Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 1968

syg. 524 Iwanicka Teresa (mgr) Zjawisko asocjacji roztworów luminezujących

syg. 525 Mankiewicz Franciszek (mgr) Stan metatrwały w zjawisku fotoluminescencji organofosforów                                                      1967

syg. 526 Kokociński Jerzy (mgr) Kwantowe generatory promieniowania                                                                                                       1967

syg. 527 Kwiek Marek (mgr) Zależność między własnościami fizycznymi dźwięku a jego słyszlnością ze szczgólnym uwzględnieniem zagadnień muzycznych                                                                                                                                                                        Poznań [b.r.w.]

syg. 528 Kotarski Jan (mgr) Badanie zmian kinetyki gaśnięcia fosforencencji organofosforów pod wpływem działania promieniowania optycznego i jonizującego                                                                                                                                                                        Gdańsk  1967

syg.. 529 Marzec Władysław (mgr) Przejścia fazowe drugiego rodzaju w kryształach klasy Cnv                                                        Poznań  1967

syg. 530 Herchold Witold (mgr) Wplyw stężenia ołowiu na własności luminescencyjne fosforu ZnS/Cu1Pb/                                  Poznań  1968

syg. 531 Banacki Marian (mgr) Rozpraszanie comptonowskie

syg. 532 Burak Ferdynand (mgr) Fodwójny razonans magnetyczno-optyczny w parach rubidu

syg. 533 Barszewski Jarosław (mgr) Efekt fotowoltaiczny

syg. 534 Szarski Marcin (mgr) Bezwzględne datowanie weglem C14

syg. 535 Dokurno Henryk (mgr) Luminescencja par drobin dwuatomowych

syg. 536 Zieliński Ryszard (mgr) Mierniak pola magnetycznego. Metoda paramagnetycznego rezonansu jadrowego

syg. 537 Petrajtis Janusz (mgr) Nowe metody badania stanów trypletowych drobin organicznych

syg. 538 Urbański Bogumił (mgr) Zastosowanie termoluminescencji w geologii

syg. 539 Gajewska Lidia (mgr) Przejścia wzbronione w widmach atomów ciężkich

syg. 540 Orlik Janusz (mgr) Efekt Mössbaure i jego zastosowanie w badaniach fizyczno-chemicznych

syg. 541 Bojańczyk Piotr (mgr) Zastosowanie zjawiska elektroluminescencji

syg. 542 Daczkowska Elżbieta (mgr) Depolaryzacja Stężeniowa węglowodorów aromatycznych

syg. 543 Romanowska Janina (mgr) Wpływ stopnia polimeryzacji na własności luminescencyjne drobin organicznych 

syg. 544 Kuśba Józef (mgr) Wielma kwaziliniowe fluorescencji długotrwałej naftalenu

Warto odwiedzić