaniem autonomicznej platformy mobilnej

syg. 3890 Meler Krystian Mikołaj (inż.) Projekt i wykonanie systemu podążania kolektora słonecznego za słońcem

syg. 3891 Szewczykowski Rafał (inż.) Autonomiczny mobilny robot kategorii nanosumo

syg. 3892 Morastiew Alan (inż.)Stanowisko laboratoryjne do pomiarów ciśnienia i przepływu gazów

syg. 3893 Chmielewski  Krzysztof Marek (inż.) Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji

syg. 3894 Pietraszyński Rafał (inż.) Stanowisko badawcze z jednostką ruchu liniowego

syg. 3895 Bukowska Danuta Maria (dr) Badanie wpływu niejednorodności optycznej osrodka na informację fazową w spektralnej tomografii optycznej z uzyciem swiatła częściowo spójnego  (Toruń 2013)

syg. 3896 Kramarczyk Patryk (inż.) Zastosowanie filtru Kalmana do estymacji momentu obciążenia silnika DC

syg. 3897 Michorczyk Janusz (inż.) Lewitacja magnetyczna - Budowa i oprogramowanie stanowiska pomiarowego

syg. 3898 Dobek Maciej (inż.) Implementacja stosu Ethernet powerlink w układzie STM32 - P107

syg. 3899 Maciąg Adrian  (inż.) Metoda laserowo indukowanej spektroskopii plazmy (LIBS) w badaniach materiałowych

syg. 3900 Bylicka Bogna (dr) Analiza korelacji w kwantowych układach złożonych

syg. 3901 Jurkiewicz Tomasz  (mgr) Projekt i implementacja interaktywnej aplikacji ASP.NET MVC do dynamicznego tworzenia wykresów naukowych i biznesowych (Toruń 2013)

syg. 3902 Chyła Sylwia (inż.) Metoda makrofluorescencji rentgenowskiej (XRF) w badaniach materiałowych

syg. 3903 Kłos Arkadiusz  (inż.) Mieszadło magnetyczne

syg. 3904 Wąsowski Michał (inż.) Stanowisko dydaktyczne z napędem wektorowym SV-iS7 i silnikiem indukcyjnym asynchronicznym

syg. 3905 Tułodziecki Mateusz (inż.) Projekt i wykonanie systemu podążania kolektora słonecznego za Słońcem

syg. 3906 Wrzecionkowski Jakub (inż.) Mikroprocesorowy miernik mocy optycznej

syg. 3907 Gancarz Michał (inż.) Autonomiczna platforma mobilna

syg. 3908 Świeżawski Bartosz  (inż.) Monitorowanie bezpiecznej odległości do pojazdu poprzedzającego

syg. 3909 Łukasiak Paweł (inż.) Metody detekcji ruchu w sekwencjach obrazów

syg. 3910 Czarnecki Patryk (inż.) Projekt i konstrukcja urządzenia służacego do aktywizacji obiektów 3D na podstawie zdjęć

syg. 3911 Kruk Paweł (inż.) Modulacje stosowane w transmisji światłowodowej

syg. 3912 Pyś Miłosz  (inż.) Fotoluminescencja kryształów II-VI z manganem w funkcji temperatury oraz natężenia promieniowania wzbudzającego

syg. 3913 Jesionowski Piotr (inż.) Pomiary funkcji korelacyjnych z zastosowaniem dwukołowego oscyloskopu orza oprogramowania Vector Signal Analysis firmy Agilent - stanowisko laboratoryjne

syg. 3914 Bronkowski Kamil (inż.) Ukrywanie informacji w plikach graficznych (steganografia), analiza plików pod kątem informacji ukrytej (stegoanaliza)

syg. 3915 Raciniewski Mateusz (inż.) System rozpoznawania znaków drogowych na obrazie kamery

syg. 3916 Miecznikowski Kamil (inż.) Model silnika Stirlinga małej mocy

syg. 3917 Kowalik Rafał (inż.) Pomiary położenia na podstawie obrazu z kamery internetowej oraz ich zastosowanie do komunikacji człowiek -komputer

syg. 3918 Depczyński Jakub (inż.) Układ zasilania implementowany w strukturze programowej

syg. 3919 Mikulski Rafał (inż.) Geolokalizacja obiektów w systemie Android

syg. 3920 Matuszewski Krzysztof (inż.) Stacja pogodowa z interfejsem cyfrowym

syg. 3921 Rutkowski Grzegorz (inż.) Dozymetria luminescsncyjna

syg. 3922 Staniszewski Patryk (mgr) Sygnały zdeterminowane i losowe - Aplikacja komputerowa w środowisku Matlab

syg. 3923 Jaruszewska Agata (mgr) Oprzęd Trichoptera jako potencjalny biomateriał

syg. 3924 Kiljańska Karolina (mgr) Właściwosci mechaniczne mechanoreceptorów karaczana amerykańskiego

syg. 3925 Cichocka Agnieszka (mgr) Transmisja danych dla układów implementowanych w strukturach programowalnych

syg. 3926 Woźniak Natalia (mgr) Wytwarzanie cienkich warstw organicznych na przezroczystych podłożach giętkich

syg. 3927 Śmiga Szymon (dr) Efektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości

syg. 3928  Mikulska-Rumińska Karolina Anna (dr) Badanie nanomechaniki adhezyjnej białek neuronalnych metodami sterowalnej dynamiki molekularnej i spektroskopii sił pojedynczych cząsteczek

syg. 3929 Stawiszyński Pawel Jan (mgr) Charakteryzacja nowoczesnych kryształów scyntylacyjnych (Lu,Y)Ag aktywowanych jonami prazeodymu

syg. 3930 Kosek Dawid  (inż.) System analizujący cechy charakterystyczne obiektów na podstawie obrazu

syg. 3931 Celep Paweł (inż.) Ultradźwiękowy pomiar odległości

syg. 3932 Lewandowski Przemysław (inż.) Konfiguracja oraz sterowanie serwonapedami w systemach sterowania rozproszonego na przykładzie stanowiska ze sterownikiem Simens S7-1200

syg. 3933 Kuzimski Mateusz (inż.) Robot mobilny przeznaczony do walk sumo

syg. 3934 Ignaszak Krzystof (mgr) Układ sterowania manipulatora i transportera taśmowego z wykorzystaniem sterownika Control Logix

syg. 3935 Kobojek Krzysztof (inż.) Głośnik plazmowy

syg. 3936 Zaborowski Mikołaj (mgr) Badanie linii widmowych tlenu z pasma B zaburzonych przez azot metodą CRDS

syg. 3937 Barański Patryk (inż.) Budowa i sterowanie rozproszonym układem nawadniania

syg. 3938 Łosiński  Kamil (inż.) Sterowanie monochromatorem z użyciem mikrokontrolera i enkodera absolutnego

syg. 3939 Przymorski Kamil (inż.) Budowa małej turbiny wiatrowej

syg. 3940  Masny Waldemar (inż.) Stanowisko dydaktyczne z układem autonomicznej regulacji poziomu cieczy

syg. 3941  Drobienko Kamil (inż.) Implementacja filtrów cyfrowych w procesach sygnałowych

syg. 3942  Kiermasz Paweł (mgr) Automatyczne rozpoznawanie znaków

syg. 3943  Rączkowski Łukasz (mgr) Meta-predyktor oceniający efekty mutacji w strukturach RNA

syg. 3944  Szlag Daniel (dr) Development of Methods Optical Coherence Microscopy (Opracowanie metody mikroskopii OCT)

syg. 3945  Witkowski Marcin E. (dr) Relaksacja promienista i bezpromienista wysoko wzbudzonych jonów ziem rzadkich w matrycach fluorkowych

syg. 3946  Perski Andrzej (mgr) Rozpoznawanie gestów na obrazach z kamery i jego zastosowanie do sterowania interfejsem człowiek-komputer

syg. 3947  Nawrocki Marek Stanisław (lic.) Wyznaczanie przerwy energetycznej związków mieszanych z grupy II-IV

syg. 3948  Lasota Mikołaj (dr) Protokoły kwantowe z realistycznymi źródłami fotonów

syg. 3949  Wójtewicz Szymon (dr) Badania kształtów linii widmowych pasma B tlenu techniką spektroskopii strat we wnęce

syg. 3950  Baran Dominik. (dr) Termodynamika nadprzewodnika z oddziaływaniem dwu i czterofermionowym w granicy silnego sprzężenia

syg. 3951  Stemplewski Patrycjusz (dr) Transmisja w stanie wzbudzonym w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

 

 

 

Warto odwiedzić